Evidències

educaixa-search Portlet

Editor de continguts

Evidències

Repositori d'evidències per oferir contingut rigorós i avaluat.

educaixa-filtro-listado Portlet

Escull com vols iniciar la cerca

alt Cost
alt Eficàcia
alt Impacte

Editor de continguts

Alt

Repetir un curs també es coneix com “no passar de curs”, “no promoció” o “repetició d’un any”. L’alumnat que no assoleix un nivell determinat d’aprenentatge al final de l’any cal que repeteixi aquest curs escolar, unint-se a una classe amb alumnes més joves durant el següent any acadèmic.

Llegir més

Alt

Els sistemes de remuneració per acompliment pretenen crear un vincle directe entre la remuneració o les primes, i l’acompliment de la classe per incentivar millor el professorat i, per tant, millorar els resultats. Es pot distingir entre assignacions, on un millor acompliment suposa un augment permanent del sou, i remuneracions en funció dels resultats, on el professorat obté una prima per millors resultats a les proves. Les metodologies es diferencien per com es mesura el acompliment i com de vinculades estan amb els resultats de l’alumnat. En alguns sistemes, els resultats dels exàmens de l’alumnat són l’únic factor utilitzat per determinar les primes de la remuneració per acompliment. En altres, les valoracions del acompliment també poden incloure informació de l’observació de lliçons o del feedback de l’alumnat, o deixar-se a discreció de la direcció del centre. Alguns esquemes d'acompliment incentiven a individus, uns altres incentiven a grups de mestres.

Llegir més

Alt

Les intervencions que se centren en l’aprenentatge social i emocional pretenen millorar la interacció de l’alumnat entre si i l’autogestió de les emocions, en lloc de centrar-se directament en els elements acadèmics o cognitius de l’aprenentatge. Les intervencions en l’aprenentatge social i emocional poden centrar-se en les maneres en què l’estudiantat treballa (i col·labora) amb la resta d’alumnat, el professorat, la família o la comunitat. Es poden identificar tres categories principals d’intervencions sobre l’aprenentatge social i emocional: Programes universals que solen tenir lloc a l’aula. Programes més especialitzats dirigits a estudiants amb necessitats socials o emocionals particulars. Metodologies centrades en l’escola per desenvolupar uns valors escolars positius, l’objectiu dels quals també és promoure un compromís més gran amb el procés d’aprenentatge.

Llegir més

Alt

Les estratègies de comprensió lectora se centren en la comprensió d’un text escrit per part del lector o lectora. S’ensenya l’alumnat una sèrie de tècniques que els permet comprendre el significat del que està llegint. Aquestes poden incloure: inferir el significat a partir del context; resumir o identificar punts clau; utilitzar esquemes gràfics o semàntics; desenvolupar estratègies de reflexió; i supervisar la seva pròpia comprensió i identificar les dificultats per si mateix (veure també metacognició i autorregulació).

Llegir més

EVIDÈNCIES "Education Endowment Foundation"

EVIDÈNCIES "Education Endowment Foundation"

Cost

Eficàcia

   

Cost

     

Eficàcia

     

Cost

   

Eficàcia

 

Cost

       

Eficàcia

 

Cost

       

Eficàcia

 

Cost

       

Eficàcia

   

Validación Evidencia

 

Validación Evidencias

Com interpretar les evidències?

 
 

COST

El cost és indicatiu...

EFICÀCIA

L'eficàcia és indicativa...

IMPACTE

L'impacte és indicatiu...

 
 

COST

El cost és indicatiu...

EFICÀCIA

L'eficàcia és indicativa...

IMPACTE

L'impacte és indicatiu...

 

Aplicacions anidades

Consentimiento GDPR