El mar a fons

Projecte educatiu

  • Descripció del projecte


   "El mar a fons" és un projecte creat i desenvolupat en  col·laboració entre el CSIC- Institut de Ciències del Mar  i l'Obra Social "la Caixa".

   "El mar a fons" apropa la temàtica marina a l'àmbit educatiu, mitjançant diverses propostes didàctiques. 
   A partir d'una plataforma virtual es podrà accedir als continguts educatius i participar activament en el projecte tant des de centres escolars com des de l'àmbit particular
    
   El projecte "El mar a fons" s'organitza en dos grans blocs:
    
   1.- Vídeos originals, de curta durada,  que versen sobre unitats temàtiques diverses relacionades amb el mar, acompanyats de dossiers explicatius i de propostes d'activitats didàctiques relacionades amb els continguts dels vídeos o dels dossiers.
    
   2.- Activitats de recerca a fer des dels centres educatius, que es poden dur a terme amb materials molt senzills i seguint protocols de mostreig i anàlisi de diferent grau de complexitat. Aquestes activitats de recerca ofereixen, per tant, el tractament experimental de continguts curriculars tant de l'educació primària com de l'educació secundària.
    
   A través de la pàgina web, els participants intercanviaran resultats, impressions, idees i materials, tot creant un diàleg entre alumnat, professorat i investigadors. 
    
   Amb aquest projecte es pretén crear nous recursos educatius per a professors i educadors de manera que el medi marí pugui ser una font nova i alhora complementària per a abordar els continguts del currículum escolar.
    
   A partir dels estudis que es planteja, els alumnes poden desenvolupar competències com:
    
   • construir de manera relacional models de funcionament de la natura, 
   • establir relacions amb problemes socialment rellevants, 
   • fomentar el treball en equip i cooperatiu, 
   • reconèixer evidències a través de la investigació de determinades qüestions, 
   • dissenyar metodologies de treball alternatives, 
   • adquirir competències matemàtiques, 
   • analitzar críticament els resultats i contrastar-los amb conceptes teòrics,
   • aprendre a extreure conclusions, validar-les, i comunicar-les tant oralment com per escrit, 
   • i intervenir en el disseny o construcció de projectes de recerca. 
    
   Aquestes competències es poden relacionar amb conceptes i temàtiques teòriques relacionades amb les ciències naturals del currículum formal. El coneixement creat a partir d'un procés d'ensenyament-aprenentatge pràctic i teòric ha de permetre la creació d'interès per la conservació del medi marí per part de l'alumnat.
    

  Comentaris (2)

  veintitres

  Comparto la opinión de que resulta un material educativo excelente. Muchas Gracias por añadirlo a esta plataforma WEB.

  13 octubre 2014

  patricioesteban.castropoblete

  Excelente material para acercar a los jóvenes al entendimiento de la ecología . Gracias ;)

  17 juliol 2014