L'origen de la música àrab

La música i l'expansió de l'islam a l'edat mitjana

Recurs Educatiu Interactiu

Introducció

Il·lustració del Llibre dels cants d'Abu-l-Farag 'Ali al-Isfahani, col·lecció de cançons de famosos músics i poetes àrabs.

La música en el món àrab medieval

Les arts van experimentar un floriment extraordinari en el món àrab medieval, especialment la música.

Un conte d'origen oriental explica que el rei, que no se sotmetia a cap altre home i davant del qual tothom s'agenollava, només es va agenollar davant d'un músic a qui volia sentir tocar. Això ens dóna una idea de la importància de la música en la cultura islàmica

Tot i això, la música no va ser sempre ben vista: en alguns països àrabs es va arribar a perseguir i fins i tot en alguns moments es va prohibir.

A continuació veurem quina va ser l'evolució de la música àrab, des de les primeres manifestacions preislàmiques fins al final de l'edat mitjana.