Què fem quan investiguem?

Interactiu

Recomanat per:
 • Educació primària
Àrea de coneixement:
 • Ciència bàsica
 • Ciències de la naturalesa - Física i Química
Categoria
Activitat per a l'aula
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
10 minuts
Idioma
Català
Autor
Fundació bancària “la Caixa”
Drets d'autor
Fundació bancària “la Caixa”
Any
2017
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

Molt sovint, els infants pensen en l'activitat científica només des de la seva vessant experimental; per això, també citen l'experimentació com una activitat que tots els científics porten a terme.

 

L'objectiu del recurs és mostrar que la pràctica científica comporta les activitats de: formular bones preguntes; obtenir, representar i analitzar dades; establir conclusions; construir explicacions dels fets observats i comunicar a la comunitat. Aquest és el conjunt d'activitats que tots els científics duen a terme, i que es concretaran en accions específiques segons la investigació particular que estiguin desenvolupant. Més que no pas uns passos concrets, el que es coneix com a mètode científic, el que realment caracteritza la ciència és la necessitat d'establir vincles entre els models teòrics que serveixen per explicar i les proves o evidències que provenen de l'observació o l'experimentació.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, es proposa als alumnes que, a través d'un joc interactiu, descobreixin el funcionament d'uns tubs misteriosos, fet que els permetrà identificar les activitats bàsiques que duen a terme els científics, i també els permetrà reconèixer la importància de relacionar les idees que es tenen sobre el funcionament de les coses amb les proves obtingudes a través de l'observació.

 • Identificar els grans tipus d'activitats que configuren la pràctica científica.

 • Reconèixer que en l'activitat científica és molt important establir relacions entre la teoria i l'evidència.

 • Reconèixer que en la investigació científica la creativitat i la imaginació hi tenen un paper molt important.

 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competència per aprendre a aprendre

Aquest recurs es pot fer servir tant en una seqüència d'activitats en què l'objectiu d'aprenentatge sigui la comprensió de l'activitat científica, com en un debat sobre l'activitat científica si es detecta que els alumnes mostren molts estereotips relacionats amb la ciència.

 

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula i analitzi en quins moments considera oportú intervenir. Com a exemple d'ús, suggerim els moments següents:

 

 • Es pot indicar que estan formulant hipòtesis quan a l'inici es proposa als alumnes que facin un dibuix sobre com s'imaginen que estan connectats els fils dins el tub.

 • Pot ser molt útil que el primer cas que proposa l'interactiu es faci amb tot el grup i que el mestre assenyali els tipus d'activitat científica que estan portant a terme a cada moment: formular la pregunta, obtenir dades (movent els fils), establir conclusions (sobre el moviment dels fils) i construir explicacions segons l'evidència (quan seleccionen la disposició de fils que creuen que explica millor el moviment observat). 

 • Els alumnes poden resoldre sols els tres casos restants.

 • En una reflexió final, caldria fer adonar als alumnes que, sense la capacitat d'imaginar com és el pot per dins, no es pot resoldre l'enigma. La imaginació ens ajuda a establir una explicació plausible dels fenòmens observats, però cal subratllar també que sense les evidències obtingudes de l'observació del moviment dels fils no podríem escollir entre diverses explicacions possibles, de manera que en la ciència l'obtenció d'evidències és molt important. També és important reflexionar sobre el fet que el que configura l'activitat científica són els tipus de pràctiques que fan i no pas l'ordre en què es fan.

Descripció del recurs

Molt sovint, els infants pensen en l'activitat científica només des de la seva vessant experimental; per això, també citen l'experimentació com una activitat que tots els científics porten a terme.

 

L'objectiu del recurs és mostrar que la pràctica científica comporta les activitats de: formular bones preguntes; obtenir, representar i analitzar dades; establir conclusions; construir explicacions dels fets observats i comunicar a la comunitat. Aquest és el conjunt d'activitats que tots els científics duen a terme, i que es concretaran en accions específiques segons la investigació particular que estiguin desenvolupant. Més que no pas uns passos concrets, el que es coneix com a mètode científic, el que realment caracteritza la ciència és la necessitat d'establir vincles entre els models teòrics que serveixen per explicar i les proves o evidències que provenen de l'observació o l'experimentació.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, es proposa als alumnes que, a través d'un joc interactiu, descobreixin el funcionament d'uns tubs misteriosos, fet que els permetrà identificar les activitats bàsiques que duen a terme els científics, i també els permetrà reconèixer la importància de relacionar les idees que es tenen sobre el funcionament de les coses amb les proves obtingudes a través de l'observació.

Objectius

 • Identificar els grans tipus d'activitats que configuren la pràctica científica.

 • Reconèixer que en l'activitat científica és molt important establir relacions entre la teoria i l'evidència.

 • Reconèixer que en la investigació científica la creativitat i la imaginació hi tenen un paper molt important.

Competències per adquirir

 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competència per aprendre a aprendre

Materials del recurs
Exemples d'ús

Aquest recurs es pot fer servir tant en una seqüència d'activitats en què l'objectiu d'aprenentatge sigui la comprensió de l'activitat científica, com en un debat sobre l'activitat científica si es detecta que els alumnes mostren molts estereotips relacionats amb la ciència.

 

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula i analitzi en quins moments considera oportú intervenir. Com a exemple d'ús, suggerim els moments següents:

 

 • Es pot indicar que estan formulant hipòtesis quan a l'inici es proposa als alumnes que facin un dibuix sobre com s'imaginen que estan connectats els fils dins el tub.

 • Pot ser molt útil que el primer cas que proposa l'interactiu es faci amb tot el grup i que el mestre assenyali els tipus d'activitat científica que estan portant a terme a cada moment: formular la pregunta, obtenir dades (movent els fils), establir conclusions (sobre el moviment dels fils) i construir explicacions segons l'evidència (quan seleccionen la disposició de fils que creuen que explica millor el moviment observat). 

 • Els alumnes poden resoldre sols els tres casos restants.

 • En una reflexió final, caldria fer adonar als alumnes que, sense la capacitat d'imaginar com és el pot per dins, no es pot resoldre l'enigma. La imaginació ens ajuda a establir una explicació plausible dels fenòmens observats, però cal subratllar també que sense les evidències obtingudes de l'observació del moviment dels fils no podríem escollir entre diverses explicacions possibles, de manera que en la ciència l'obtenció d'evidències és molt important. També és important reflexionar sobre el fet que el que configura l'activitat científica són els tipus de pràctiques que fan i no pas l'ordre en què es fan.