Programes

Orientats a afavorir el desenvolupament competencial de l'alumnat.
BigData. La intel·ligència de les dades

BigData. La intel·ligència de les dades

Programa per al desenvolupament de la competència digital

CONEIXENT DE PROP EL BIG DATA, ANALITZANT COM ENS IMPLICA EN EL DIA A DIA Què és el big data? De quina manera està canviant la societat? Som conscients de com es poden usar les nostres dades o de com usem nosaltres les xarxes socials? El programa educatiu BigData: la intel·ligència de les dades permet a l'alumnat acostar-se aquest complex món, entendre la seva implicació en la nostra vida i el valor d'extreure dades per a generar coneixement que pugui ajudar a prendre decisions, identificar patrons de conducta o definir tendències. Dirigit a alumnat dels últims dos cursos d'Educació Secundària Obligatòria, i als de Batxillerat i cicles formatius de Grau Mitjà, el programa està enfocat perquè puguin desenvolupar la competència digital i les habilitats clau del segle XXI com el pensament crític , la comunicació eficaç o la creativitat. El docent podrà treballar el programa des de dos enfocaments: a partir d'un plantejament global amb caràcter interdisciplinari o bé des d'una assignatura concreta, com a Tecnologia, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Filosofia o Etica . Per a això, comptarà amb l'acompanyament personalitzat d'un Educoach que li orientarà en la planificació i implementació del programa i amb materials formatius per a aprofundir sobre la temàtica o metodologies educatives. A més la possibilitat de treballar diferents itineraris i sessions didàctiques ja sigui a l'aula o de manera online permetrà al professorat aplicar el programa d'una manera flexible i adaptable a les necessitats del seu alumnat i al temps disponible.

Llegir més

Joves Emprenedors

Joves Emprenedors

Programa per al desenvolupament de la competència emprenedora

FOMENTANT LA CAPACITAT D'EMPRENDRE DE L'ALUMNAT Com impulsar l'emprenedoria en l'alumnat? Com ensenyar-los a treballar amb persones diferents, identificar problemàtiques i idear solucions? El programa educatiu Joves Emprenedors té l'objectiu de despertar la iniciativa emprenedora en l'alumnat, promovent el desenvolupament de les habilitats clau del segle XXI conegudes com les 4Cs de l'educació: Creativitat, Col·laboració; Comunicació i Pensament Crític. Així, es proposa a l'alumnat observar amb una altra mirada per a buscar solucions per al seu entorn i dur a terme projectes ideats per ells mateixos amb el qual identificar i donar resposta a algun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Dirigit als alumnes i alumnes dels dos últims cursos d'Educació Secundària Obligatòria (3r i 4t ESO), Batxillerat i cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM), la finalitat del programa és que experimentin les diferents fases de l'elaboració d'un projecte, des d'organitzar el treball en equip fins a dissenyar un model de negoci viable, construir un prototip i comunicar la proposta de valor per a fer realitat el projecte. Els docents treballaran com a facilitadors i impulsors de tot el procés, guiant als equips a través de les etapes de desenvolupament del projecte i comptaran en tot moment amb el suport d'un EduCoach per a ajudar-los en la planificació del programa, així com amb sessions formatives online per a aprofundir en qüestions metodològiques.

Llegir més

STEAMxChange

STEAMxChange

Programa per al desenvolupament de la recerca participativa en salut

CONTRIBUINT AL CANVI: INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ OBERTA IMPULSADA PER LES ESCOLES Com abordar amb èxit els reptes socials que afecten la salut? Què s'ha de tenir en compte per a desenvolupar una recerca i innovació responsable (RRI)? Com poden col·laborar la comunitat científica, els agents socials i els ciutadans en l'anàlisi i solució d'un problema complex? Potència les habilitats clau del teu alumnat per a ser un ciutadà crític i responsable amb el programa educatiu STEAMxChange. Endinsa't en les disciplines STEAM per a proporcionar al teu alumnat coneixements i eines per a analitzar i millorar la seva pròpia salut, i per un altre capacitar-li per a contribuir com a ciutadà actiu al sistema de recerca i innovació en salut. El programa se centra en la dimensió ciutadana de la competència científica i proposa a l'alumnat aprofundir en les característiques pròpies de la recerca científica per a comprendre adequadament els seus mètodes i resultats per a, a partir d'ells, poder dissenyar intervencions efectives per a la millora de la salut, pròpia i de la comunitat. Treballant des de l'aula o de manera virtual, el programa compta amb recursos molt diversos: vídeos, mapes sistèmics, articles científics, jocs per a la presa de decisions, etc. A més com a docent tindràs la possibilitat de participar en webinars formatius sobre temàtiques o metodologia STEAM i disposar d'un acompanyament personalitzat per a ajudar-te en tot el relatiu a la implementació i planificació del programa. A més la possibilitat de treballar diferents itineraris i sessions didàctiques ja sigui a l'aula o de manera online permet al professorat aplicar el programa d'una manera flexible i adaptable a les necessitats del seu alumnat i al temps disponible.

Llegir més

Emociona

Emociona

Programa per al desenvolupament de les competències socioemocionals

FOMENTANT EL DESENVOLUPAMENT EMOCIONAL I SOCIAL DE L'ALUMNAT De quines eines educatives disposa l'alumnat per a desenvolupar la seva intel·ligència emocional? Són suficients? Com podem incrementar-les? L'educació social i emocional ha anat guanyant importància en els centres educatius al llarg de les últimes dècades i s'ha convertit en fonamental en l'aprenentatge de l'alumnat. Fomentar l'empatia, el respecte cap als altres i l'autoestima s'han convertit en valors tan o més importants en l'aprenentatge curricular i són imprescindibles per a potenciar el desenvolupament competencial i integral de l'alumnat. Per això, el programa educatiu Emociona vol contribuir a millorar les competències socioemocionals de l'alumnat, posant especial èmfasi en quatre aspectes bàsics: la autoconsciencia, la gestió emocional, les habilitats socials i el benestar personal i social. D'aquesta manera ajudem el nostre alumnat a preparar-se per a la vida, millorant l'autoestima i desenvolupant l'assertivitat i l'empatia, o aprenent a gestionar el fracàs, la frustració o els conflictes interpersonals. Així, el programa educatiu Emociona ofereix dues programacions didàctiques: una per a l'etapa infantil i una altra per a l'etapa de primària. Cadascuna d'elles ofereix tres nivells d'intensitat (alta, mitjana o baixa), permetent que cada docent adapti el programa en funció de la seva classe, els objectius pedagògics i el temps disponible. Així mateix, s'ofereixen diversos recursos didàctics que contribueixen a la dinamització de l'aula. A més el docent també tindrà l'oportunitat de formar-se sobre aquesta temàtica i les metodologies d'implementació a partir de formacions online o secundant-se d'un EduCoach que li oferirà acompanyament personalitzat per a ajudar-lo a planificar i implementar el programa.

Llegir més