Dades bàsiques

  •  
  • Nivell educatiu
  • Batxillerat i cicles formatius | ESO
  •  
  • Àrea de coneixement
  • Emprenedoria
  •  
  • Competències
  • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

Descripció

FOMENTANT LA CAPACITAT D'EMPRENDRE DE L'ALUMNAT

Com impulsar l'emprenedoria en els alumnes? De quines maneres es pot fomentar la seva iniciativa per a enfrontar-se a reptes? Com ensenyar-los a saber treballar amb persones diferents, identificar problemàtiques i idear solucions? La capacitat d'emprendre és cada vegada més necessària en el món canviant i flexible en el qual vivim. Ser capaç de dur a terme noves idees és una cosa molt valorada, però requereix d'una sèrie d'aptituds fonamentals. Per això, el programa educatiu Joves Emprenedors té l'objectiu de desenvolupar la competència emprenedora de l'alumnat atenent les necessitats de cada etapa escolar. Així, es proposa a l'alumnat observar amb una altra mirada per a buscar solucions per al seu entorn i dur a terme projectes ideats per ells mateixos. La finalitat és que experimentin les diferents fases de l'elaboració d'un projecte, des d'organitzar el treball en equip fins a dissenyar un model de negoci viable, construir un prototip i comunicar la proposta de valor per a fer realitat el projecte.

El programa educatiu Joves Emprenedors està dirigit als alumnes dels dos últims cursos d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius de Grau Mitjà. L'objectiu final és que cada equip d'alumnes dissenyi i porti a la pràctica un projecte innovador que contribueixi a solucionar algun dels reptes socials actuals. Amb la condició de personalitzar els continguts, cada equip pot triar com enfocar el seu projecte en funció de les seves sensibilitats i interessos comuns. D'aquesta manera, l'alumnat aprendrà a conèixer-se a un mateix, a treballar de manera cooperativa, a comunicar les seves pròpies idees o identificar problemes i idear solucions.

Tots els projectes poden presentar-se al premi Repte Emprèn, on els equips seleccionats participen en un campus d'emprenedoria a Barcelona i opten al premi final, que és un viatge formatiu a Silicon Valley.

Objectius

El programa Joves Emprenedors contribueix al fet que l'alumnat sigui capaç d'aconseguir els següents objectius:

 

 • Desenvolupar aptituds i habilitats bàsiques de la persona emprenedora: ser flexible, innovador, capaç d'iniciar un projecte propi i gestionar-lo.

 • Aprendre habilitats socials i d'acció: obertura de ment, creativitat, presa de riscos, establiment d'objectius, iniciativa pròpia i cultura de la sostenibilitat.

 • Saber dissenyar un model d'emprenedoria sostenible, compromès i responsable amb la societat i el medi ambient.

Competències

El programa aporta una mirada holística de l’aprenentatge, amb la qual cosa la posada en pràctica incideix directament en diferents competències bàsiques.

Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

 

Competència en comunicació lingüística

 

Competències socials i cíviques

 

Competència d'aprendre a aprendre

 

 

Continguts

El programa educatiu Joves Emprenedors consta de sis mòduls temàtics, dividits cadascun en dues sessions. Cada mòdul representa una unitat temàtica l’objectiu de la qual és el coneixement i la comprensió d’un concepte determinat. Aquest concepte està sempre vinculat amb la consecució d’una actitud emprenedora o amb el desenvolupament d’una fase de l’execució d’un projecte d’emprenedoria.

 

 

Mòdul 1 - Emprendre: Tu pots!

Emprendre és una qüestió de problemes i capacitats. Mitjançant el treball en equip es treballen les principals aptituds necessàries per a innovar, ser creatiu i emprendre.

 

Mòdul 2 - Problemes: Com mirar?

Mitjançant l'anàlisi de l'entorn es detectaran problemes i el repte serà convertir-los en oportunitats.

 

Mòdul 3 - Oportunitats: Com buscar?

Les oportunitats neixen en buscar solucions a un problema i la creativitat jugarà un paper clau en aquest procés.

 

Mòdul 4 - Model de negoci: Com definir el meu producte/servei?

Dissenyar un pla de negoci és imprescindible per a analitzar totes les parts implicades en un projecte emprenedor.

 

Mòdul 5 - Prototip: Com construir la meva proposta?

El prototipatge ens permetrà continuar aprenent i ens ajudarà a millorar la proposta global.

 

Mòdul 6 - Mercat: Com convèncer amb valor?

La comunicació és clau per a captar l'atenció del públic objectiu.

Inscripció i materials

Inscriu-te

ACCEDEIX Al PROGRAMA PER A:
 • Disposar dels materials del programa i de la proposta didàctica.
 • Obtenir informació sobre el Repte Emprèn.
Accedeix

Necessites ajuda?

Escriu-nos per correu electrònic o telefona'ns al 610 469 650.

Ens trobaràs de dilluns a dijous de 8 h a 14 h i de 15 h a 17 h; els divendres, de 8 h a 15h.

 

 

VOLS QUE T'AVISEM DE PROGRAMES EDUCATIUS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?