L'origen de la música àrab

La música i l'expansió de l'islam a l'edat mitjana

Recurs Educatiu Interactiu

Música i medicina

Miniatura del Llibre dels reis de Firdawsi, segle xvi

Música i medicina

La musicoteràpia àrab considerava que la salut del cos es basava en l'equilibri dels seus humors, igual que la de l'ànima depenia de l'equilibri dels temperaments, i la perfecció de la música, de l'equilibri de les cordes. Quan algú estava malalt era perquè tenia el cos descompensat per un dels quatre humors i calia equilibrar-lo amb l'humor oposat, cosa que es podia aconseguir amb la música.

Aquesta teoria va donar lloc a tractats molt complets i els metges àrabs es van fer famosos per fer tractaments amb música als malalts mentals. La música àrab es va convertir en una de les més belles i emocionants perquè el seu objectiu era tocar l'ànima, emocionar.