L'origen de la música àrab

La música i l'expansió de l'islam a l'edat mitjana

Recurs Educatiu Interactiu

La música àrab abans de l'islam

Miniatura de Yahya al-Wasiti en el llibre Maqamat, d'Al-Hariri de Basora, 1237.

La música àrab abans de l'islam

Quan va néixer Mahoma (570 dC), la vida musical era relativament pobra. Es reduïa a:

  • Les cançons dels camellers nòmades, les hudes, cants molt simples i monòtons que seguien el ritme del balanceig de l'animal. D'aquesta manera, es distreien tant els camells com ells mateixos durant el viatge pel desert.
  • Les cançons de les qaines, esclaves que entretenien el seu senyor o el client de les tavernes i els bordells amb les seves tonades. Solien cantar mentre servien el vi. Encara que tenien mala fama, sovint eren més cultes que els seus amos o clients, perquè per cantar els poemes de moda havien de tenir una certa formació i molta memòria.