Evidències

educaixa-search Portlet

Editor de continguts

Evidències

Repositori d'evidències per oferir contingut rigorós i avaluat.

educaixa-filtro-listado Portlet

Escull com vols iniciar la cerca

alt Cost
alt Eficàcia
alt Impacte

Editor de continguts

Alt

El mètode fonètic és una metodologia d’ensenyament de la lectura i d’alguns aspectes de l’escriptura, mitjançant el desenvolupament de la consciència fonètica de l’estudiantat, i implica l’habilitat d’escoltar, identificar i utilitzar fonemes o patrons de so. L’objectiu és ensenyar l’alumnat de forma sistemàtica la relació entre aquests sons i els patrons ortogràfics escrits, o grafemes, que els representen. El mètode fonètic emfatitza les habilitats de descodificar les paraules noves llegint-les fonèticament, i combinant o “unint” els patrons ortogràfics del so.

Llegir més

Alt

El professorat auxiliar (també conegut com auxiliars de suport a l’aula) són adults que ajuden el professorat a l’aula. Les obligacions del professorat auxiliar varien àmpliament d’un centre a un altre, des de proporcionar suport administratiu i a l’aula, a proporcionar suport acadèmic dirigit a grups reduïts o alumnes en concret.

Llegir més

Alt

Les intervencions en participació esportiva motiven l’alumnat a practicar esport com un mitjà per augmentar el compromís educatiu i el rendiment, mitjançant activitats extraescolars o un programa organitzat per un club o una associació esportiva local. De vegades, les activitats esportives s’utilitzen per motivar la gent jove a participar en activitats d’aprenentatge addicionals, com ara entrenaments de futbol en clubs de futbol locals combinats amb classes d’habilitats per a l’estudi, TIC, alfabetització o matemàtiques.

Llegir més

Alt

Els deures es refereixen a les tasques que el professorat encarrega a l’alumnat perquè les completi fora de l’horari lectiu. Les activitats habituals dels deures als centres d’educació secundària solen ser completar tasques assignades a les lliçons, preparar tasques per a les lliçons futures, fer tasques rutinàries de les classes i estudiar per a les proves i els exàmens. La nostra definició també inclou activitats com ara “aules d’estudi”, on l’alumnat té l’oportunitat de fer els deures al centre educatiu, però fora de l’horari lectiu, i models “d’aprenentatge invertit”, on l’alumnat es prepara a casa els debats de classe i les tasques corresponents.

Llegir més

EVIDÈNCIES "Education Endowment Foundation"

EVIDÈNCIES "Education Endowment Foundation"

Cost

       

Eficàcia

Cost

 

Eficàcia

     

Cost

   

Eficàcia

     

Cost

       

Eficàcia

     

Cost

       

Eficàcia

   

Cost

   

Eficàcia

   

Validación Evidencia

 

Validación Evidencias

Com interpretar les evidències?

 
 

COST

El cost és indicatiu...

EFICÀCIA

L'eficàcia és indicativa...

IMPACTE

L'impacte és indicatiu...

 
 

COST

El cost és indicatiu...

EFICÀCIA

L'eficàcia és indicativa...

IMPACTE

L'impacte és indicatiu...

 

Aplicacions anidades

Consentimiento GDPR