Vocabulari periodístic

El teu glossari del periodisme gràfic

Interactiu

Recomanat per:
  • Batxillerat i cicles formatius
  • ESO
Àrea de coneixement:
  • Ciències socials
  • Cultura visual
  • Història i societat
  • Visual i plàstica
Categoria
Contingut didàctic
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
25 minuts
Idioma
Català
Autor
Obra Social "la Caixa"
Drets d'autor
Obra Social "la Caixa"
Any
2012
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

El recurs recull, a mode de glossari, el vocabulari relacionat amb el periodisme, el fotoperiodisme i la informació.

- Aprendre a distingir els conceptes bàsics vinculats al fotoperiodisme i a la informació.

- Distingir els diferents gèneres periodístics i els tipus de publicacions.

  • Competència en comunicació llingüística

Abans de veure l'interactiu amb el grup, podem proposar als alumnes que facin una visita al quiosc i comprin exemplars de cada tipus de publicació (3 o 4 diaris del mateix dia, la premsa del diumenge, premsa del cor, suplements, revistes especialitzades , etc.).

Amb tot el material recopilat i en base a definicions elaborades pels propis alumnes, ordenarem les publicacions per tipologia i discutirem a classe les següents qüestions:

-Quin tipus d'informació conté cada tipus de publicació?
-Totes porten fotos o unes més que altres?
-La tipologia de fotos és la mateixa en totes elles?
-Quina estructura presenten?
-Quin equivalent tindrien aquestes publicacions en programes de televisió?
-Segueixen la mateixa estructura a la televisió que a la premsa escrita?
-S'utilitza la mateixa nomenclatura (titulars, portada ...)?
-És el mateix actualitat i notícia?

Un cop acabat l'exercici comparem les definicions extretes i contrastem la informació obtinguda del debat amb les idees treballades en el recurs.

També podem proposar als alumnes que col•lectiva o individualment busquin informació addicional (Internet, enciclopèdies, etc.) I ampliïn les definicions del recurs per posteriorment posar-les en comú a classe.

Altres exercicis que podem dur a terme amb el material gràfic de la premsa que han recopilat, per treballar alguns aspectes pràctics són:

-Podem canviar el context en què es mostra una foto habitualment per modificar la seva lectura. Per exemple, es retallaran fotografies de diaris i revistes i es muntaran després com si fossin per a una sala d'exposicions, per a un anunci publicitari, per a una postal, per a un calendari.

-També podem demanar als alumnes que imaginin com tractarien altres mitjans i canals d'informació alguns dels temes que han vist desenvolupats a la premsa gràfica. Quines imatges utilitzarien? Quina relació s'establiria entre el text i la imatge?

Descripció del recurs

El recurs recull, a mode de glossari, el vocabulari relacionat amb el periodisme, el fotoperiodisme i la informació.

Objectius

- Aprendre a distingir els conceptes bàsics vinculats al fotoperiodisme i a la informació.

- Distingir els diferents gèneres periodístics i els tipus de publicacions.

Competències per adquirir

  • Competència en comunicació llingüística

Materials del recurs
Exemples d'ús

Abans de veure l'interactiu amb el grup, podem proposar als alumnes que facin una visita al quiosc i comprin exemplars de cada tipus de publicació (3 o 4 diaris del mateix dia, la premsa del diumenge, premsa del cor, suplements, revistes especialitzades , etc.).

Amb tot el material recopilat i en base a definicions elaborades pels propis alumnes, ordenarem les publicacions per tipologia i discutirem a classe les següents qüestions:

-Quin tipus d'informació conté cada tipus de publicació?
-Totes porten fotos o unes més que altres?
-La tipologia de fotos és la mateixa en totes elles?
-Quina estructura presenten?
-Quin equivalent tindrien aquestes publicacions en programes de televisió?
-Segueixen la mateixa estructura a la televisió que a la premsa escrita?
-S'utilitza la mateixa nomenclatura (titulars, portada ...)?
-És el mateix actualitat i notícia?

Un cop acabat l'exercici comparem les definicions extretes i contrastem la informació obtinguda del debat amb les idees treballades en el recurs.

També podem proposar als alumnes que col•lectiva o individualment busquin informació addicional (Internet, enciclopèdies, etc.) I ampliïn les definicions del recurs per posteriorment posar-les en comú a classe.

Altres exercicis que podem dur a terme amb el material gràfic de la premsa que han recopilat, per treballar alguns aspectes pràctics són:

-Podem canviar el context en què es mostra una foto habitualment per modificar la seva lectura. Per exemple, es retallaran fotografies de diaris i revistes i es muntaran després com si fossin per a una sala d'exposicions, per a un anunci publicitari, per a una postal, per a un calendari.

-També podem demanar als alumnes que imaginin com tractarien altres mitjans i canals d'informació alguns dels temes que han vist desenvolupats a la premsa gràfica. Quines imatges utilitzarien? Quina relació s'establiria entre el text i la imatge?