(Re)volució Educativa

Projecte educatiu

Recomanat per:
  • Professorat
Descarregant àudio...

Per tal de seguir els reptes pedagògics del context educatiu actual, i contribuir a la millora i transformació educativa, la FBLC, a través d'EduCaixa, centra el seu interès en: les competències del segle XXI, l'avaluació com a eina per detectar intervencions educatives efectives, la Transferència de coneixement rigorós i escalable.

 

EduCaixa és el programa que engloba tota l'oferta educativa de la Fundació Bancària "la Caixa" (FBLC) i s'adreça a l'alumnat, professorat, equip directiu i centres educatius d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà amb l'objectiu de promoure el desenvolupament integral de nenes, nens i joves.

 

Més informació a www.revolucioneducativa.org

Descripció del projecte

Per tal de seguir els reptes pedagògics del context educatiu actual, i contribuir a la millora i transformació educativa, la FBLC, a través d'EduCaixa, centra el seu interès en: les competències del segle XXI, l'avaluació com a eina per detectar intervencions educatives efectives, la Transferència de coneixement rigorós i escalable.

 

EduCaixa és el programa que engloba tota l'oferta educativa de la Fundació Bancària "la Caixa" (FBLC) i s'adreça a l'alumnat, professorat, equip directiu i centres educatius d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà amb l'objectiu de promoure el desenvolupament integral de nenes, nens i joves.

 

Més informació a www.revolucioneducativa.org