REPTE STEAM x HEALTH

Projecte educatiu

Recomanat per:
 • ESO
 • Batxillerat i CF
Àrea de coneixement:
Ciències de la naturalesa - Biologia i geologia
Ciències de la naturalesa - Fisica i Quimica
Sensibilització social
Descarregant àudio...

Què és el repte STEAM x Health?

 

Aquest repte s'emmarca dins del nou programa educatiu STEAM x Change, que té com a objectiu desenvolupar la cultura científica com un bé social que integra coneixement científic, valors, comportaments, opinions, actituds i accions, alhora que fomenta la recerca científica.

 

El Repte STEAM x Health convida estudiants de segon cicle d'ESO, batxillerat i cicles formatius d'àmbit estatal, els seus professors i els seus centres educatius, a analitzar i enriquir la cultura científica de la seva comunitat mitjançant un concurs de treballs de recerca participativa dissenyat en col·laboració amb el Living Lab de Salut d'irsiCaixa en els quals:

 

 • S'identifiqui un problema de la comunitat.
 • S'involucri aquesta en la recerca.
 • S'apliqui el mètode científic per obtenir coneixement.
 • Es fomenti l'aprenentatge de tots els participants.
 • Es dissenyi un pla de difusió i acció en la comunitat que contribueixi a induir canvis que es tradueixin en la promoció de la seva salut.

 

El premi al qual s'opta amb la presentació dels treballs de recerca al Repte STEAM x Health consta de dues fases:

 

 1. Campus a CosmoCaixa
 2. Viatge formatiu a Boston (Massachusetts), dins d'un programa educatiu en col·laboració amb el MIT.

 

 

Què proposa el Repte STEAM x Health?


Per superar el repte, es proposa als alumnes que segueixin els passos següents:

 

 

 

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS

 

 • Entendre i valorar la ciència com un agent transformador social.
 • Reconèixer el mètode científic com a eina d'aprenentatge i anàlisi que capacita per prendre decisions lliures basades en la informació i l'evidència.
 • Despertar vocacions científiques, incorporant l'apreciació de la ciència en qualsevol vocació.

 

 

 

 

QUIN TEMA ES PROPOSA INVESTIGAR?

 

El tema d'aquesta primera edició del Repte STEAM x Health és «Nutrició: alimentació intel·ligent», i se centrarà en els grans reptes que plantegen l'alimentació, la nutrició i la salut en l'actualitat.

Des de la Comissió Europea s'han marcat les prioritats en l'àmbit de l'alimentació des d'ara i fins a l'any 2030:

 1. Com millorar la nutrició per fomentar dietes més sostenibles i saludables
 2. Com millorar la sostenibilitat ambiental dels sistemes d'alimentació
 3. Com millorar l'eficiència en l'ús dels recursos naturals i en la circularitat
 4. Com fomentar la innovació i l'apoderament de les comunitats

 

Vols ajudar?


Treballant en aquestes línies, es podrà respondre, a més, a algun dels Objectius de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible:

 

la reducció de la fam,
la promoció d'hàbits alimentaris saludables i sostenibles,
l'accés universal a l'aigua potable,
el consum responsable, etc.

 

 

 

 

QUI HI POT PARTICIPAR?

 

Estudiants de segon cicle d'ESO, batxillerat i cicles formatius, en equips de cinc membres tutoritzats per un docent del seu centre educatiu.

 

 

 

 

PREMIS

 

Els deu grups guanyadors del concurs participaran en un campus a CosmoCaixa amb tallers formatius multidisciplinaris en col·laboració amb diversos centres de recerca. Així mateix, podran aportar recomanacions a la CE dins del projecte europeu Fit4Food, amb la participació del Living Lab de Salut d'IrsiCaixa.

Els tres equips guanyadors del campus de CosmoCaixa viatjaran a Boston dins d'un programa educatiu en col·laboració amb el MIT.

 

 

 

 

MATERIALS RELACIONATS

 

 

 

 


 

COM PRESENTAR EL TEU PROJECTE?

 

La presentació dels treballs de recerca es realitzarà a través de la plataforma https://obrasociallacaixa.org/es/convocatorias i que s'activarà a partir de l'1 de març de 2019.

 

 

 • Competència artística i cultural

 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

 • Competèncias socials i cíviques

Descripció del projecte

Què és el repte STEAM x Health?

 

Aquest repte s'emmarca dins del nou programa educatiu STEAM x Change, que té com a objectiu desenvolupar la cultura científica com un bé social que integra coneixement científic, valors, comportaments, opinions, actituds i accions, alhora que fomenta la recerca científica.

 

El Repte STEAM x Health convida estudiants de segon cicle d'ESO, batxillerat i cicles formatius d'àmbit estatal, els seus professors i els seus centres educatius, a analitzar i enriquir la cultura científica de la seva comunitat mitjançant un concurs de treballs de recerca participativa dissenyat en col·laboració amb el Living Lab de Salut d'irsiCaixa en els quals:

 

 • S'identifiqui un problema de la comunitat.
 • S'involucri aquesta en la recerca.
 • S'apliqui el mètode científic per obtenir coneixement.
 • Es fomenti l'aprenentatge de tots els participants.
 • Es dissenyi un pla de difusió i acció en la comunitat que contribueixi a induir canvis que es tradueixin en la promoció de la seva salut.

 

El premi al qual s'opta amb la presentació dels treballs de recerca al Repte STEAM x Health consta de dues fases:

 

 1. Campus a CosmoCaixa
 2. Viatge formatiu a Boston (Massachusetts), dins d'un programa educatiu en col·laboració amb el MIT.

 

 

Què proposa el Repte STEAM x Health?


Per superar el repte, es proposa als alumnes que segueixin els passos següents:

 

 

 

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS

 

 • Entendre i valorar la ciència com un agent transformador social.
 • Reconèixer el mètode científic com a eina d'aprenentatge i anàlisi que capacita per prendre decisions lliures basades en la informació i l'evidència.
 • Despertar vocacions científiques, incorporant l'apreciació de la ciència en qualsevol vocació.

 

 

 

 

QUIN TEMA ES PROPOSA INVESTIGAR?

 

El tema d'aquesta primera edició del Repte STEAM x Health és «Nutrició: alimentació intel·ligent», i se centrarà en els grans reptes que plantegen l'alimentació, la nutrició i la salut en l'actualitat.

Des de la Comissió Europea s'han marcat les prioritats en l'àmbit de l'alimentació des d'ara i fins a l'any 2030:

 1. Com millorar la nutrició per fomentar dietes més sostenibles i saludables
 2. Com millorar la sostenibilitat ambiental dels sistemes d'alimentació
 3. Com millorar l'eficiència en l'ús dels recursos naturals i en la circularitat
 4. Com fomentar la innovació i l'apoderament de les comunitats

 

Vols ajudar?


Treballant en aquestes línies, es podrà respondre, a més, a algun dels Objectius de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible:

 

la reducció de la fam,
la promoció d'hàbits alimentaris saludables i sostenibles,
l'accés universal a l'aigua potable,
el consum responsable, etc.

 

 

 

 

QUI HI POT PARTICIPAR?

 

Estudiants de segon cicle d'ESO, batxillerat i cicles formatius, en equips de cinc membres tutoritzats per un docent del seu centre educatiu.

 

 

 

 

PREMIS

 

Els deu grups guanyadors del concurs participaran en un campus a CosmoCaixa amb tallers formatius multidisciplinaris en col·laboració amb diversos centres de recerca. Així mateix, podran aportar recomanacions a la CE dins del projecte europeu Fit4Food, amb la participació del Living Lab de Salut d'IrsiCaixa.

Els tres equips guanyadors del campus de CosmoCaixa viatjaran a Boston dins d'un programa educatiu en col·laboració amb el MIT.

 

 

 

 

MATERIALS RELACIONATS

 

 

 

 


 

COM PRESENTAR EL TEU PROJECTE?

 

La presentació dels treballs de recerca es realitzarà a través de la plataforma https://obrasociallacaixa.org/es/convocatorias i que s'activarà a partir de l'1 de març de 2019.

 

 

Competències
 • Competència artística i cultural
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competèncias socials i cíviques