Usem l'estadística per analitzar dades

Interactiu

Recomanat per:
  • Educació primària
Àrea de coneixement:
  • Ciència bàsica
Categoria
Activitat per a l'aula
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
Entre 7 i 10 minuts
Idioma
Català
Autor
Fundación Bancaria ”la Caixa”
Drets d'autor
Fundación Bancaria ”la Caixa”
Any
2017
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

L'anàlisi de les dades obtingudes durant una investigació empírica és una de les pràctiques bàsiques de l'activitat científica, i és una pràctica en la qual, necessàriament, cal mobilitzar alguns dels coneixements matemàtics de l'alumnat. El càlcul estadístic, i més concretament el càlcul de la mitjana aritmètica, la moda o la mediana, és un dels coneixements matemàtics bàsics que l'alumnat haurà de mobilitzar quan s'enfronti  a l'anàlisi d'un conjunt de dades quantitatives.

 

Moltes investigacions científiques que es porten a terme a l'aula generen contextos molt realistes en què es poden introduir aquests continguts matemàtics, la qual cosa sempre és molt millor que no pas introduir-los de manera aïllada i descontextualitzada.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs permet que els usuaris s'adonin del significat que té cadascun dels tres paràmetres estadístics introduïts i, també, reflexionin sobre els tipus de situacions en què és més adequat fer-ne servir un o l'altre.

  • Conèixer els paràmetres estadístics bàsics: mitjana aritmètica, moda i mediana.

  • Saber seleccionar quin dels tres paràmetres estadístics bàsics és millor d'utilitzar tenint en compte el tipus de problema que es tingui plantejat.

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
  • Competència per aprendre a aprendre

Aquest recurs es pot fer servir quan es vulgui introduir l'alumnat en el coneixement de tres paràmetres estadístics: la mitjana aritmètica, la moda i la mediana. Es pretén que el recurs ajudi l'alumnat a comprendre el rol que juga cadascun d'aquests paràmetres estadístics en l'anàlisi de les dades quantitatives obtingudes durant un procés d'investigació empírica.

 

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú d'intervenir. En aquest cas, el recurs està plantejat en dues parts, una primera en què es presenten i defineixen els tres paràmetres estadístics i, una segona, en què han d'aplicar allò après en la primera part en la presa de decisions sobre quin dels paràmetres caldrà utilitzar en tres noves situacions d'anàlisi de dades. És recomanable, per tant, aturar el recurs i assegurar el nivell de comprensió que hagi adquirit l'alumnat sobre els paràmetres estadístics i el seu ús, abans de passar a la part d'aplicació, de tal manera que es minimitzi l'assaig i error com a sistema de resoldre aquesta part del recurs.

Descripció del recurs

L'anàlisi de les dades obtingudes durant una investigació empírica és una de les pràctiques bàsiques de l'activitat científica, i és una pràctica en la qual, necessàriament, cal mobilitzar alguns dels coneixements matemàtics de l'alumnat. El càlcul estadístic, i més concretament el càlcul de la mitjana aritmètica, la moda o la mediana, és un dels coneixements matemàtics bàsics que l'alumnat haurà de mobilitzar quan s'enfronti  a l'anàlisi d'un conjunt de dades quantitatives.

 

Moltes investigacions científiques que es porten a terme a l'aula generen contextos molt realistes en què es poden introduir aquests continguts matemàtics, la qual cosa sempre és molt millor que no pas introduir-los de manera aïllada i descontextualitzada.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs permet que els usuaris s'adonin del significat que té cadascun dels tres paràmetres estadístics introduïts i, també, reflexionin sobre els tipus de situacions en què és més adequat fer-ne servir un o l'altre.

Objectius

  • Conèixer els paràmetres estadístics bàsics: mitjana aritmètica, moda i mediana.

  • Saber seleccionar quin dels tres paràmetres estadístics bàsics és millor d'utilitzar tenint en compte el tipus de problema que es tingui plantejat.

Competències per adquirir

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
  • Competència per aprendre a aprendre

Materials del recurs
Exemples d'ús

Aquest recurs es pot fer servir quan es vulgui introduir l'alumnat en el coneixement de tres paràmetres estadístics: la mitjana aritmètica, la moda i la mediana. Es pretén que el recurs ajudi l'alumnat a comprendre el rol que juga cadascun d'aquests paràmetres estadístics en l'anàlisi de les dades quantitatives obtingudes durant un procés d'investigació empírica.

 

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú d'intervenir. En aquest cas, el recurs està plantejat en dues parts, una primera en què es presenten i defineixen els tres paràmetres estadístics i, una segona, en què han d'aplicar allò après en la primera part en la presa de decisions sobre quin dels paràmetres caldrà utilitzar en tres noves situacions d'anàlisi de dades. És recomanable, per tant, aturar el recurs i assegurar el nivell de comprensió que hagi adquirit l'alumnat sobre els paràmetres estadístics i el seu ús, abans de passar a la part d'aplicació, de tal manera que es minimitzi l'assaig i error com a sistema de resoldre aquesta part del recurs.