Taller de construcció d'instruments musicals

Recurs Educatiu Interactiu

Construcció. Pas 5

Pas 5

Ara cal subjectar la tapa amb cargols.

  1. Marca els forats amb el llapis i el regle.
  2. Posa la tapa sobre el caixó, i amb el trepant i una broca de 2 mm, fes els forats per introduir-hi els cargols.
  3. Amb el tornavís, colla bé els cargols fins al fons, de manera que la tapa quedi ben subjectada.
  4. Finalment, afluixa una mica els cargols de la part superior de la tapa perquè pugui vibrar lliurement per obtenir el so característic dels aguts. Caldran alguns assaigs per aconseguir el so adequat.