Taller de construcció d'instruments musicals

Recurs Educatiu Interactiu

Construcció. Pas 3

Paso 3

Enganxa les peces amb cola blanca. Comença pels dos laterals i continua per la base i la part superior. Per fer-ho:

  1. Posa una capa de cola al cantell d'una de les dues peces que cal unir.
  2. Encaixa les dues peces i neteja'n la cola excedent.
  3. Mantén les peces ben premudes fins que s'assequi la cola. Per això, és millor que facis servir un serjant per subjectar les fustes fins que s'hagin enganxat ben fort.