Evidències

Repositori d'evidències per oferir contingut rigorós i avaluat.
Escull com vols iniciar la cerca
Cost
Eficàcia
Impacte
Mentoria

En educació, la mentoria implica emparellar alumnat jove amb companys o voluntaris més majors, que actuen com un model positiu a seguir. En general, la mentoria té com a objectiu augmentar la confiança, desenvolupar la capacitat de recuperació i el caràcter, o augmentar les aspiracions, en lloc de desenvolupar habilitats o coneixements acadèmics específics. Els mentors i mentores normalment estableixen relacions amb els joves reunint-s’hi de forma individual aproximadament una hora a la setmana durant un període concret, tant durant les hores lectives, després d’aquestes com en cap de setmana. Les activitats varien segons els diferents programes de mentoria. Malgrat que alguns programes de mentoria inclouen suport acadèmic directe amb els deures o altres tasques de classe, les metodologies centrades principalment en el suport acadèmic directe no s’inclouen en aquest article. Veure classes individuals i tutories entre iguals. Cada vegada s’ofereixen més mentories a joves que es considera que són de difícil accés o que estan en risc d’exclusió o de fracàs escolar.

Llegir més

Classes en grups reduïts

Les classes en grups reduïts es defineixen com una metodologia per la qual un professor o educador professional treballa amb un grup d’entre dos i cinc alumnes. Aquesta distribució permet el professorat centrar-se en exclusiva en un nombre reduït d’alumnes, normalment en aules o espais de treball independents. Les classes intensives en grups reduïts normalment es reben per donar suport a alumnes amb un baix rendiment o que s’hi queden enrere, però també es poden utilitzar com una estratègia més general per garantir el progrés eficaç o ensenyar temes o habilitats exigents.

Llegir més

Participació en activitats artístiques

La participació en activitats artístiques es defineix com la intervenció en activitats artístiques i creatives, com ara dansa, teatre, música, pintura i escultura. Aquestes activitats es poden impartir com a part del pla d’estudis o com a activitat extraescolar. La participació es pot organitzar en forma d’activitats periòdiques setmanals o mensuals, o en programes més intensius, com ara escoles d’estiu o campaments. Si bé aquestes activitats tenen un valor pedagògic en si mateixes, aquest article del Toolkit se centra en els beneficis que s’obtenen de la participació artística per assolir els objectius acadèmics bàsics.

Llegir més

Entorn construït

L’entorn construït és el centre educatiu i les condicions físiques d’aquest. Les intervencions relacionades inclouen traslladar-se a un nou centre educatiu i millorar el disseny, la qualitat de l’aire, el soroll, la llum o la temperatura d’un edifici o una aula que ja existeix.

Llegir més

EVIDÈNCIES "Education Endowment Foundation"

Cost

   

Eficàcia

 

Cost

   

Eficàcia

     

Cost

     

Eficàcia

   

Cost

     

Eficàcia

       

Cost

Eficàcia

 

Cost

   

Eficàcia

   

 

Validación Evidencias

Com interpretar les evidències?

 
 

COST

El cost és indicatiu...

EFICÀCIA

L'eficàcia és indicativa...

IMPACTE

L'impacte és indicatiu...

 
 

COST

El cost és indicatiu...

EFICÀCIA

L'eficàcia és indicativa...

IMPACTE

L'impacte és indicatiu...