El fenomen del japonisme

Després d’un llarg període d’aïllament, al segle XIX el Japó es va obrir a la resta del món. Aleshores van començar a arribar manifestacions del seu art i la seva cultura al nostre continent. Molts artistes europeus, que estaven cansats de les normes de sempre i tenien ganes d’innovar, van quedar fascinats davant la singularitat dels gravats Ukiyo-e. Alguns començaren a experimentar amb el nou estil i miraren d’interpretar-lo en les seves pròpies obres. A aquest fenomen se li ha anomenat japonisme: la creació d’alguna cosa nova a partir de la inspiració en l’art del Japó.

Continua