Taller de construcció d'instruments musicals

Construeix un kese-kese

Recurs Educatiu Interactiu

El kese-kese

El kese-kese

El kese-kese és un instrument de percussió que s'utilitza en la música del Senegal.

Està format per dos recipients que contenen llavors i que, en agitar-los o fer-los xocar entre si, produeixen un so amb el qual s'acompanyen les cançons africanes.

En aquest taller en construirem un amb materials que tenim a l'abast i que potser hauríem llençat a les escombraries.