Programes

Orientats a afavorir el desenvolupament competencial de l'alumnat.
STEAM X CHANGE

STEAM X CHANGE

Programa per al desenvolupament de la recerca participativa en salut

CONTRIBUYENDO AL CAMBIO: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ABIERTA IMPULSADA POR LAS ESCUELAS ¿Cómo abordar con éxito los retos sociales que afectan a la salud? ¿Qué se tiene que tener en cuenta para desarrollar una investigación e innovación responsable (RRI)? ¿Cómo pueden colaborar la comunidad científica, los agentes sociales y los ciudadanos en el análisis y solución de un problema complejo? El programa educativo STEAM x Change plantea un acercamiento a la salud humana (en esta primera edición dedicado a la alimentación responsable) que, por un lado, proporciona al alumnado conocimientos y herramientas para analizar y mejorar su propia salud y por otro le capacita para contribuir como ciudadano activo al sistema de investigación e innovación en salud.  Estos dos aspectos, la propia salud y la contribución al sistema de investigación e innovación en salud, se abordan destacando tanto el conocimiento científico como la comprensión de cómo se crea, valida y difunde este conocimiento. Para ello, se propone al alumnado profundizar en las características propias de la investigación científica para comprender adecuadamente sus métodos y resultados para, a partir de ellos, poder diseñar intervenciones efectivas para la mejora de la salud, propia y de la comunidad. El programa se centra en la dimensión ciudadana de la competencia científica y lo hace desde dos perspectivas: el uso de la mirada sistémica para destacar los aspectos éticos, legales y sociales en el abordaje de las problemáticas de salud; y la adopción de la metodología de la Investigación e Innovación Responsable (RRI por sus siglas en inglés Responsible Research & Innovation). Finalmente se propone a los alumnos el diseño de una intervención sobre el entorno. En conjunto, se usan recursos muy diversos: vídeos, mapas sistémicos, artículos científicos, juegos para la toma de decisiones, etc.

Llegir més

Joves Emprenedors

Joves Emprenedors

Programa per al desenvolupament de la competència emprenedora

FOMENTANT LA CAPACITAT D'EMPRENDRE DE L'ALUMNAT Com impulsar l’emprenedoria en els alumnes? De quina manera es pot fomentar la iniciativa per enfrontar-se als reptes? Com ensenyar-los a saber treballar amb persones diferents, identificar problemàtiques i idear solucions? La capacitat d’emprendre és cada cop més necessària al món canviant i flexible en el qual vivim. Ser capaç de dur a terme noves idees és quelcom molt valorat, però requereix d’una sèrie d’aptituds fonamentals. Per fer-ho, el programa educatiu Joves Emprenedors té l’objectiu de desenvolupar la competència emprenedora de l’alumnat atenent les necessitats de cada etapa escolar. Així, es proposa a l’alumnat observar amb una altra mirada per buscar solucions per al seu entorn i dur a terme projectes ideats per ells mateixos. La finalitat és que experimentin les diferents fases de l’elaboració d’un projecte, des d’organitzar el treball en equip fins a dissenyar un model de negoci viable, construir un prototip i comunicar la proposta de valor per fer realitat el projecte. El programa educatiu Joves Emprenedors està dirigit als alumnes dels dos últims cursos d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius de Grau Mitjà. L’objectiu final és que cada equip d’alumnes dissenyi i porti a la pràctica un projecte innovador que contribueixi a solucionar algun dels reptes socials actuals. Per tal de personalitzar els continguts, cada equip pot triar com enfocar el seu projecte en funció de les seves sensibilitats i els seus interessos comuns. D’aquesta manera, l’alumnat aprendrà a conèixer-se a un mateix, a treballar de forma cooperativa, a comunicar les pròpies idees o identificar problemes i idear solucions. Tots els projectes es poden presentar al premi Repte Emprèn, on els equips seleccionats participen en un campus d’emprenedoria a Barcelona i opten al premi final, que és un viatge formatiu a Silicon Valley.

Llegir més

Big Data. La intel·ligència de les dades

Big Data. La intel·ligència de les dades

Programa per al desenvolupament de la competència digital

CONEIXENT DE PROP EL BIG DATA, ANALITZANT COM ENS IMPLICA EN EL DIA A DIA Què és el big data? De quina manera està canviant la societat? Som conscients de com fem servir les xarxes socials? Fomentar el desenvolupament de la competència digital i les habilitats clau per saber analitzar dades permet entendre la complexa realitat en la qual estem immersos. Cadascun de nosaltres generem dades de moltes maneres diferents i sense adonar-nos-en, ja sigui connectant-nos en un dispositiu mòbil, interactuant a les xarxes socials, realitzant compres per Internet o, simplement, movent-nos per la ciutat. Totes aquestes dades són emmagatzemades i processades, i ens permeten disposar de més informació a l’hora de prendre decisions. És així com el big data ha aconseguit entrar en àmbits tan diferents com el medi ambient, el turisme, la salut, el retail o la publicitat. Així, el programa educatiu BigData: la intel·ligència de les dades permet l’alumnat navegar en el complex mar de dades, entendre’n la implicació en la vida i el valor d’extreure-les per generar coneixement. Està dirigit als alumnes dels últims dos cursos d’Educació Secundària Obligatòria, així com també als de Batxillerat i cicles formatius de Grau Mitjà. El docent podrà treballar el programa des de dos enfocaments: a partir d’un plantejament global amb caràcter interdisciplinari o bé des d’una assignatura concreta, com ara Tecnologia o Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Les guies educatives per al docent ofereixen diferents tipus d’itineraris per, d’aquesta manera, adaptar el programa educatiu a les necessitats dels alumnes i al temps disponible. Aquest programa educatiu proposa conèixer el big data des de diferents punts de vista a través de la proposta d’activitats pràctiques, algunes d’elles mitjançant una aplicació mòbil. Tot el programa es desenvolupa en un espai virtual on alumnes i professors trobaran els continguts. A més, el professorat té a la seva disposició un espai de gestió de l'aula i documents amb orientacions per a la seva aplicació. Per poder accedir als continguts del programa és necessari registrar-se prèviament en aquest espai.   

Llegir més

Comunica

Comunica

Programa pel desenvolupament de la competència comunicativa

CONVERTINT ELS ESTUDIANTS EN JOVES COMUNICADORS Com ajudar l’alumnat a saber parlar en públic? Com potenciar el raonament i la capacitat argumentadora a l’hora de debatre? Treballar les habilitats comunicatives és fonamental per al desenvolupament competencial de l’alumnat, ja que constitueix un element transversal al currículum formatiu. Per fer-ho, el programa educatiu Comunica se centra a desenvolupar la competència comunicativa en estudiants d’Educació Primària i Secundària per reforçar-los la capacitat argumentadora i ajudar-los a treballar la construcció sòlida del raonament i la comunicació persuasiva. El programa Comunica proporciona una àmplia varietat de materials didàctics de suport tant per al docent com per a l’alumnat; és un recurs senzill i atractiu. Es treballen cinc aspectes clau de la comunicació:   L'exposició. L'argumentació. La dramatització. El recitat. La narració.   Aquests aspectes clau del programa estan inclosos en els diferents projectes educatius que es proposen per desenvolupar a classe i que es divideixen en diferents sessions perquè el docent pugui adaptar-los en funció del temps disponible i les necessitats dels alumnes. D’aquesta manera, pots treballar el programa Comunica seguint els diferents itineraris didàctics que et proposem (intensitat alta, intensitat mitjana o intensitat baixa). A més, t’oferim també la possibilitat de treballar el programa d’una manera vertical en tots els nivells educatius perquè els estudiants adquireixin gradualment la destresa comunicativa que necessiten segons el seu moment vital.

Llegir més