Últimes evidències en educació

educaixa-search Portlet

Editor de continguts

Editor de continguts

 

1. Les classes físicament actives milloren la participació dels estudiants?

Un estudi publicat a Health Education and Behavior (http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1090198118762106) analitza els efectes d’introduir classes físicament actives a les aules de primària. Emma Morris i els seus col·legues van utilitzar la intervenció Virtual Traveller (VT) per avaluar si les classes físicament actives tenien algun efecte en la participació dels estudiants, en la seva activitat física i en el comportament durant la tasca.

Virtual Traveller és un programa de sessions de classes físicament actives preparades prèviament que s’imparteixen amb pissarres interactives a l’aula durant les classes tradicionals. Un total de 219 infants d’entre 8 i 9 anys procedents de 10 escoles de l’àrea metropolitana de Londres van participar a l’assaig controlat aleatoritzat per conglomerats. Els nens de les escoles participants van rebre sessions de VT de 10 minuts tres vegades per setmana, durant sis setmanes, a les classes de matemàtiques i anglès. Per avaluar l’eficàcia de VT, es van mesurar els nivells d’activitat física dels estudiants, el comportament durant la tasca i la participació dels estudiants al començament de la intervenció (T0), durant la setmana dues (T1) i la quatre (T2) de la intervenció de sis setmanes, i durant la setmana u (T3) i al cap de tres mesos (T4) després de la intervenció.

Els estudiants del grup d’intervenció van mostrar un millor comportament durant la tasca que els del grup de control a T1 i T2, però aquesta tendència no es va mantenir després de la intervenció. No es va observar cap diferència en la participació dels estudiants entre els grups de control i d’intervenció en cap moment. Es va concloure que VT augmenta l’activitat física, però només durant el temps que dura la classe.

 

 

 

2. El bolígraf és més poderós que el ratolí?

Ben Backes i James Cowan de CALDER han publicat un document de treball (https://caldercenter.org/sites/default/files/WP%20190.pdf) sobre les diferències entre els exàmens fets en paper i en ordinador.

El 2015, Massachusetts va introduir la nova avaluació PARCC. Els districtes podien triar si utilitzaven la versió en paper o en ordinador de l’examen, i el 2015 i el 2016, els districtes estaven dividits equitativament entre totes dues opcions. Els autors fan servir aquesta divisió per comparar els resultats d’estudiants de 3r de primària a 2n d’ESO.

Els estudiants que van optar per la versió en línia de la PARCC van obtenir puntuacions més baixes amb una desviació estàndard aproximada de 0,10 en matemàtiques i una desviació estàndard aproximada de 0,25 en llengua anglesa que els estudiants que van fer la versió en paper de l’examen. Quan els estudiants van tornar a fer els exàmens en ordinador l’any següent, aquestes diferències es van reduir prop d’un terç en matemàtiques, i a la meitat en el cas de llengua anglesa.

L’estudi també va analitzar si el canvi als exàmens en ordinador va afectar alguns estudiants de manera desproporcionada. No s’hi van observar diferències en matemàtiques, però en el cas de llengua anglesa es va observar un efecte en els estudiants situats a la part inferior de la distribució del rendiment acadèmic, en els estudiants que estan aprenent anglès i en els estudiants d’educació especial.

Els autors assenyalen que aquestes diferències no tan sols tenen conseqüències per als estudiants individuals, sinó per a altres decisions basades en les dades, que inclouen les avaluacions del rendiment dels professors i l’escola i l’anàlisi de programes escolars.

 

 

 

3. Un estudi mostra els avantatges del programa Healthy Harlem

Mathematica Policy Research ha publicat l’informe d’un estudi nou (https://www.mathematica-mpr.com/news/new-study-reveals-healthy-harlem-program-led-to-increased-physical-activity-and-improved-weight) que resumeix les conclusions obtingudes d’un estudi de Healthy Harlem, un programa extraescolar que té com a objectiu fomentar un estil de vida saludable. L’estudi, dirigit per James Mabli, Martha Bleeker i Mary Kay Fox, va indicar que la participació en el programa Healthy Harlem va donar lloc a un augment de l’activitat física i a una millora del pes en estudiants obesos i amb sobrepès.

Els components clau de Healthy Harlem inclouen activitat física, refrigeris saludables, classes d’educació nutricional i tallers amb pares i mares. Per avaluar l’eficàcia del programa Healthy Harlem, els autors van supervisar estudiants de 21 centres extraescolars durant un any de referència inicial i, posteriorment, van mesurar l’impacte del programa al cap de dos i tres anys de participació. Van recopilar dades a través d’una enquesta als estudiants, una prova física i mesuraments directes d’altura i pes. Les conclusions principals van ser les següents:

  • Una disminució del 5,5 % en les puntuacions Z mitjanes de l’índex de massa corporal (IMC) al cap de dos anys de participació i una disminució del 9 % al cap de tres anys de participació. Segons l’informe, una puntuació Z de l’IMC reflecteix el nombre de desviacions estàndards de l’IMC d’un estudiant respecte de l’IMC mitjà per a una població de referència.  
  • Una disminució de 12,2 punts percentuals en el percentatge d’estudiants amb sobrepès o obesos al cap de dos anys, i una disminució de 18,8 punts percentuals al cap de tres anys.
  • Un augment en el percentatge d’estudiants que es consideren dins de la Harlem Fitness Zone, una mesura de la condició física basada en la capacitat d’un estudiant de completar un mínim de voltes, definida per a subgrups d’edat i gènere.

 

 

 

Comentaris recents sobre la reforma basada en l’evidència

Aquests són els temes més actuals que Robert Slavin, director del Centre d’Investigació i Reforma en l’Educació, ha comentat al seu blog:  

 

 

 

 

En col·laboració amb

  

     

 

 

                                         

Editor de continguts

Editor de continguts

VOLS QUE T'AVISEM D'ACTUALITATS SIMILARS?

educaixa-valoraciones Portlet

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?

Aplicacions anidades

Consentimiento GDPR