STEM + Arts = STEAM

Primera Conferència Internacional STEAM Barcelona

Interactiu

  • Descripció del recurs

   A partir de les aportacions de diversos dels ponents participants en la 1a Conferència Internacional STEAM, celebrada l'abril de 2015 a Barcelona i organitzada per la Regidoria d'Educació i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Bancària "la Caixa" en el marc de NOVUM Festival de Ciència, Tecnologia i Innovació de Barcelona, descobrim què és i com podem aplicar STEAM a les nostres aules.

    

   Un enfocament interdisciplinari del procés d'ensenyament i aprenentatge que, a partir de contextos i situacions de la vida quotidiana, integra i interrelaciona continguts de les matèries de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (Science, Technology, Engineering and Mathematics), al costat d'habilitats artístiques i creatives (Arts).

    

   D'aquesta manera, es complementa l'aprenentatge de continguts científics i tecnològics amb el desenvolupament del pensament divergent i l'estímul de la creativitat i la capacitat d'innovació de l'alumnat per a la resolució de problemes.

  • Objectius didàctics

   Presentar el punt de vista d'alguns dels ponents de la 1a Conferència Internacional STEAM, referent als avantatges d'un enfocament interdisciplinari de les STEAM.

  • ciència
  • tecnologia
  • art
  • matemàtiques
  • Steam

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer

Materials del recurs: