L'Art Japonès i el fenomen del Japonisme

Una de les manifestacions més importants de l’art japonès són els gravats ukiyo-e, estampes sobre temes quotidians que mostren una manera pròpia de veure, entendre i representar el món. A partir d’aquestes obres, sabríeu identificar els seus trets característics?

Següent