Programes

educaixa-search Portlet

Editor de continguts

Programes

Orientats a afavorir el desenvolupament competencial de l'alumnat.

educaixa-filtro-listado Portlet

PROGRAMES

Alt

Repte: STEAM x HEALTH

Nutrició: alimentació intel-ligent

Aquest repte s'emmarca dins del nou programa educatiu STEAM x Change, que té com a objectiu desenvolupar la cultura científica com un bé social que integra coneixement científic, valors, comportaments, opinions, actituds i accions, alhora que fomenta la recerca científica. El Repte STEAM x Health convida estudiants de segon cicle d'ESO, batxillerat i cicles formatius d'àmbit estatal, els seus professors i els seus centres educatius, a analitzar i enriquir la cultura científicade la seva comunitat mitjançant un concurs de treballs de recerca participativa dissenyat en col·laboració amb el Living Lab de Salut d'irsiCaixa en els quals: S'identifiqui un problema de la comunitat. S'involucri aquesta en la recerca. S'apliqui el mètode científic per obtenir coneixement. Es fomenti l'aprenentatge de tots els participants. Es dissenyi un pla de difusió i acció en la comunitat que contribueixi a induir canvis que es tradueixin en la promoció de la seva salut.   El premi al qual s'opta amb la presentació dels treballs de recerca al Repte STEAM x Health consta de dues fases: Campus a CosmoCaixa Viatge formatiu a Boston (Massachusetts), dins d'un programa educatiu en col·laboració amb el MIT.

Llegir més

Alt

Lideratge per a l'Aprenentatge

Programa de desenvolupament professional docent

Aquest programa, dirigit a directors/es i a tots els docents que formin part de l’equip directiu d’un centre educatiu, se centra en el «lideratge per a l’aprenentatge», el qual s’entén com a lideratge distribuït dels equips de docents. Té un impacte que s’estén més enllà de les direccions i que inclou l’equip docent, l’aula i el centre, i alhora promou una millora de la qualitat dels aprenentatges de l’alumnat i del conjunt del sistema. EduCaixa promou aquest programa gratuït a través d’un equip d’experts i acadèmics d’àmbit estatal i en col·laboració amb l’Institute of Education (IOE) de la University College de Londres (UCL), líder mundial de les facultats d’educació. Els docents que vulguin participar en aquest programa s’hauran de presentar en parelles (tots dos membres hauran de formar part del mateix centre educatiu).  

Llegir més

Alt

Joves Emprendedors

Fomentant l'actitud emprenedora dels més joves

Joves Emprenedors és un programa educatiu creat per EduCaixa per donar suport als docents en el desenvolupament de la competència emprenedora de l'alumnat de 3r i 4t d'ESO, Batxillerat i CFGM a l'aula. La competència emprenedora, o sentit d'iniciativa i esperit emprenedor, és cada cop més necessària en el context actual en el qual els joves i les joves s'han de desenvolupar. Les característiques d'un món cada vegada més globalitzat, canviant i flexible obliguen els centres educatius a preparar l'alumnat per poder fer front a aquest repte. En aquest sentit, conèixer-se un mateix, saber treballar amb persones diferents, identificar oportunitats en l'entorn que permetin millorar-ho i transformar-lo, saber comunicar les idees pròpies, analitzar si els propis projectes són viables i sostenibles són algunes de les habilitats que es treballen amb aquest programa.

Llegir més

Alt

Big Data. La intel·ligència de dades

Amplia el teu coneixement i experimenta sobre el Big Data.

"BIGDATA. La intel·ligència de dades" és un programa educatiu creat per EduCaixa per donar suport als docents en el desenvolupament de la competència digital de l'alumnat de 3r.i 4t.d'ESO, Batxillerat i CFGM a l'aula. En utilitzar els nostres mòbils, publicar en xarxes socials o comprar en línia generem milers de dades. Aquestes serveixen, al seu torn, per obtenir noves informacions i serveis, detectar tendències i patrons, facilitar la presa de decisions... La recopilació, anàlisi i processament de dades massiu és el que coneixem com a Big Data, un fenomen que està canviant les societats, els models de negoci i el mercat laboral. Vivim en un món digitalitzat i el nostre alumnat ha de ser capaç de trobar i seleccionar informació útil, interessant i pertinent; d'utilitzar de forma eficient diverses eines digitals i, també, de prendre consciència de les conseqüències de les accions que realitzen en el món digital.

Llegir més

PROGRAMES EDUCATIUS RECOMANATS

Editor de continguts

Aplicacions anidades

Consentimiento GDPR