El 2020, segons la Comissió Europea, el nombre de llocs de treball per a persones altament qualificades augmentarà en 16 milions, mentre que l'ocupació per a treballadors poc qualificats es reduirà al voltant de 12 milions. Un reequilibri social i econòmic que només es podrà aconseguir amb la millora de l'alfabetització digital i l'educació i, en particular, impulsant la integració a les escoles de la metodologia STEAM (integració de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, l'art i les matemàtiques).

El Primer Congrés Internacional STEAM, celebrat a Barcelona l'abril de 2015, va ser un punt de trobada entre els professionals i les institucions que treballen directament sobre el terreny l'aplicació de STEAM a les escoles.

A continuació, pots llegir un extens resum de les ponències i conèixer les impressions d'alguns dels participants.

Primer Congrés Internacional STEAM (1a part)

Primer Congrés Internacional STEAM (2a part)