Descripció

Quan es fa una investigació empírica, s'obtenen un seguit de dades que són les que permetran arribar a establir-ne les conclusions finals. Una conclusió empírica consta d'una afirmació, que respon a la pregunta d'investigació que ens hem formulat, acompanyada de les proves o evidències, que derivaran de les dades obtingudes durant el procés d'investigació. Una bona conclusió empírica, per tant, serà aquella en què l'afirmació respongui millor a la pregunta, i aquella en què les proves o evidències siguin més coherents amb les dades obtingudes.

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs proposa als alumnes que, a partir d'una pregunta d'investigació i d'un conjunt de dades, construeixin la millor conclusió empírica que puguin tot identificant, d'una sèrie d'opcions possibles, quina és la millor afirmació i quina és la millor evidència o prova.

El recurs planteja quinze situacions diferents, agrupades en conjunts de cinc. Cal tenir en compte que les diferents situacions apareixen aleatòriament cada vegada que s'entra al recurs.

 

Objectius

  • Reconèixer la importància de les proves a l'hora de formular una bona conclusió empírica.

  • Reconèixer la necessitat que les proves que fonamenten una conclusió empírica siguin coherents amb les dades obtingudes.

Competències

Competència en comunicació llingüística

 

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

 

 

Materials i descàrregues

DESCARREGAR TOT

Exemples d'ús

Aquest recurs es pot fer servir quan els infants han dut a terme una investigació empírica, han recollit, representat i analitzat un conjunt de dades i es disposen a escriure una bona conclusió empírica. En aquest moment, el recurs serà útil per mostrar quins elements cal tenir en compte per escriure una bona conclusió.

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans de fer-lo servir a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú intervenir-hi. En funció del temps disponible, pot triar quants dels quinze exemples que s'ofereixen al recurs caldrà que facin els alumnes. Els exemples es presenten agrupats en blocs de cinc.

Seria desitjable que l'ús del recurs conduís a debatre sobre la importància de les proves, i per tant, de les dades, a l'hora d'establir conclusions com a producte final d'una investigació empírica.

El recurs també es pot fer servir per suggerir als alumnes que facin algunes de les investigacions empíriques que s'hi plantegen i que contrastin els seus propis resultats amb els que es mostren al recurs.

VOLS QUE T'AVISEM DE RECURSOS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?