Dades bàsiques

  •  
  • Nivell educatiu
  • Educació primària | Educació infantil
  •  
  • Àrea de coneixement
  • Educació emocional
  •  
  • Competències
  • Competències socials i cíviques

Descripció

FOMENTANT EL DESENVOLUPAMENT EMOCIONAL I SOCIAL DE L'ALUMNAT

De quines eines educatives disposa l'alumnat per a desenvolupar la seva intel·ligència emocional? Són suficients? Com podem incrementar-les? L'educació social i emocional ha anat guanyant importància en els centres educatius al llarg de les últimes dècades i s'ha convertit en fonamental en l'aprenentatge de l'alumnat. Fomentar l'empatia, el respecte cap als altres i l'autoestima s'han convertit en valors tan o més importants en l'aprenentatge curricular i són imprescindibles per a potenciar el desenvolupament competencial i integral de l'alumnat.

Per això, el programa educatiu Emociona vol contribuir a millorar les competències socioemocionals de l'alumnat, posant especial èmfasi en quatre aspectes bàsics: la autoconsciencia, la gestió emocional, les habilitats socials i el benestar personal i social. D'aquesta manera ajudem el nostre alumnat a preparar-se per a la vida, millorant l'autoestima i desenvolupant l'assertivitat i l'empatia, o aprenent a gestionar el fracàs, la frustració o els conflictes interpersonals.

Així, el programa educatiu Emociona ofereix dues programacions didàctiques: una per a l'etapa infantil i una altra per a l'etapa de primària. Cadascuna d'elles ofereix tres nivells d'intensitat (alta, mitjana o baixa), permetent que cada docent adapti el programa en funció de la seva classe, els objectius pedagògics i el temps disponible. Així mateix, s'ofereixen diversos recursos didàctics que contribueixen a la dinamització de l'aula.

A més el docent també tindrà l'oportunitat de formar-se sobre aquesta temàtica i les metodologies d'implementació a partir de formacions online o secundant-se d'un EduCoach que li oferirà acompanyament personalitzat per a ajudar-lo a planificar i implementar el programa.

Objectius

El programa educatiu Emociona té els següents objectius genèrics:

 • Millorar la consciència emocional, aprenent a identificar les emocions pròpies i les dels demés, apliant el vocabulari emocional, treballant l'autoconcepte i prenent consciència de les qualitats personals i alienes.

 • Aprendre a gestionar les pròpies emocions, adquirint estratègies de gestió de les emocions i comprenent la relació entre emoció, pensament i comportament. 

 • Desenvolupar habilitats socials, sent capaç de resoldre conflictes de manera positiva, posant en pràctica l'assertivitat, la responsabilitat, el treball col·laboratiu i l'empatia per afavorir el benestar social.

 • Aprendre estratègies per a potenciar el benestar personal i practicar la gratitut. 

 

 

 

Competències

El programa incideix directament en tres competències clau:

Competències socials i cíviques

 

COMPETÈNCIA PER L’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL

 

COMPETÈNCIES DE COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA

 

 

Continguts

Los contenidos del programa han sido seleccionados a partir de las investigaciones de autores nacionales e internacionales que trabajan sobre la educación socioemocional. Se ha clasificado el material educativo en cuatro áreas: la autoconciencia, la gestión emocional, las habilidades sociales y el bienestar personal y social.

Els continguts del programa han estat seleccionats a partir de les investigacions d'autors nacionals i internacionals que treballen sobre l'educació socioemocional. S'ha classificat el material educatiu en quatre àrees: l'autoconsciència, la gestió emocional, les habilitats socials i el benestar personal i social.

 

 

 AUTOCONSCIÈNCIA

Emocions pròpies

Emocions alienes

Vocabulari emocional

Expressió verbal i corporal de les emocions

Autoconcepte

Qualitats personals 

Autonomia personal

Responsabilitat

 

 

         GESTIÓ EMOCIONAL

Relació entre emoció, pensament i comportament

Estratègies de gestió emocional: respiració i relaxació

Visualitzacions

Autocontrol

 

 

 

       HABILITATS SOCIALES

Resolució positiva de conflictes

Treball col·laboratiu

Responsabilitat

Escolta activa

Empatia

Assertivitat

 

 

 

BENESTAR PERSONAL I  SOCIAL

Estratègies per al benestar personal i social 

Gratitut

 

Inscripció i materials

Inscriu-te

ACCEDEIX Al PROGRAMA PER A:
 • Accedir a tots els continguts i recursos del programa sí com a les recomanacions metodològiques
 • Organitzar la implementació de les sessions
 • Interactuar amb el teu alumnat i fer el seguiment
 • Disposar de suport tècnic i didàctic
 • Compartir dubtes i experiències amb altres docents
 • Rebre formació ajusto a contingut i metodologia del programa
Accedeix

Material per al docent

Per a la implementació del programa a l'aula disposarem d'una col·lecció de recursos digitals disponibles en la web del programa que contribuiran a incrementar la motivació de l'alumnat i facilitaran la dinamització a l'aula. A més d'aquests recursos, en les guies per a la programació didàctica es detalla el material necessari per al desenvolupament de les diferents sessions i es descriuen els passos a seguir per a la construcció d'algun material específic.

Orientació metodològica

 

 

Programació didàctica

La majoria de les sessions estan pensades per a treballar des de l'àmbit de l'educació d'hàbits, rutines i valors en educació infantil i des de l'àmbit de la tutoria a primària, però poden ser implementades també des de qualsevol altre àmbit. En aquesta guia et proposem diferents itineraris (intensitat baixa, mitjana o alta) per a cada etapa educativa, detallant els objectius i continguts de cada itinerari, per tal de que puguis adaptar el programa a la teva disponibilitat de temps i les necessitats de la teva classe. 

A les següents taules es mostren el número de sessions per a cada itinerari: 
 

Itineraris Educació Infantil

Número de sessions

Intensitat Baixa

Intensitat Mitjana

Intensitat Alta

6

14

20

 

Itineraris Educació Primària

Número de sessions

Intensitat Baixa

Intensitat Mitjana

Intensitat Alta

6

16

24

NECESSITES AJUDA?

Escriu-nos per correu electrònic o truca'ns al 610 469 650.

De dilluns a dijous de 8 h a 14 h i de 15 h a 17 h; els divendres, de 8 h a 15 h.

VOLS QUE T'AVISEM DE PROGRAMES EDUCATIUS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?