Dades bàsiques

  •  
  • Nivell educatiu
  • Educació primària
  •  
  • Àrea de coneixement
  • Tecnologia i Matemàtiques | Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia | Ciències de la naturalesa - Física i Química
  •  
  • Competències
  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Descripció

APRENENT A INVESTIGAR AMB ELS MÉS PETITS

De quina manera la ciència pot respondre les nostres preguntes? Quines responsabilitats tenen els joves per impulsar el progrés social? Quins són els bons hàbits que han d’adoptar?

Fomentar el desenvolupament de la curiositat, la creativitat i l’enginy és imprescindible perquè els més joves sàpiguen situar-se fora de l’àmbit acadèmic i comprendre així el món que els envolta. Per fer-ho, el programa educatiu Curiosity se centra en el fet que l’alumnat d’Educació Primària desenvolupi habilitats científiques mitjançant propostes dinàmiques i recursos basats en la indagació (ECBI). L’alumnat aprendrà a realitzar projectes d’indagació i descobrirà el valor de formular-se preguntes amb la intenció de trobar respostes i comprovar fins a quin punt responen a la realitat que aporten els fets.

El programa educatiu Curiosity proposa diferents projectes d’indagació, per la qual cosa permet:

 

 • Planificar investigacions senzilles.

 • Recollir dades, analitzar-les i reflexionar sobre el procés científic com a estratègia.

 • Conèixer, comprendre i trobar respostes a les preguntes plantejades.

 

El programa ofereix diferents itineraris didàctics per treballar-lo bé de manera completa o bé fent servir itineraris de menor intensitat (mitjana i baixa). D’aquesta manera pots adaptar la seva implementació al temps disponible i a les necessitats de cada classe.

Objectius

Mitjançant el programa educatiu Curiosity, l’alumnat aconsegueix els objectius generals següents:

 

 • Fer una aproximació experimental a la investigació científica.

 • Relacionar les activitats i les conclusions obtingudes amb els models i coneixements científics actuals.

 • Utilitzar la indagació com a estratègia d’aprenentatge per comprendre els models científics i reflexionar sobre els principis i el funcionament de la ciència.

 • Utilitzar materials i instruments de precisió per a la recollida de dades i l’experimentació.

Competències

La metodologia del programa consisteix en l’ensenyament de les ciències basat en la indagació (ECBI). És per això que el projecte es relaciona amb la majoria de les competències clau que l’alumnat desenvolupa en l’Educació Primària.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA

 

COMPETÈNCIA DIGITAL

 

COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA

 

COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES

 

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

 

 

Continguts

Com podràs veure a continuació, els continguts s’estructuren pensant en l’etapa educativa a la qual es dirigeix el programa: l’Educació Primària.

El programa educatiu Curiosity consta de nou projectes d’indagació que es poden seleccionar. Cadascun proposa a l’alumnat planificar una investigació senzilla, recollir dades i reflexionar sobre el procés seguit. Tots, de manera específica, es refereixen a la iniciació a l’activitat científica i emfatitzen en els aspectes següents:

 • L’aproximació experimental a determinades qüestions i reptes.

 •  La realització de treball cooperatiu a partir de l’experimentació.

 •  La utilització de materials i instruments de precisió per a la recollida de dades i l’experimentació.La planificación de proyectos y la presentación de informes y conclusiones.

 •  La planificació de projectes i la presentació d’informes i conclusions.

 

A més, cada projecte connecta amb diferents continguts curriculars de l’àrea de Ciències de la Naturalesa. Tots els projectes es poden dur a terme a partir dels materials físics que des d’EduCaixa prestem als centres. Es tracta d’un kit de materials amb aparells i instruments necessaris per fer els experiments i les recollides de dades que es proposen en els diferents projectes.

Inscripció i materials

Inscriu-te

ACCEDEIX Al PROGRAMA PER A:
 • Desenvolupar amb el teu alumnat projectes de recerca i indagació científica sobre temàtiques actuals
 • Accedir a materials actuals i de qualitat per potenciar les habilitats científiques del teu alumnat
 • Consultar les guies digitalitzades i les propostes de programació didàctica.
 • Veure la informació metodològica.
Accedeix

Material per al docent

Es posen a disposició del docent diferents materials i guies pràctiques per facilitar-li l’aplicació del programa d’una manera flexible i adaptar-se a les necessitats de la classe.

Orientació metodològica

La metodologia emprada per al desenvolupament del programa Curiosity posa a l’alumnat en el centre de l’aprenentatge, i el converteix així en l’autèntic protagonista. Aquest enfocament requereix una perspectiva metodològica específica:

 

1. Un disseny de propostes didàctiques basades en mètodes ECBI que contempla el treball per projectes.

2. Una proposta de continguts que inclou l’àrea de Ciències, a més d’integrar continguts de Matemàtiques i Llengua.

3. La participació de l’alumnat organitzat en equips de treball.

4. El disseny d’elements i instruments d’avaluació per objectivar l’aprenentatge.

 

Així, amb l’objectiu de facilitar l’encaix del programa a la teva programació didàctica, en aquesta guia d'orientació pedagògica trobaràs les pautes metodològiques i els aspectes pedagògics perquè puguis aplicar el programa de la manera que millor s’adapti a la classe.

Programació didàctica

En els documents següents es descriuen les seqüències didàctiques dels vuit projectes d’indagació que es presenten a l’alumnat amb diferents propostes de temporalització: itinerari d’intensitat baixa, mitjana o alta. Així, podràs adaptar la programació didàctica a les diferents seqüències que es proposen i en funció del temps disponible i les necessitats de l'alumnat:

 

1. Itinerari d’intensitat baixa: sessions focalitzades en el desenvolupament d'un projecte d'indagació relacionat amb algun dels continguts de l'àrea de Ciències. Dóna l'oportunitat a l'alumnat de realitzar projectes d'investigació en els quals pot descobrir el valor de fer-se preguntes i reflexionar sobre tot allò que l'envolta.

2. Itinerari d’intensitat mitjana, que proposa 2 possibles itineraris transversals:

Amb l’àrea de Matemàtiques, s'inclou el treball amb estadística per abordar continguts matemàtics.

Amb l’àrea de Llengua, on es preveu l'exposició oral de resultats amb un suport de presentació que, a més, aporti una reflexió que transfereixi l'experiència d'investigació a aspectes relacionats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat actual.  

3. Itinerari d’intensitat alta: on, a més de les Ciències de la Natura, el projecte es transversalitza amb Matemàtiques i Llengua (espanyola, autonòmica o extrangera).  

 

 

Itineraris

Número de sessions

Intensitat Baixa

Intensitat Mitjana

Intensitat Alta

4

5

7

Sol·licitar material

El programa inclou un kit de recursos materials físics que disposa dels aparells i instruments necessaris per fer els experiments i les recollides de dades que es proposen en els diferents projectes d’indagació. Tots ells són presentats d’una manera atractiva i rigorosa. Pots sol·licitar aquest kit emplenant el formulari següent i l’enviarem al teu centre educatiu.

                                          

 

El període de préstec és d’un trimestre, per la qual cosa, a més, el podràs compartir amb l’equip de professorat i utilitzar-lo en diferents classes perquè tots us en pugueu beneficiar. Volem posar-t’ho fàcil: promoure l’educació és una tasca col·lectiva.

SOL·LICITAR MATERIAL SOL·LICITAR MATERIAL

NECESSITES AJUDA?

Escriu-nos per correu electrònic o truca’ns al 610 469 650.

Ens trobaràs de dilluns a dijous de 8 h a 14 h i de 15 h a 17 h; divendres, de 8 h a 15 h.

VOLS QUE T'AVISEM DE PROGRAMES EDUCATIUS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?