Programes

educaixa-search Portlet

Editor de continguts

Programes

Orientats a afavorir el desenvolupament competencial de l'alumnat.

educaixa-filtro-listado Portlet

PROGRAMES

Alt

Joves Emprenedors

Programa per al desenvolupament de la competència emprenedora

La competència en emprenedoria és cada cop més necessària en el context actual en el qual els joves s’han de desenvolupar. Les característiques d’un món cada vegada més globalitzat, canviant i flexible obliguen a impulsar habilitats claus com conèixer-se a un mateix, saber treballar amb persones diferents, identificar problemàtiques i idear solucions, saber comunicar les pròpies idees o tenir iniciativa per enfrontar-se als reptes. Des del programa Joves Emprenedors es treballen aquestes habilitats amb l’objectiu de desenvolupar la competència emprenedora de l’alumnat. Per fer-ho, s’aporten diferents recursos i dues propostes diferenciades però relacionades entre elles perquè ajudin als docents a organitzar el treball a l’aula, i que atenguin a les característiques de cada etapa educativa. El programa està dirigit als alumnes dels dos últims cursos d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. L’alumnat pot triar com enfocar cada projecte segons les seves sensibilitats i interessos particulars. Tots els projectes es poden, a més, presentar al premi Repte Emprèn, ser seleccionats per participar en un campus d’emprenedoria de quatre dies a Barcelona i optar al premi final d’un viatge formatiu a Silicon Valley.

Llegir més

Alt

Repte: STEAM x HEALTH

Nutrició: alimentació intel-ligent

Aquest repte s'emmarca dins del nou programa educatiu STEAM x Change, que té com a objectiu desenvolupar la cultura científica com un bé social que integra coneixement científic, valors, comportaments, opinions, actituds i accions, alhora que fomenta la recerca científica. El Repte STEAM x Health convida estudiants de segon cicle d'ESO, batxillerat i cicles formatius d'àmbit estatal, els seus professors i els seus centres educatius, a analitzar i enriquir la cultura científicade la seva comunitat mitjançant un concurs de treballs de recerca participativa dissenyat en col·laboració amb el Living Lab de Salut d'irsiCaixa en els quals: S'identifiqui un problema de la comunitat. S'involucri aquesta en la recerca. S'apliqui el mètode científic per obtenir coneixement. Es fomenti l'aprenentatge de tots els participants. Es dissenyi un pla de difusió i acció en la comunitat que contribueixi a induir canvis que es tradueixin en la promoció de la seva salut.   El premi al qual s'opta amb la presentació dels treballs de recerca al Repte STEAM x Health consta de dues fases: Campus a CosmoCaixa Viatge formatiu a Boston (Massachusetts), dins d'un programa educatiu en col·laboració amb el MIT.

Llegir més

Alt

Emociona

Programa per al desenvolupament de les competències socioemocionals

En les darreres dècades, l’educació socioemocional ha anat guanyant importància en els centres educatius; nombroses investigacions en donen suport a l’aplicació i en constaten els beneficis. Per aquesta raó, i amb la voluntat de potenciar el desenvolupament integral de l’alumnat, oferim el programa Emociona, que busca atendre la dimensió interpersonal i intrapersonal: la relació que té cada persona amb ella mateixa i amb els altres. El programa Emociona es fonamenta en les competències per a la vida i té com a objectiu promocionar el desenvolupament emocional i social de l’alumnat: el seu benestar. Els docents que vulguin dur-lo a terme a les aules disposen de dues programacions didàctiques: una per a l’etapa d’infantil i una altra per a l’etapa de primària. Cada programació didàctica ofereix tres intensitats d’aplicació diferents, d’aquesta manera, cada docent pot adaptar l’aplicació de l’Emociona al seu context, temps disponible i objectius pedagògics. Al seu torn, en el marc del programa, s’ofereixen nombrosos recursos didàctics que contribueixen a facilitar la dinamització de l’aula. Per poder dur a terme el programa Emociona, el docent té dues opcions: pot sol·licitar el material i el rebrà en el seu centre educatiu (material físic), o bé, pot fer servir els recursos en línia (material digital). Per la qual cosa pot aplicar el mateix programa en dos formats diferents.

Llegir més

Alt

Big Data. La intel·ligència de dades

Programa per al desenvolupament de la competència digital

Tots generem dades fent ús dels dispositius mòbils, interactuant a les xarxes socials, pujant fotos i vídeos digitals, realitzant transaccions de compra, etc. Aquest emmagatzematge i processament de grans quantitats de dades, conegut com a big data, s’està convertint en un fenomen dels darrers anys que està canviant les societats. A través del big data podem processar grans quantitats de dades que ajuden a detectar tendències i patrons que poden ser útils per millorar la societat i, també, per facilitar la presa de decisions. Per no perdre’s en el mar de dades i entendre aquesta quarta revolució industrial cal que l’alumnat sigui capaç de trobar i seleccionar la informació útil, interessant i pertinent perquè pugui desenvolupar la capacitat d’emprar, de forma eficient, diverses eines digitals i, alhora, prengui consciència de les conseqüències de les accions que realitza en el món digital. El programa BigData: La intel·ligència de les dades es dirigeix als últims cursos d’educació secundària obligatòria (3r i 4t d’ESO), a batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà per fomentar el desenvolupament de la competència digital i les habilitats clau per saber analitzar dades de forma rigorosa i entendre la realitat en la qual som immersos. Un programa flexible que permetrà al docent abordar la proposta des d’un plantejament global amb caràcter interdisciplinari, o bé, des d’una assignatura concreta, com ara Tecnologia o Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Aquest programa es pot aplicar d’una manera flexible i, per fer-ho, en els materials per al docent es proposen diferents tipus d’itineraris per implementar el programa segons el temps disponible i les necessitats de cada classe. El programa proposa conèixer el big data des de diferents punts de vista a través de la proposta d’activitats pràctiques, algunes d’aquestes per mitjà d’una aplicació. El professorat disposa d’un espai docent on, a més de trobar materials d’orientacions metodològiques i una guia didàctica, podrà fer el seguiment del desenvolupament de les activitats pràctiques de l’alumnat.

Llegir més

PROGRAMES EDUCATIUS RECOMANATS

Editor de continguts

Aplicacions anidades

Consentimiento GDPR