El mar a fons

Projecte educatiu

Recomanat per:
 • Educació primaria
 • ESO
 • Batxillerat i CF
Àrea de coneixement:
Ciències de la naturalesa - Biologia i geologia
Descarregant àudio...


"El mar a fons" és un projecte creat i desenvolupat en  col·laboració entre el CSIC- Institut de Ciències del Mar  i l'Obra Social "la Caixa".

"El mar a fons" apropa la temàtica marina a l'àmbit educatiu, mitjançant diverses propostes didàctiques. 
A partir d'una plataforma virtual es podrà accedir als continguts educatius i participar activament en el projecte tant des de centres escolars com des de l'àmbit particular
 
El projecte "El mar a fons" s'organitza en dos grans blocs:
 
1.- Vídeos originals, de curta durada,  que versen sobre unitats temàtiques diverses relacionades amb el mar, acompanyats de dossiers explicatius i de propostes d'activitats didàctiques relacionades amb els continguts dels vídeos o dels dossiers.
 
2.- Activitats de recerca a fer des dels centres educatius, que es poden dur a terme amb materials molt senzills i seguint protocols de mostreig i anàlisi de diferent grau de complexitat. Aquestes activitats de recerca ofereixen, per tant, el tractament experimental de continguts curriculars tant de l'educació primària com de l'educació secundària.
 
A través de la pàgina web, els participants intercanviaran resultats, impressions, idees i materials, tot creant un diàleg entre alumnat, professorat i investigadors. 
 
Amb aquest projecte es pretén crear nous recursos educatius per a professors i educadors de manera que el medi marí pugui ser una font nova i alhora complementària per a abordar els continguts del currículum escolar.
 
A partir dels estudis que es planteja, els alumnes poden desenvolupar competències com:
 
 • construir de manera relacional models de funcionament de la natura, 
 • establir relacions amb problemes socialment rellevants, 
 • fomentar el treball en equip i cooperatiu, 
 • reconèixer evidències a través de la investigació de determinades qüestions, 
 • dissenyar metodologies de treball alternatives, 
 • adquirir competències matemàtiques, 
 • analitzar críticament els resultats i contrastar-los amb conceptes teòrics,
 • aprendre a extreure conclusions, validar-les, i comunicar-les tant oralment com per escrit, 
 • i intervenir en el disseny o construcció de projectes de recerca. 
 
Aquestes competències es poden relacionar amb conceptes i temàtiques teòriques relacionades amb les ciències naturals del currículum formal. El coneixement creat a partir d'un procés d'ensenyament-aprenentatge pràctic i teòric ha de permetre la creació d'interès per la conservació del medi marí per part de l'alumnat.
 

Descripció del projecte


"El mar a fons" és un projecte creat i desenvolupat en  col·laboració entre el CSIC- Institut de Ciències del Mar  i l'Obra Social "la Caixa".

"El mar a fons" apropa la temàtica marina a l'àmbit educatiu, mitjançant diverses propostes didàctiques. 
A partir d'una plataforma virtual es podrà accedir als continguts educatius i participar activament en el projecte tant des de centres escolars com des de l'àmbit particular
 
El projecte "El mar a fons" s'organitza en dos grans blocs:
 
1.- Vídeos originals, de curta durada,  que versen sobre unitats temàtiques diverses relacionades amb el mar, acompanyats de dossiers explicatius i de propostes d'activitats didàctiques relacionades amb els continguts dels vídeos o dels dossiers.
 
2.- Activitats de recerca a fer des dels centres educatius, que es poden dur a terme amb materials molt senzills i seguint protocols de mostreig i anàlisi de diferent grau de complexitat. Aquestes activitats de recerca ofereixen, per tant, el tractament experimental de continguts curriculars tant de l'educació primària com de l'educació secundària.
 
A través de la pàgina web, els participants intercanviaran resultats, impressions, idees i materials, tot creant un diàleg entre alumnat, professorat i investigadors. 
 
Amb aquest projecte es pretén crear nous recursos educatius per a professors i educadors de manera que el medi marí pugui ser una font nova i alhora complementària per a abordar els continguts del currículum escolar.
 
A partir dels estudis que es planteja, els alumnes poden desenvolupar competències com:
 
 • construir de manera relacional models de funcionament de la natura, 
 • establir relacions amb problemes socialment rellevants, 
 • fomentar el treball en equip i cooperatiu, 
 • reconèixer evidències a través de la investigació de determinades qüestions, 
 • dissenyar metodologies de treball alternatives, 
 • adquirir competències matemàtiques, 
 • analitzar críticament els resultats i contrastar-los amb conceptes teòrics,
 • aprendre a extreure conclusions, validar-les, i comunicar-les tant oralment com per escrit, 
 • i intervenir en el disseny o construcció de projectes de recerca. 
 
Aquestes competències es poden relacionar amb conceptes i temàtiques teòriques relacionades amb les ciències naturals del currículum formal. El coneixement creat a partir d'un procés d'ensenyament-aprenentatge pràctic i teòric ha de permetre la creació d'interès per la conservació del medi marí per part de l'alumnat.