Recursos

educaixa-search Portlet

Editor de continguts

Recursos

Més de 400 recursos de diferents àrees de coneixement per a complementar a l'aula.

educaixa-filtro-listado Portlet

Editor de continguts

Alt

Gestió de les emocions 4

Emocions agradables

En aquest recurs, l’alumnat pot interioritzar estratègies que ajuden a adquirir consciència dels efectes motivadors i estimulants de les emocions agradables. La proposta comença amb l’animació d’un nen rialler i alegre que reviu les emocions agradables que ha sentit en altres moments i explica en veu alta que el fet d’experimentar-les el motiva i l’omple d’optimisme. A continuació, a través de quatre dibuixos proposats, es pot treballar l’evocació de situacions agradables i la seva definició.

Llegir més

Alt

Gestió de les emocions 1

Emocions pertorbadores amb altres nens i nenes

En aquest recurs, l’alumnat pot interioritzar estratègies que ajuden a gestionar les emocions pertorbadores amb altres nens. Després de veure una animació de dos nens en la qual s’evita una conducta agressiva gràcies a un mètode que ajuda a regular la intensitat de les emocions i a pensar alternatives a un comportament violent, es plantegen quatre situacions per treballar amb l’alumnat. Es pot identificar com se sent cada personatge i practicar l’estratègia vista en l’animació.

Llegir més

Alt

Resolució de conflictes

En Joan i la Laura volen l'ordinador

El recurs següent ofereix a l’alumnat estratègies per ajudar a incrementar les seves habilitats per resoldre conflictes creativament i sense desenvolupar comportaments violents. La proposta comença amb una animació en la qual té lloc un conflicte entre companys d’escola que persegueixen el mateix objectiu. L’interactiu possibilita que l’alumnat practiqui i el vagi interioritzant, amb la intenció que després pugui resoldre conflictes reals en els quals estigui implicat.

Llegir més

Alt

Resolució de conflictes

La Mònica es vol quedar a jugar

Aquest recurs ofereix a l’alumnat estratègies per resoldre conflictes creativament i sense desenvolupar comportaments violents. La proposta comença amb una animació que posa en relleu el dilema de la Mònica, que està jugant amb els seus amics i se n’ha d’anar si vol arribar a casa a l’hora que ha promès als seus pares. Després de l’animació, l’alumnat analitzarà el problema i les emocions que s’han de tenir en compte en les persones implicades i valorarà les alternatives abans de triar una solució.

Llegir més

Alt

Resolució de conflictes

L'Eduard i en Guillem troben un bitllet

Aquest recurs ofereix a l’alumnat estratègies per ajudar a incrementar les habilitats per resoldre conflictes creativament i sense desenvolupar comportaments violents. La proposta comença amb una animació protagonitzada per dos amics que, mentre van amb bicicleta, troben un bitllet i no es posen d’acord sobre què n’han de fer. L’interactiu possibilita que practiquin i vagin interioritzant el mètode proposat, amb la intenció que després serveixi per resoldre conflictes reals.

Llegir més

Recursos recomanats

Recursos recomanats


Editor de continguts

Aplicacions anidades

Consentimiento GDPR