Vocabulari periodístic

El teu glossari del periodisme gràfic

Interactiu

  • Descripció del recurs

   El recurs recull, a mode de glossari, el vocabulari relacionat amb el periodisme, el fotoperiodisme i la informació.

  • Objectius didàctics

   - Aprendre a distingir els conceptes bàsics vinculats al fotoperiodisme i a la informació.

   - Distingir els diferents gèneres periodístics i els tipus de publicacions.

  • Competències per adquirir

   • Competència en comunicació lingüística
   • Competència cultural i artística

  • Exemples d'ús

   Abans de veure l'interactiu amb el grup, podem proposar als alumnes que facin una visita al quiosc i comprin exemplars de cada tipus de publicació (3 o 4 diaris del mateix dia, la premsa del diumenge, premsa del cor, suplements, revistes especialitzades , etc.).

   Amb tot el material recopilat i en base a definicions elaborades pels propis alumnes, ordenarem les publicacions per tipologia i discutirem a classe les següents qüestions:

   -Quin tipus d'informació conté cada tipus de publicació?
   -Totes porten fotos o unes més que altres?
   -La tipologia de fotos és la mateixa en totes elles?
   -Quina estructura presenten?
   -Quin equivalent tindrien aquestes publicacions en programes de televisió?
   -Segueixen la mateixa estructura a la televisió que a la premsa escrita?
   -S'utilitza la mateixa nomenclatura (titulars, portada ...)?
   -És el mateix actualitat i notícia?

   Un cop acabat l'exercici comparem les definicions extretes i contrastem la informació obtinguda del debat amb les idees treballades en el recurs.

   També podem proposar als alumnes que col•lectiva o individualment busquin informació addicional (Internet, enciclopèdies, etc.) I ampliïn les definicions del recurs per posteriorment posar-les en comú a classe.

   Altres exercicis que podem dur a terme amb el material gràfic de la premsa que han recopilat, per treballar alguns aspectes pràctics són:

   -Podem canviar el context en què es mostra una foto habitualment per modificar la seva lectura. Per exemple, es retallaran fotografies de diaris i revistes i es muntaran després com si fossin per a una sala d'exposicions, per a un anunci publicitari, per a una postal, per a un calendari.

   -També podem demanar als alumnes que imaginin com tractarien altres mitjans i canals d'informació alguns dels temes que han vist desenvolupats a la premsa gràfica. Quines imatges utilitzarien? Quina relació s'establiria entre el text i la imatge?

  • periodisme
  • revista
  • vocabulari
  • glossari
  • fotoperiodisme
  • gènere periodístic
  • reportatge
  • premsa
  • diari

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer