Un científic a la feina

Interactiu

Recomanat per:
 • Educació primària
Àrea de coneixement:
 • Ciència bàsica
 • Ciències de la naturalesa - Física i Química
Categoria
Activitat per a l'aula
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
Entre 5 i 15 minuts
Idioma
Català
Autor
Fundació bancària “la Caixa”
Drets d'autor
Fundació bancària “la Caixa”
Any
2017
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

Sovint, els infants tenen una imatge molt estereotipada de l'activitat dels científics, i pensen que sempre té lloc en un laboratori, manipulant instruments i productes estranys. La finalitat d'aquest recurs és, justament, reflexionar sobre aquests estereotips, tot mostrant la diversitat d'activitats que diversos científics reals duen a terme en l'activitat professional quotidiana.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, la jove investigadora els presenta, a través de vídeos breus, alguns dels seus amics i amigues científics. El recurs conté deu exemples reals de científics que expliquen la seva activitat habitual. Hi ha biòlegs, físics, informàtics, geòlegs..., homes i dones,  joves i grans.

 

La part interactiva del recurs proposa als alumnes que, a partir d'unes breus pistes inicials, identifiquin quines pensen que són les activitats més habituals dels científics que van apareixent. Hi ha l'opció de visualitzar tots els casos, o només una part, i cal tenir en compte que els deu casos apareixen aleatòriament cada vegada que s'entra al recurs.

 • Identificar els principals tipus d'activitats que fan els científics.

 • Reconèixer la gran diversitat de formes de fer ciència i de tipus de persones que la fan.

 • Disposar de nous arguments per explicar com és realment l'activitat quotidiana dels científics.

 • Competència en comunicació llingüística
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Aquest recurs es pot fer servir tant en una seqüència d'activitats en què l'objectiu d'aprenentatge sigui la comprensió de l'activitat científica, o bé quan es detecta que els alumnes tenen molts estereotips relacionats amb la ciència.

 

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula i analitzi en quins moments considera oportú intervenir. En funció del temps disponible, pot triar quants dels deu científics que es presenten vol conèixer. Cal tenir en compte que les entrevistes apareixen de manera aleatòria cada vegada que s'accedeix al recurs.

 

Si els infants fan diversos casos, veuran que hi ha dues activitats que no apareixen mai i, per tant, podrien arribar a la falsa conclusió que no són activitats pròpies dels científics. Es tracta d'"Escriure informes" i "Anar a congressos". Per això és important subratllar que es tracta de dues activitats que els científics fan, però que no les podem considerar habituals, és a dir, pròpies del dia a dia.

 

Un cop visualitzats els casos escollits, es proposa fer un debat final amb el grup classe que inclogui la demanda de si realment consideren que tots els científics fan el mateix, i si hi ha algunes activitats que la majoria dels entrevistats hagin citat. També cal insistir que, malgrat una activitat no hagi estat citada, no vol dir que aquella persona mai la dugui a terme.

 

Com a treball complementari, es pot demanar als alumnes que busquin informació general sobre quina deu ser l'activitat científica més característica en diverses disciplines com ara la paleontologia, l'astrofísica, l'ornitologia, etc. També es pot proposar als alumnes que preparin i facin una entrevista a un científic del seu entorn proper.

Descripció del recurs

Sovint, els infants tenen una imatge molt estereotipada de l'activitat dels científics, i pensen que sempre té lloc en un laboratori, manipulant instruments i productes estranys. La finalitat d'aquest recurs és, justament, reflexionar sobre aquests estereotips, tot mostrant la diversitat d'activitats que diversos científics reals duen a terme en l'activitat professional quotidiana.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, la jove investigadora els presenta, a través de vídeos breus, alguns dels seus amics i amigues científics. El recurs conté deu exemples reals de científics que expliquen la seva activitat habitual. Hi ha biòlegs, físics, informàtics, geòlegs..., homes i dones,  joves i grans.

 

La part interactiva del recurs proposa als alumnes que, a partir d'unes breus pistes inicials, identifiquin quines pensen que són les activitats més habituals dels científics que van apareixent. Hi ha l'opció de visualitzar tots els casos, o només una part, i cal tenir en compte que els deu casos apareixen aleatòriament cada vegada que s'entra al recurs.

Objectius

 • Identificar els principals tipus d'activitats que fan els científics.

 • Reconèixer la gran diversitat de formes de fer ciència i de tipus de persones que la fan.

 • Disposar de nous arguments per explicar com és realment l'activitat quotidiana dels científics.

Competències per adquirir

 • Competència en comunicació llingüística
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Materials del recurs
Exemples d'ús

Aquest recurs es pot fer servir tant en una seqüència d'activitats en què l'objectiu d'aprenentatge sigui la comprensió de l'activitat científica, o bé quan es detecta que els alumnes tenen molts estereotips relacionats amb la ciència.

 

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula i analitzi en quins moments considera oportú intervenir. En funció del temps disponible, pot triar quants dels deu científics que es presenten vol conèixer. Cal tenir en compte que les entrevistes apareixen de manera aleatòria cada vegada que s'accedeix al recurs.

 

Si els infants fan diversos casos, veuran que hi ha dues activitats que no apareixen mai i, per tant, podrien arribar a la falsa conclusió que no són activitats pròpies dels científics. Es tracta d'"Escriure informes" i "Anar a congressos". Per això és important subratllar que es tracta de dues activitats que els científics fan, però que no les podem considerar habituals, és a dir, pròpies del dia a dia.

 

Un cop visualitzats els casos escollits, es proposa fer un debat final amb el grup classe que inclogui la demanda de si realment consideren que tots els científics fan el mateix, i si hi ha algunes activitats que la majoria dels entrevistats hagin citat. També cal insistir que, malgrat una activitat no hagi estat citada, no vol dir que aquella persona mai la dugui a terme.

 

Com a treball complementari, es pot demanar als alumnes que busquin informació general sobre quina deu ser l'activitat científica més característica en diverses disciplines com ara la paleontologia, l'astrofísica, l'ornitologia, etc. També es pot proposar als alumnes que preparin i facin una entrevista a un científic del seu entorn proper.