Superherois contra superbacteris (La resistència als antibiòtics)

Descobreix per què hi ha bacteris resistents als antibiòtics i com combatre'ls

Interactiu

Recomanat per:
 • Educació primària
 • ESO
Àrea de coneixement:
 • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia
Categoria
Contingut didàctic
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
15-20 minuts
Idioma
Català
Autor
Fundación Bancaria ”la Caixa” i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)
Drets d'autor
Fundación Bancaria ”la Caixa” i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)
Any
2017
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

Aquest recurs es planteja com una eina educativa per introduir l'alumnat en el concepte d'antibiòtic i en el fenomen de la resistència bacteriana a aquests fàrmacs, i al mateix temps fomentar la consciència crítica a l'hora d'usar-los.

Quantes vegades hem sentit les frases «Tinc la grip, he de prendre un antibiòtic» o «Com que ja estic millor, deixaré de prendre l'antibiòtic»? Aquest és un clar exemple del fet que actualment encara ens cal consciència i coneixement per fer-ne un bon ús. És necessari plantejar amb claredat els reptes que cal abordar com a societat per garantir que els bacteris resistents no es propaguin.

 

Per mitjà del llenguatge del còmic, i per tant de manera lúdica i amena, l'alumnat assolirà els següents coneixements:

 

 • Com actua un antibiòtic i per què no actua contra qualsevol infecció.

 • Abans de prescriure l'antibiòtic, cal un diagnòstic mèdic.

 • El mal ús pot comportar l'aparició de bacteris resistents al fàrmac.

 • Adquirint alguns hàbits senzills es pot contribuir a reduir aquest fenomen que amenaça la salut global.

 • Conèixer la diferència entre una infecció vírica i una infecció bacteriana.

 • Entendre com actuen els antibiòtics enfront dels bacteris i en què consisteix el procés de descobriment de nous antibiòtics.

 • Entendre que els antibiòtics únicament són útils per combatre infeccions bacterianes.

 • Entendre la resistència als antibiòtics, quan i per què apareix.

 • Prendre consciència de la importància d'un ús responsable dels antibiòtics per contribuir a frenar la resistència i les seves conseqüències.

 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

 • Aquest recurs didàctic es pot usar a l'aula per introduir o concloure l'explicació sobre els conceptes que es descriuen (antibiòtic i fenomen de la resistència bacteriana als antibiòtics) d'una manera amena i lúdica. També es pot emprar com a suport al llarg de l'explicació. El personal docent, a mesura que fa l'explicació teòrica, pot aturar-se en cada vinyeta, plantejar preguntes i deixar que l'alumnat descobreixi les finestres ocultes que contenen els continguts addicionals. Al final, es posarà en relleu la importància de l'ús adequat dels antibiòtics i es procurarà conscienciar l'alumnat sobre l'amenaça que suposa la resistència bacteriana per a la salut global. En acabar l'explicació, es pot fer una activitat de recerca d'hàbits en relació amb l'ús dels antibiòtics entre els familiars de l'alumnat i, un cop feta la recerca, posar en comú tota la informació i fer un debat amb tot el grup-classe sobre l'impacte que l'ús indegut dels antibiòtics té per a la salut col·lectiva.

 • També es pot plantejar com una activitat en la qual l'alumne hagi d'extreure la informació a partir del còmic. Es pot començar amb una petita enquesta a classe en què els alumnes hagin de contestar un qüestionari que contingui preguntes com ara aquestes: què és un antibiòtic?; quan l'hem de prendre?; el puc comprar a la farmàcia directament, sense anar al metge?; què faig amb les pastilles sobrants un cop acabi el tractament?; què vol dir que un bacteri és resistent a un antibiòtic? Un cop apuntades les respostes a la pissarra, els mateixos alumnes hauran de comprovar si les respostes donades són certes o errònies amb l'ajut únicament d'aquest recurs. A continuació, es posaran en comú totes les respostes i es compararan amb les que s'havien escrit abans de consultar el recurs. Es discutirà cada punt, i s'aclariran i s'emfatitzaran les respostes no encertades.

Descripció del recurs

Aquest recurs es planteja com una eina educativa per introduir l'alumnat en el concepte d'antibiòtic i en el fenomen de la resistència bacteriana a aquests fàrmacs, i al mateix temps fomentar la consciència crítica a l'hora d'usar-los.

Quantes vegades hem sentit les frases «Tinc la grip, he de prendre un antibiòtic» o «Com que ja estic millor, deixaré de prendre l'antibiòtic»? Aquest és un clar exemple del fet que actualment encara ens cal consciència i coneixement per fer-ne un bon ús. És necessari plantejar amb claredat els reptes que cal abordar com a societat per garantir que els bacteris resistents no es propaguin.

 

Per mitjà del llenguatge del còmic, i per tant de manera lúdica i amena, l'alumnat assolirà els següents coneixements:

 

 • Com actua un antibiòtic i per què no actua contra qualsevol infecció.

 • Abans de prescriure l'antibiòtic, cal un diagnòstic mèdic.

 • El mal ús pot comportar l'aparició de bacteris resistents al fàrmac.

 • Adquirint alguns hàbits senzills es pot contribuir a reduir aquest fenomen que amenaça la salut global.

Objectius

 • Conèixer la diferència entre una infecció vírica i una infecció bacteriana.

 • Entendre com actuen els antibiòtics enfront dels bacteris i en què consisteix el procés de descobriment de nous antibiòtics.

 • Entendre que els antibiòtics únicament són útils per combatre infeccions bacterianes.

 • Entendre la resistència als antibiòtics, quan i per què apareix.

 • Prendre consciència de la importància d'un ús responsable dels antibiòtics per contribuir a frenar la resistència i les seves conseqüències.

Competències per adquirir

 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

Materials del recurs
Exemples d'ús

 • Aquest recurs didàctic es pot usar a l'aula per introduir o concloure l'explicació sobre els conceptes que es descriuen (antibiòtic i fenomen de la resistència bacteriana als antibiòtics) d'una manera amena i lúdica. També es pot emprar com a suport al llarg de l'explicació. El personal docent, a mesura que fa l'explicació teòrica, pot aturar-se en cada vinyeta, plantejar preguntes i deixar que l'alumnat descobreixi les finestres ocultes que contenen els continguts addicionals. Al final, es posarà en relleu la importància de l'ús adequat dels antibiòtics i es procurarà conscienciar l'alumnat sobre l'amenaça que suposa la resistència bacteriana per a la salut global. En acabar l'explicació, es pot fer una activitat de recerca d'hàbits en relació amb l'ús dels antibiòtics entre els familiars de l'alumnat i, un cop feta la recerca, posar en comú tota la informació i fer un debat amb tot el grup-classe sobre l'impacte que l'ús indegut dels antibiòtics té per a la salut col·lectiva.

 • També es pot plantejar com una activitat en la qual l'alumne hagi d'extreure la informació a partir del còmic. Es pot començar amb una petita enquesta a classe en què els alumnes hagin de contestar un qüestionari que contingui preguntes com ara aquestes: què és un antibiòtic?; quan l'hem de prendre?; el puc comprar a la farmàcia directament, sense anar al metge?; què faig amb les pastilles sobrants un cop acabi el tractament?; què vol dir que un bacteri és resistent a un antibiòtic? Un cop apuntades les respostes a la pissarra, els mateixos alumnes hauran de comprovar si les respostes donades són certes o errònies amb l'ajut únicament d'aquest recurs. A continuació, es posaran en comú totes les respostes i es compararan amb les que s'havien escrit abans de consultar el recurs. Es discutirà cada punt, i s'aclariran i s'emfatitzaran les respostes no encertades.