Què ens queda dels romans

Interactiu

  • Descripció del recurs

   El recurs recull part del llegat de la civilització romana que ha perdurat fins a l'actualitat a les nostres ciutats i en la nostra vida quotidiana.

   El microsite mostra l'herència romana en diferents àmbits:

   • Expressions comuns
   • Gestos
   • Calendari
   • Espais i usos urbans

  • Objectius didàctics

   - Identificar el llegat romà a la nostra ciutat i en diferents àmbits de la vida quotidiana.

   - Conèixer en profunditat l'herència romana en altres àmbits de la vida.

  • Competències per adquirir

   • Competència social i ciutadana
   • Competència cultural i artística

  • Exemples d'ús

   Debatrem sobre el conjunt del llegat romà: llengua, lleis, arquitectura, calendari, gestos, mitjançant les següents activitats:
   • A classe de llengua, explicar la relació del castellà, el català, el gallec o el basc amb el llatí.
   • Plantejar també un debat sobre l'ús de frases com: "Tots els camins porten a Roma", "Parlant del rei de Roma" o "Preguntant s'arriba a Roma."
   • Investigar sobre els orígens del nostre calendari o d'alguns gestos. -Indagar sobre l'arquitectura romana i veure què ens queda encara d'ella.

   També, podrem fer una sortida fotogràfica. A partir de les imatges fetes o treballant amb mapes, reflexionarem sobre les ciutats mediterrànies hereves del model de ciutat romana.
   Posteriorment, compararem l'estructura d'algunes ciutats espanyoles (la de residència dels alumnes i altres importants) amb el model de ciutat romana.

   Proposem realitzar debats sobre els següents temes:
   • La funció de la plaça major com a centre neuràlgic de l'activitat social i comercial de la ciutat.
   • La diversitat d'usos dels edificis en una mateixa zona de la ciutat: comerç, habitatge, escoles.
   • Els usos dels edificis en relació amb la mobilitat, la vida social, els sorolls, el confort, etc.
   • ¿Com es proveïen d'aigua, materials de la construcció i queviures les ciutats romanes? I les nostres?
   • ¿Quin paper va exercir la potent xarxa de calçades romanes en el creixement d'aquestes ciutats per tot l'Imperi? Comparar amb les complexes xarxes de mobilitat actuals: carreteres, xarxes ferroviàries i trànsit aeri.

  • romanorum vita
  • gest
  • imperi romà
  • roma
  • arquitectura
  • llatí
  • calendari romà
  • expressió llatina
  • herència romana

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer

Materials del recurs: