Programes

Orientats a afavorir el desenvolupament competencial de l'alumnat.
BigData. La intel·ligència de les dades

BigData. La intel·ligència de les dades

Programa per al desenvolupament de la competència digital

CONEIXENT DE PROP EL BIG DATA, ANALITZANT COM ENS IMPLICA EN EL DIA A DIA Què és el big data? De quina manera està canviant la societat? Som conscients de com fem servir les xarxes socials? Fomentar el desenvolupament de la competència digital i les habilitats clau per saber analitzar dades permet entendre la complexa realitat en la qual estem immersos. Cadascun de nosaltres generem dades de moltes maneres diferents i sense adonar-nos-en, ja sigui connectant-nos en un dispositiu mòbil, interactuant a les xarxes socials, realitzant compres per Internet o, simplement, movent-nos per la ciutat. Totes aquestes dades són emmagatzemades i processades, i ens permeten disposar de més informació a l’hora de prendre decisions. És així com el big data ha aconseguit entrar en àmbits tan diferents com el medi ambient, el turisme, la salut, el retail o la publicitat. Així, el programa educatiu BigData: la intel·ligència de les dades permet l’alumnat navegar en el complex mar de dades, entendre’n la implicació en la vida i el valor d’extreure-les per generar coneixement. Està dirigit als alumnes dels últims dos cursos d’Educació Secundària Obligatòria, així com també als de Batxillerat i cicles formatius de Grau Mitjà. El docent podrà treballar el programa des de dos enfocaments: a partir d’un plantejament global amb caràcter interdisciplinari o bé des d’una assignatura concreta, com ara Tecnologia o Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Les guies educatives per al docent ofereixen diferents tipus d’itineraris per, d’aquesta manera, adaptar el programa educatiu a les necessitats dels alumnes i al temps disponible. Aquest programa educatiu proposa conèixer el big data des de diferents punts de vista a través de la proposta d’activitats pràctiques, algunes d’elles mitjançant una aplicació mòbil. Tot el programa es desenvolupa en un espai virtual on alumnes i professors trobaran els continguts. A més, el professorat té a la seva disposició un espai de gestió de l'aula i documents amb orientacions per a la seva aplicació. Per poder accedir als continguts del programa és necessari registrar-se prèviament en aquest espai.   

Llegir més

Joves Emprenedors

Joves Emprenedors

Programa per al desenvolupament de la competència emprenedora

FOMENTANT LA CAPACITAT D'EMPRENDRE DE L'ALUMNAT Com impulsar l'emprenedoria en els alumnes? De quines maneres es pot fomentar la seva iniciativa per a enfrontar-se a reptes? Com ensenyar-los a saber treballar amb persones diferents, identificar problemàtiques i idear solucions? La capacitat d'emprendre és cada vegada més necessària en el món canviant i flexible en el qual vivim. Ser capaç de dur a terme noves idees és una cosa molt valorada, però requereix d'una sèrie d'aptituds fonamentals. Per això, el programa educatiu Joves Emprenedors té l'objectiu de desenvolupar la competència emprenedora de l'alumnat atenent les necessitats de cada etapa escolar. Així, es proposa a l'alumnat observar amb una altra mirada per a buscar solucions per al seu entorn i dur a terme projectes ideats per ells mateixos. La finalitat és que experimentin les diferents fases de l'elaboració d'un projecte, des d'organitzar el treball en equip fins a dissenyar un model de negoci viable, construir un prototip i comunicar la proposta de valor per a fer realitat el projecte. El programa educatiu Joves Emprenedors està dirigit als alumnes dels dos últims cursos d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius de Grau Mitjà. L'objectiu final és que cada equip d'alumnes dissenyi i porti a la pràctica un projecte innovador que contribueixi a solucionar algun dels reptes socials actuals. Amb la condició de personalitzar els continguts, cada equip pot triar com enfocar el seu projecte en funció de les seves sensibilitats i interessos comuns. D'aquesta manera, l'alumnat aprendrà a conèixer-se a un mateix, a treballar de manera cooperativa, a comunicar les seves pròpies idees o identificar problemes i idear solucions. Tots els projectes poden presentar-se al premi Repte Emprèn, on els equips seleccionats participen en un campus d'emprenedoria a Barcelona i opten al premi final, que és un viatge formatiu a Silicon Valley.

Llegir més

STEAMxChange

STEAMxChange

Programa per al desenvolupament de la recerca participativa en salut

CONTRIBUINT AL CANVI: INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ OBERTA IMPULSADA PER LES ESCOLES Com abordar amb èxit els reptes socials que afecten a la salut? Què s'ha de tenir en compte per desenvolupar una investigació i innovació responsable (RRI)? Com poden col·laborar la comunitat científica, els agents socials i els ciutadans en l'anàlisi i solució d'un problema complex? El programa educatiu STEAMxChange planteja un apropament a la salut humana (en aquesta primera edició dedicat a l'alimentació responsable) que, d'una banda, proporciona a l'alumnat coneixements i eines per analitzar i millorar la seva pròpia salut i d'una altra el capacita per contribuir com a ciutadà actiu al sistema d'investigació i innovació en salut. Aquests dos aspectes, la pròpia salut i la contribució al sistema d'investigació i innovació en salut, s'aborden destacant tant el coneixement científic com la comprensió de com es crea, valida i difón aquest coneixement. Per això, es proposa a l'alumnat profunditzar en les característiques pròpies de la investigació científica per comprendre adequadament els seus mètodes i resultats per, a partir d'ells, poder dissenyar intervencions efectives per a la millora de la salut, pròpia i de la comunitat. El programa se centra en la dimensió ciutadana de la competència científica i ho fa des de dues perspectives: l'ús de la mirada sistèmica per destacar els aspectes ètics, legals i socials en l'abordatge de les problemàtiques de salut; i l'adopció de la metodologia de la Investigació i Innovació Responsable (RRI per la seva abreviació en anglès Responsible Research & Innovation). Finalment es proposa als alumnes el disseny d'una intervenció sobre l'entorn.  En conjunt s'usen recursos molt diversos: videos, maps sistèmics, articles científics, jocs per a la presa de decisions, etc.

Llegir més

Emociona

Emociona

Programa per al desenvolupament de les competències socioemocionals

FOMENTANT EL DESENVOLUPAMENT EMOCIONAL I SOCIAL DE L'ALUMNAT De quines eines educatives disposa l'alumnat per desenvolupar la seva inteligència emocional? Són suficients? Com podem incrementar-les? L'educació social i emocional ha anat guanyant importància als centres educatius al llarg de les últimes dècades. Fomentar l'empatia, el respecte cap als demés i l'autoestima s'han convertit en valors tant o més importants que l'aprenentatge curricular ja que són imprescindibles per a potenciar el desenvolupament competencial i integral de l'alumnat. Per això, el programa educatiu Emociona vol contribuir a millorar les competències socioemocionals de l'alumnat, posant especial èmfasi en quatre aspectes bàsics: l'autoconsciència, la gestió emocional, les habilitats socials i el benestar personal i social. D'aquesta manera ajudem al nostre alumnat a preparar-se per a la vida, millorant l'autoestima i desenvolupant l'assertivitat i l'empatia, o aprenent a gestionar el fracàs, la frustració o els conflictes interpersonals. Així, el programa educatiu Emociona ofereix dues programacions didàctiques: una per a l'etapa infantil i una altra per a l'etapa de primària. Cadascuna d'elles ofereix tres nivells d'intensitat (alta, mitjana o baixa), permetent que cada docent adapti el programa en funció de la seva classe, els objectius pedagògics i el temps disponible. A més, s'ofereixen diversos recursos didàctics que contribueixen a la dinamització de l'aula.  Per tal d'adaptar-se a les diferents necessitats del professorat, al programa Emociona cada docent pot escollir entre sol·licitar el material i rebre'l al seu centre educatiu (material físic) o bé utilitzar els recursos en línia (material digital). D'aquesta manera cada programa es pot aplicar en dos formats diferents. 

Llegir més