Recursos

Més de 400 recursos de diferents àrees de coneixement per a complementar a l'aula.
<p>El rol de les preguntes en la ciència escolar</p>

El rol de les preguntes en la ciència escolar

Descobreix-ho mitjançant aquest recurs. 

Les preguntes tenen un paper fonamental en tots els processos d'aprenentatge, i això no és diferent en el cas de la construcció de coneixement científic a l'escola. És bàsic que els docents reconeguin aquesta importància i, a la vegada, sàpiguen distingir els diferents tipus de preguntes que es poden vehicular a l'aula durant un procés de recerca científica. Com tota la sèrie de recursos que s'adrecen al professorat del projecte Investiguem a primària</em>, aquest recurs consta d'una primera part en què, a través d'una breu activitat interactiva, es convida els docents a prendre posició respecte de l'opinió de dos mestres ficticis que estan reflexionant sobre la seva relació personal amb les preguntes que circulen a l'aula. A partir d'aquí es presenta informació bàsica sobre el rol de les preguntes, els tipus de preguntes científiques i les formes de formular bones preguntes.  

Llegir més

Què puc fer per respondre aquesta pregunta

Què puc fer per respondre aquesta pregunta

Descobreix-ho mitjançant aquest recurs. 

Un cop es disposa d'una bona pregunta investigable, cal decidir quina és la millor estratègia per recollir dades que caldrà utilitzar, i això depèn de la formulació concreta de la pregunta que es vol investigar. Quan l'objectiu de la recerca és descriure qualitativament un fenomen, la millor estratègia és fer observacions, amb o sense el suport d'aparells específics. Si l'objectiu és analitzar la possible relació entre dues variables, aleshores l'estratègia més adequada és el disseny experimental amb control de variables, per exemple quan volem saber si hi ha relació entre la temperatura ambient i el temps que tarda un glaçó a fondre's. Finalment, quan l'objectiu de la pregunta és descriure el fenomen des d'un punt de vista quantitatiu, la millor estratègia d'obtenció de dades és la mesura, prèvia selecció de les magnituds a mesurar. Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'alumnes que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas el recurs proposa a l'alumnat, a través d'un joc interactiu i amb un temps limitat, que seleccioni quina és l'estratègia de recollida de dades més adequada per respondre a cadascuna de les preguntes que se li van proposant.  

Llegir més

A buscar preguntes

A buscar preguntes

Descobreix-ho mitjançant aquest recurs. 

L'activitat científica és molt diversa i al llarg de la història s'han anat constituint una sèrie de disciplines que es distingeixen perquè cadascuna investiga sobre un conjunt específic de fenòmens de la realitat. Justament, la finalitat d'aquest recurs és reconèixer el fet que cada disciplina científica es fa les seves pròpies preguntes. Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs repta els usuaris a cercar un conjunt de vint preguntes que investigadors procedents de deu disciplines científiques diferents es podrien fer mentre observen els elements que configuren un paisatge, i proposa de fer-ho amb el mínim de temps possible.

Llegir més

De l'obtenció de dades, a l'establiment de conclusions

De l'obtenció de dades, a l'establiment de conclusions

Descobreix-ho mitjançant aquest recurs. 

Moltes de les investigacions científiques que l'alumnat porta a terme a l'aula són empíriques, en les quals els ells han de recollir dades reals, representar-les, analitzar-les i, finalment, establir conclusions empíriques. Com tota la sèrie de recursos que s'adrecen al professorat del projecte Investiguem a primària, aquest recurs consta d'una primera part en què, a través d'una breu activitat interactiva, es convida als docents a prendre posició respecte de l'opinió de dos mestres ficticis que estan avaluant com hauria de ser una recerca empírica en una aula de primària. A partir d'aquí es presenta informació bàsica sobre tres pràctiques científiques implicades en una investigació empírica: l'obtenció de dades reals, la representació de dades i l'anàlisi de dades.

Llegir més

Avaluem un disseny experimental amb control de variables

Avaluem un disseny experimental amb control de variables

Descobreix-ho mitjançant aquest recurs.

El disseny experimental amb control de variables (DECV) és una estratègia de recollida de dades molt útil per a la ciència escolar. La clau d'un bon disseny experimental amb control de variables rau en el fet que, en la comparació que l'experiment planteja, només canviï una variable i totes les altres que podrien afectar els resultats es mantinguin constants. Avaluar un DECV suposa identificar si aquestes dues condicions es compleixen en un disseny experimental concret. Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs proposa a l'alumnat que avaluï una sèrie de dissenys experimentals i determini si estan ben o mal plantejats. També es demana als nens que redissenyin els experiments que considerin mal plantejats, rectificant les equivocacions que hi hagin detectat.

Llegir més

Recursos recomanats