Durant el curs 2018-2019, més de 1.200 equips d’estudiants i professors de tot Espanya i de països com ara Portugal, Perú i Colòmbia han treballat per desenvolupar les seves competències digitals i emprenedores amb els programes BigData i Joves Emprenedors. Aquesta setmana, 58 d’ells participen en la fase final de tots dos programes: la Datató del Repte BigData i el Campus Repte Emprèn. Els equips seleccionats es componen de més de 250 estudiants i 58 professors acompanyants que, durant sis dies, participaran en tallers i trobades amb professionals de diferents àmbits per poder millorar els seus projectes i, sobretot, les seves competències.

 

Tots dos programes s’han constituït com un referent de la innovació educativa; fonamentats en els plantejaments metodològics de l’aprenentatge per projectes, l’aprenentatge basat en problemes, l’aprenentatge col·laboratiu, i el marc competencial dels quals és un eix vertebrador de tots els reptes i les activitats plantejades. És una oportunitat excepcional perquè l’alumnat potenciï les competències clau per al segle xxi: competència digital, pensament crític, creativitat, comunicació, col·laboració, emprenedoria, anàlisi, convivència, etc. I és que tots dos reptes no són només una oportunitat per al desenvolupament acadèmic, sinó també per al personal. Aquests dies, més de 300 alumnes de diferents països i regions d’Espanya conviuen, creen vincles, i els joves aprenen entre ells, s’ajuden, s’animen i comparteixen experiències.

 

En finalitzar la Datató del Repte BigData i el Campus Repte Emprèn, set equips seran seleccionats per participar en un viatge formatiu a Sant Francisco. Els guanyadors continuaran treballant en els seus projectes i podran gaudir i inspirar-se gràcies a les visites i als tallers que realitzaran en algunes de les empreses tecnològiques més importants del món. I, sobretot, continuaran desenvolupant les seves competències per poder viure i actuar de manera crítica i responsable en la nostra societat.

 

Segueix el dia a dia del Repte BigData i del Campus Repte Emprèn a través dels nostres comptes de Facebook i Twitter.