Recursos

Més de 400 recursos de diferents àrees de coneixement per a complementar a l'aula.
<p>Fem cinema!</p>

Fem cinema!

Guia de creació audiovisual: De la imaginació a la pantalla

Un procés de creació audiovisual com l’elaboració d’un curtmetratge pot constituir un projecte educatiu singular d’aprenentatge cooperatiu. Aquesta guia de creació audiovisual ajudarà l’alumnat a conèixer les fases de creació i de desenvolupament d’una pel·lícula. A partir d’una bona història i d’un dispositiu que permeti gravar imatges en moviment, el grup classe podrà dissenyar un pla de treball que reculli les diferents etapes i dinàmiques que cal dur a terme.

Llegir més

<p>Com podem distingir les preguntes científiques?</p>

Recurs interactiu que ens proposa reflexionar sobre com podem formular i distingir preguntes científiques. Seguirem una conversa entre una professora i els seus alumnes que gira al voltant de les preguntes científiques. A través de diferents exercicis autocorrectius, comprovarem si entenem el que ens explica l’interactiu.

Llegir més

<p>A cercar preguntes</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

A cercar preguntes

 

 

 

Descobreix aquest recurs

L'activitat científica és molt diversa i al llarg de la història s'han anat constituint una sèrie de disciplines que es distingeixen perquè cadascuna investiga sobre un conjunt específic de fenòmens de la realitat. Justament, la finalitat d'aquest recurs és reconèixer el fet que cada disciplina científica es fa les seves pròpies preguntes. Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs repta els usuaris a cercar un conjunt de vint preguntes que investigadors procedents de deu disciplines científiques diferents es podrien fer mentre observen els elements que configuren un paisatge, i proposa de fer-ho amb el mínim de temps possible.

Llegir més

Posem a prova els nostres models

Posem a prova els nostres models

Descobreix com fer-ho mitjançant aquest recurs.

El principal objectiu de l'activitat científica és construir explicacions dels fets observats. Aquestes explicacions responen a preguntes de l'estil Com és que..?, i, normalment, comporten descriure els mecanismes que provoquen un determinat fenomen. Les explicacions es construeixen usant models teòrics. Fruit de la recerca en didàctica de les ciències, sabem que els infants, des de ben petits, disposen de teories, sovint de caràcter intuïtiu, sobre diverses parcel·les de la realitat, i això és el que els permet construir explicacions i donar sentit als fenòmens que s'esdevenen al seu voltant. Així doncs, tant l'alumnat com els científics, disposen de les mateixes eines cognitives per generar explicacions. La finalitat del recurs és, justament, posar de manifest la capacitat dels nens i nenes de generar models teòrics per explicar un fenomen observat. Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas el recurs proposa a l'alumnat que construeixi un model sobre com s'imagina un gas, el qual li ha de permetre explicar una observació senzilla sobre el comportament dels gasos. El recurs posa de relleu la importància que els models imaginats siguin coherents amb l'evidència disponible.

Llegir més

Avaluem un disseny experimental amb control de variables

Avaluem un disseny experimental amb control de variables

Descobreix-ho mitjançant aquest recurs.

El disseny experimental amb control de variables (DECV) és una estratègia de recollida de dades molt útil per a la ciència escolar. La clau d'un bon disseny experimental amb control de variables rau en el fet que, en la comparació que l'experiment planteja, només canviï una variable i totes les altres que podrien afectar els resultats es mantinguin constants. Avaluar un DECV suposa identificar si aquestes dues condicions es compleixen en un disseny experimental concret. Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs proposa a l'alumnat que avaluï una sèrie de dissenys experimentals i determini si estan ben o mal plantejats. També es demana als nens que redissenyin els experiments que considerin mal plantejats, rectificant les equivocacions que hi hagin detectat.

Llegir més