Descripción

Tot i que sovint s'assumeix que els alumnes d'educació primària tenen unes capacitats limitades per a la investigació científica, la recerca en didàctica de les ciències ha posat clarament de manifest que aquesta afirmació no té fonament científic. Així doncs, l'evidència científica actual ens diu que els infants de 6 a 12 anys tenen unes habilitats per a l'aprenentatge científic molt superiors de les que ens pensàvem, però també ens diu que aquestes habilitats s'han de promoure i cultivar des de l'escola. Implicar-los en investigacions reals en què hagin de fer servir les pràctiques pròpies de l'activitat científica és, sens dubte, la millor manera de promoure la competència científica de l'alumnat a aquestes edats.

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla de nens i nenes que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs proposa als alumnes que visualitzin un vídeo en què un grup real d'infants expliquen com han fet una investigació científica en l'àmbit de les ciències socials com a part del projecte Investiguem amb RecerCaixa. El recurs també planteja a l'alumnat que identifiqui les pràctiques científiques més rellevants que aquests infants han utilitzat en la seva investigació.

 

Objetivos

  • Prendre consciència de la capacitat dels alumnes d'educació primària per implicar-se en investigacions científiques reals.

  • Identificar les pràctiques científiques utilitzades en una investigació real.

Competencias

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

 

Competencia para aprender a aprender

 

 

Materiales y descargas

DESCARGAR TODO

Ejemplos de uso

Aquest recurs es pot fer servir quan s'està en el moment de planificació inicial d'una investigació científica. El vídeo inserit al recurs mostra el cas concret d'una investigació real sobre la confiança en els altres, i permet identificar les diferents fases en què es va anar desenvolupant la recerca. Això pot ajudar a planificar noves recerques, perquè permet reconèixer quins aspectes cal tenir en compte: sobre quin tema investigarem?, quines seran les nostres preguntes de recerca?, com ho farem per obtenir dades?, ens caldran aparells o materials específics?, com podem comunicar els resultats obtinguts als altres?, etc.

Tot i que es parteixi de l'exemple concret del vídeo, cal reflexionar amb els alumnes sobre el fet que les investigacions científiques són molt variades i no sempre segueixen les mateixes fases. En aquest sentit cal vigilar de no contribuir a transmetre una visió massa estereotipada i simplista de l'activitat científica que, en realitat, és molt més complexa i variada del que sovint a l'aula es presenta com a "mètode científic".

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans de fer-lo servir a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú intervenir.

¿QUIERES QUE TE AVISEMOS DE RECURSOS SIMILARES?

-/5

Valoración media global

Basado en 0 valoraciones

¿HAS PARTICIPADO?