L'origen de la música àrab

La música i l'expansió de l'islam a l'edat mitjana

Recurs Educatiu Interactiu

La música en el naixement de l'islam

Torre del rellotge de la catedral de Còrdova, antic minaret de la mesquita de Còrdova.

La música en el naixement de l'islam

L'any 622, la música era un art mal vist pels musulmans. Mentre la professió de poeta es considerava un ofici distingit, la de músic era molt mal considerada, ja que s'associava a ambients immorals, als prostíbuls on es consumia vi i es cometien pecats.

Els primers califes van prohibir qualsevol mena de música que no fos la recitació de l'Alcorà, l'art del tajuid o la crida a la pregària des dels minarets de les mesquites, l'adhan.

Però aquestes prohibicions van durar poc. La cultura de la nova religió islàmica ben aviat va incorporar l'art musical com un element principal de la seva civilització.