Evidències

Repositori d'evidències per oferir contingut rigorós i avaluat.
Cost
Eficàcia
Impacte
EEF-logo

La Plataforma de Pràctiques Educatives efectives és una eina en línia que sintetitza l'evidència acadèmica d'alta qualitat de nivell internacional. Amb aquesta plataforma volem ajudar a docents i equips directius a promoure la presa de decisions fonamentades i l'ús de les evidències educatives com un element clau per al progrés pedagògic i la millora de la qualitat educativa.

 

Validación Evidencias #Joemquedoacasa

Com interpretar les evidències?

 
 

COST

El cost és indicatiu de la despesa addicional a tenir en compte per a implementar l'evidència: nous recursos tecnològics, cursos de capacitació, activitats per a alumnes, etc. L'estimació de costos és aproximativa i es basa en les despeses addicionals d'una classe de 25 alumnes.

EFICÀCIA

L'eficàcia és indicatiu de la solidesa de l'evidència basant-nos en la quantitat i tipus d'estudis disponibles, la qualitat d'aquests estudis i la consistència de les estimacions d'impacte dels diferents estudis.

IMPACTE

L'impacte és indicatiu de l'impacte mitjà de les intervencions educatives, presentat en el nombre de mesos addicionals de progrés realitzats pels nens i joves que van rebre la intervenció, en comparació amb nens i joves similars que no ho van fer.

 
 

COST

El cost és indicatiu de la despesa addicional a tenir en compte per a implementar l'evidència: nous recursos tecnològics, cursos de capacitació, activitats per a alumnes, etc. L'estimació de costos és aproximativa i es basa en les despeses addicionals d'una classe de 25 alumnes.

EFICÀCIA

L'eficàcia és indicatiu de la solidesa de l'evidència basant-nos en la quantitat i tipus d'estudis disponibles, la qualitat d'aquests estudis i la consistència de les estimacions d'impacte dels diferents estudis.

IMPACTE

L'impacte és indicatiu de l'impacte mitjà de les intervencions educatives, presentat en el nombre de mesos addicionals de progrés realitzats pels nens i joves que van rebre la intervenció, en comparació amb nens i joves similars que no ho van fer.