Apéndice técnico

Definición

Les escoles d’estiu són cursos o classes que tenen lloc durant les vacances d’estiu. Solen concebre’s com a programes de recuperació, malgrat que algunes no tenen un enfocament acadèmic i se centren en els esports o en altres activitats no acadèmiques. Altres tenen un objectiu específic, com ara ajudar l’alumnat a passar de l’educació primària a la secundària, o preparar alumnat amb un rendiment més elevat per accedir a la universitat.

Els programes o les metodologies que no ofereix el professorat durant les vacances d’estiu, per exemple, els deures d’estiu, l’aprenentatge en línia a casa, els programes de donació de llibres, o els pares i mares que ofereixen suport docent o educatiu no s’inclouen en aquesta anàlisi.

Termes de cerca: escoles d’estiu; educació durant l’estiu; programes vacacionals; enriquiment durant l’estiu; programes de vacances.

Puntuación de la evidencia

Hi ha sis metaanàlisis que indiquen, de mitjana, que l’estudiantat que assisteix a una escola d’estiu té un progrés addicional de dos mesos, en comparació amb estudiants similars que no hi assisteixen. Tres d’aquestes s’hi han publicat els últims deu anys. El rang dels efectes combinats a les metaanàlisis va de 0,05 a 0,26, amb una mitjana ponderada de 0,18.

Es pot aconseguir un major impacte (fins quatre mesos addicionals de progrés) si les escoles d’estiu són intensives, compten amb els recursos adequats i inclouen classes en grups reduïts amb professorat format i amb experiència. Les escoles d’estiu sense un component acadèmic no solen estar associades amb beneficis d’aprenentatge. Altres variables, com el fet que el professorat sigui l’habitual de l’alumne o alumna, en general, semblen no marcar molta diferència. En general, les evidències es valoren com a nombroses.

Información coste adicional

En general, les despeses es consideren moderades. Aquestes inclouen la contractació de professorat durant l’escola d’estiu, el lloguer d’un espai i el subministrament de recursos, com ara llibres i fotocòpies.