Formació

Aquí trobaràs tots els recursos, activitats i programes formatius per al teu desenvolupament professional docent
Lideratge per a l'aprenentatge

Lideratge per a l'aprenentatge

Programa de desenvolupament professional docent

Aquest programa, dirigit a directors/es i a tots els docents que formin part de l’equip directiu d’un centre educatiu, se centra en el «lideratge per a l’aprenentatge», el qual s’entén com a lideratge distribuït dels equips de docents. Té un impacte que s’estén més enllà de les direccions i que inclou l’equip docent, l’aula i el centre, i alhora promou una millora de la qualitat dels aprenentatges de l’alumnat i del conjunt del sistema. EduCaixa promou aquest programa gratuït a través d’un equip d’experts i acadèmics d’àmbit estatal i en col·laboració amb l’Institute of Education (IOE) de la University College de Londres (UCL), líder mundial de les facultats d’educació. Els docents que vulguin participar en aquest programa s’hauran de presentar en parelles (tots dos membres hauran de formar part del mateix centre educatiu).

Llegir més

Formación

Manual per a entorns d'aprenentatge innovadors

Els 7 principis de l'aprenentatge

A les últimes dècades, la manera d'entendre i atendre l'educació ha canviat substancialment. Els reptes educatius que se'ns presenten estan estretament relacionats i condicionats, no sols pels avanços en el camp de l'educació, sinó també pel progrés i transformació de la societat. La manera d'aprendre i ensenyar, els entorns d'aprenentatge, els continguts i les metodologies pedagògiques estan experimentant grans canvis, per la qual cosa és necessari reflexionar, investigar i actuar per donar respostes adequades, fonamentades i provades als reptes educatius actuals. El Manual per a entorns d'aprenentatge innovadors és el resultat d'un rigorós i exhaustiu treball dut a terme per l'OCDE, que ofereix eines pràctiques sobre aprenentatge i innovació a aquells professionals que treballen en l'àmbit educatiu des de la política, el lideratge i/o la pràctica docent. Així, el manual es divideix en quatre capítols, on cada capítol presenta instrúmentos pràctics i promou, a través de l'acció pràctica les conclusions clau de com desenvolupar entorns d'aprenentatge innovadors mitjançant la formació del lideratge educatiu, l'autoavaluació i el desenvolupament professional. Publicat en català el març de 2018 per Editorial UOC i el Centre UNESCO de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i del Consorci d’Educació de Barcelona, en el marc del programa Escola Nova 21.      

Llegir més

Formación

How to be a global thinker?

Competències globals per a un món global

Com podem desenvolupar les habilitats necessàries per a desembolicar-nos en un context global? Com podem aprendre a relacionar-nos assumint les diferències culturals i les diferents perspectives? Les competències globals constitueixen una visió integral de l'educació que és disciplinar i interdisciplinària.  En paraules de la investigadora de Project Zero, Verónica Boix Mansilla, les competències globals s'entenen com la capacitat i la predisposició per a comprendre qüestions d'importància global i actuar enfront d'elles respectant les perspectives i cultures diverses de les persones i contribuint a un desenvolupament sostenible. Per a això, en el present recurs autoformatiu, Verónica Boix Mansilla descriu una sèrie de rutines de pensament per aplicar a l'aula amb l'objectiu de promoure la disposició dels estudiants a investigar sobre el món, comprendre diferents perspectives, entaular un diàleg respectuós i saber actuar amb responsabilitat amb el seu entorn.  Per què això (tema, pregunta) podria importar-me a mi? Per què podria importar-li a les persones que m'envolten (familiars, amics, ciutat,nació)? Per què podria importar-li al món? El simple procés de reflexió sobre la rutina, desperta la motivació intrínseca dels estudiants per investigar sobre un tema, establir connexions locals-globals i situar-se en un context global. Així, els estudiants poden cultivar la predisposició, no a través de classes ocasionals, unitats didàctiques o esdeveniments escolars anuals, sinó a través de la participació contínua en les cultures de l'aula en les quals aquestes predisposicions es valoren cada cop més i són una pràctica molt comuna.  Descarrega't aquest recurs i fomenta les competències globals del teu alumnat.

Llegir més

ACTIVITATS FORMATIVES

27/05/2020

27/05/2020

22/04/2020

28/11/2019

05/11/2019

29/03/2019

12/03/2019