Secrets per treballar llums i ombres (amb Xavier Bobés)

Vídeo

  • Descripció del recurs

   En el vídeo es comenta i es visualitzen senzills exemples per tractar la il·luminació i les ombres als espectacles, de manera poètica. La llum triada pot ajudar a crear un clímax o ambient i també ajuda al caràcter de cada tipus de gènere (comèdia, drama, tragèdia...). La llum embolcalla i acompanya els protagonistes i per això una llum adequada pot ajudar a evocar els seus sentiments i emocions. Però les llums també poden explicar històries per elles mateixes sense la funció concreta d'il·luminar els personatges.

   Si juguem amb les possibilitats expressives de la llum podrem aconseguir efectes teatrals sense la necessitats d'haver de recórrer a focus, que potser no disposem a l'escola, ni tecnologia sofisticada.

   I les llums provoquen ombres que també poden resultar molt expressives. I aquestes ombres les podem crear amb el nostre cos, amb titelles o amb objectes de la vida quotidiana.

   La llum i la seva ombra són com un mirall mentider... com el teatre: deforma la realitat per veure-hi la veritat que s'hi amaga.

  • Objectius didàctics

   • Experimentar amb la il·luminació teatral i el teatre d'ombres.

   • Fomentar els diferents llenguatges visuals del teatre com la il·luminació.

   • Sense molts mitjans però amb creativitat i una intenció expressiva.

  • Competències per adquirir

   • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   • Competència cultural i artística

  • teatre
  • creativitat
  • escenografia
  • caixaescena
  • il·luminació
  • llum
  • recursos
  • objectes
  • ombres

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer

Materials del recurs: