EduCaixa
Something went wrong

Dades bàsiques

  •  
  • Nivell educatiu
  • Batxillerat i cicles formatius | ESO
  •  
  • Àrea de coneixement
  • Emprenedoria
  •  
  • Competències
  • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

Descripció

FOMENTANT LA CAPACITAT D'EMPRENDRE DE L'ALUMNAT

Com impulsar l'emprenedoria en l'alumnat? Com ensenyar-los a treballar amb persones diferents, identificar problemàtiques i idear solucions?

El programa educatiu Joves Emprenedors té l'objectiu de despertar la iniciativa emprenedora en l'alumnat, promovent el desenvolupament de les habilitats clau del segle XXI conegudes com les 4Cs de l'educació: Creativitat, Col·laboració; Comunicació i Pensament Crític. Així, es proposa a l'alumnat observar amb una altra mirada per a buscar solucions per al seu entorn i dur a terme projectes ideats per ells mateixos amb el qual identificar i donar resposta a algun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Dirigit als alumnes i alumnes dels dos últims cursos d'Educació Secundària Obligatòria (3r i 4t ESO), Batxillerat i cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM), la finalitat del programa és que experimentin les diferents fases de l'elaboració d'un projecte, des d'organitzar el treball en equip fins a dissenyar un model de negoci viable, construir un prototip i comunicar la proposta de valor per a fer realitat el projecte.

Els docents treballaran com a facilitadors i impulsors de tot el procés, guiant als equips a través de les etapes de desenvolupament del projecte i comptaran en tot moment amb el suport d'un EduCoach per a ajudar-los en la planificació del programa, així com amb sessions formatives online per a aprofundir en qüestions metodològiques.

Objectius

El programa Joves Emprenedors contribueix al fet que l'alumnat sigui capaç d'aconseguir els següents objectius:

 

 • Desenvolupar aptituds i habilitats bàsiques de la persona emprenedora: ser flexible, innovador, capaç d'iniciar un projecte propi i gestionar-lo.

 • Aprendre habilitats socials i d'acció: obertura de ment, creativitat, presa de riscos, establiment d'objectius, iniciativa pròpia i cultura de la sostenibilitat.

 • Saber dissenyar un model d'emprenedoria sostenible, compromès i responsable amb la societat i el medi ambient.

Competències

El programa aporta una mirada holística de l’aprenentatge, amb la qual cosa la posada en pràctica incideix directament en diferents competències bàsiques.

Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

 

COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES

 

Competències DE COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA

 

Competències d'aprendre a aprendre

 

 

Continguts

El programa educatiu Joves Emprenedors consta de set fases. Cadascuna representa una unitat temàtica l'objectiu de la qual és el coneixement i la comprensió d'un determinat concepte. Aquest concepte està sempre vinculat amb la consecució d'una actitud emprenedora o amb el desenvolupament d'una fase de l'execució del projecte d'emprenedoria. • Fase 1 - Emprendre • Fase 2 - Identificar reptes i descobrir oportunitats • Fase 3 - Definir un projecte • Fase 4 - Dissenyar un model de negoci • Fase 5 - Prototipar • Fase 6 - Comunicar • Fase 7 - Avaluar

 

 

Mòdul 1 - Emprendre: Tu pots!

Emprendre és una qüestió de problemes i capacitats. Mitjançant el treball en equip es treballen les principals aptituds necessàries per a innovar, ser creatiu i emprendre.

 

Mòdul 2 - Problemes: Com mirar?

Mitjançant l'anàlisi de l'entorn es detectaran problemes i el repte serà convertir-los en oportunitats.

 

Mòdul 3 - Oportunitats: Com buscar?

Les oportunitats neixen en buscar solucions a un problema i la creativitat jugarà un paper clau en aquest procés.

 

Mòdul 4 - Model de negoci: Com definir el meu producte/servei?

Dissenyar un pla de negoci és imprescindible per a analitzar totes les parts implicades en un projecte emprenedor.

 

Mòdul 5 - Prototip: Com construir la meva proposta?

El prototipatge ens permetrà continuar aprenent i ens ajudarà a millorar la proposta global.

 

Mòdul 6 - Mercat: Com convèncer amb valor?

La comunicació és clau per a captar l'atenció del públic objectiu.

Inscripció i materials

Inscriu-te

ACCEDEIX Al PROGRAMA PER A:
 • Accedir a tots els continguts i recursos del programa sí com a les recomanacions metodològiques
 • Organitzar la implementació de les sessions
 • Interactuar amb el teu alumnat i fer el seguiment
 • Disposar de suport tècnic i didàctic
 • Compartir dubtes i experiències amb altres docents
 • Rebre formació ajusto a contingut i metodologia del programa
Accedeix

Material per al docent

El docente tendrá a su disposición los recursos necesarios para el desarrollo del programa en el aula (Programación didáctica de cada sesión, mapas de aprendizaje para cada fase, rúbricas de evaluación del producto final, guía de orientación pedagógica, etc.)

Programació didàctica

Les sessions que componen el programa han estat dissenyades amb la suficient flexibilitat com perquè en cada cas el procés pugui ser completat en un major o menor termini depenent de les necessitats, circumstàncies i desitjos de cada centre o tutor/a i, especialment, de la càrrega de treball pràctic que es consideri que pugui ser assumida pels estudiants entre una sessió i la següent.

El programa per a 3r i 4t de l'ESO consta de 15 sessions i el programa per a Batxillerat i CFGM consta de 18 sessions en total.

En tots dos casos, és possible planificar el treball ja sigui a l'aula o de manera online segons tres itineraris diferents:

• Itinerari bàsic amb el qual conèixer els passos principals en el desenvolupament d'un projecte emprenedor.
• Itinerari medio que suma al treball d'emprenedoria la gestió del projecte i el procés de presentació.
• Itinerari d'intensitat alta que suma eines de gestió econòmica i comunicació empresarial.

Necessites ajuda?

Escriu-nos per correu electrònic o telefona'ns al 610 469 650.

Ens trobaràs de dilluns a dijous de 8 h a 14 h i de 15 h a 17 h; els divendres, de 8 h a 15h.

 

 

-/5

Valoració mitjana global

Basat en valoracions

HAS PARTICIPAT?