Taller de construcció d'instruments musicals

Recurs Educatiu Interactiu

Construcció. Pas 2

Paso 2

Fes un forat de 12 cm de diàmetre a la part posterior. Aquest forat servirà per deixar sortir el so.

  1. Marca un cercle amb el compàs i situa'n el centre a 120 mm de la vora superior i a 170 mm de les vores laterals.
  2. Fes un foradet amb el trepant amb una broca de 10 mm.
  3. Talla el cercle amb la serra de marqueteria.
  4. Poleix el forat amb paper de vidre.

Si vols simplificar-te la feina, pots encarregar aquesta feina al fuster.