Dades bàsiques

  •  
  • Nivell educatiu
  • Educació primària | ESO
  •  
  • Àrea de coneixement
  • Llengua i Literatura | Educació emocional
  •  
  • Competències
  • Competència en comunicació llingüística | Competència per aprendre a aprendre | Competències socials i cíviques

Descripció

CONVERTINT ELS ESTUDIANTS EN JOVES COMUNICADORS

Com ajudar l’alumnat a saber parlar en públic? Com potenciar el raonament i la capacitat argumentadora a l’hora de debatre? Treballar les habilitats comunicatives és fonamental per al desenvolupament competencial de l’alumnat, ja que constitueix un element transversal al currículum formatiu. Per fer-ho, el programa educatiu Comunica se centra a desenvolupar la competència comunicativa en estudiants d’Educació Primària i Secundària per reforçar-los la capacitat argumentadora i ajudar-los a treballar la construcció sòlida del raonament i la comunicació persuasiva.

El programa Comunica proporciona una àmplia varietat de materials didàctics de suport tant per al docent com per a l’alumnat; és un recurs senzill i atractiu. Es treballen cinc aspectes clau de la comunicació:

 

 • L'exposició.

 • L'argumentació.

 • La dramatització.

 • El recitat.

 • La narració.

 

Aquests aspectes clau del programa estan inclosos en els diferents projectes educatius que es proposen per desenvolupar a classe i que es divideixen en diferents sessions perquè el docent pugui adaptar-los en funció del temps disponible i les necessitats dels alumnes. D’aquesta manera, pots treballar el programa Comunica seguint els diferents itineraris didàctics que et proposem (intensitat alta, intensitat mitjana o intensitat baixa). A més, t’oferim també la possibilitat de treballar el programa d’una manera vertical en tots els nivells educatius perquè els estudiants adquireixin gradualment la destresa comunicativa que necessiten segons el seu moment vital.

Objectius

El programa Comunica potència la competència comunicativa de l’alumnat de manera integral amb la finalitat que l’alumnat aconsegueixi els objectius didàctics següents:

 • Desenvolupar les habilitats comunicatives per millorar el seu desenvolupament tant personal com acadèmic.

 • Despertar la imaginació, la fantasia i la creativitat.

 • Descobrir el gust per la lectura i enriquir el llenguatge en ampliar el vocabulari i les seves possibilitats expressives.

 • Elevar l’autoestima i l’autoconfiança.

 • Millorar la capacitat d’empatia.

Competències

Malgrat que la proposta del programa “Comunica” guarda una relació directa amb la competència comunicativa, no hem d’oblidar que un acte de comunicació implica una interacció social i emocional. Per aquest motiu tot treball comunicatiu entrena i reforça diferents competències.

COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA

 

COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES

 

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

 

 

Continguts

Com podràs veure a continuació, els continguts s’estructuren en funció de l’etapa educativa: Primària i Secundària. En cadascuna es potencien els aspectes clau de la comunicació més importants segons l’edat de l’alumne: exposició, dramatització, recitació, narració i argumentació, i s’ofereixen diferents projectes per desenvolupar a classe.

1. Educació Primària

 

ASPECTE CLAU DE LA COMUNICACIÓ

PROJECTE

TIPUS DE CONTINGUTS TREBALLATS

Recitat

La música de les 
paraules

Tirallongues, endevinalles, cançons, poemes…

Narració

Hi havia una vegada
 

Històries, contes...
 


 

 

2. Educació Secundària

 

ASPECTE CLAU DE LA COMUNICACIÓ

PROJECTE

TIPUS DE CONTINGUTS TREBALLATS

Argumentació

El debat a l'aula: una competició dialèctica 

(Producte final: lliga de debat)

Simulació de converses, col·loquis,       entrevistes, debats...  

 Defensa d'opinions, tesis, discursos   perssuassius

Dramatització

El teatre a l'aula: I qui és ell?

(Producte final: muntatge teatral)

 Expressió corporal, gestualitat,
 comunicació no lingüística…

 Improvisació, recreació de
 conflictes, escenes teatrals
 inventades

Inscripció i materials

Inscriu-te

ACCEDEIX Al PROGRAMA PER A:
 • Desenvolupar projectes de comunicació oral atractius per a l’alumnat.
 • Disposar de materials actuals i de qualitat per potenciar les habilitats comunicatives de l’alumnat.
 • Consultar les guies digitalitzades i les propostes de programació didàctica.
 • Veure la informació metodològica.
Accedeix

Material per al docent

Es posen a disposició del docent diferents materials i guies pràctiques per facilitar-li l’aplicació del programa d’una manera flexible i adaptable a les necessitats de la classe.

Orientació metodològica

La concepció metodològica partirà de l’alumne, que es convertirà en el protagonista de l’aprenentatge. Aquest enfocament holístic, complet i integrador ens permetrà treballar en la formació integral de l’alumne. Per fer-ho farem servir eines i activitats pròpies de la metodologia activa, entre les quals en destaquem:

 

- El treball cooperatiu.

- L'aprenentatge basat en projectes.

- L'aprenentatge basat en tècniques i jocs propis de les arts escèniques. 

- L'ús de les rutines de pensament.

 

Per fer-ho t’oferim una guia de capacitació docent en la qual es detallen les orientacions metodològiques del programa i les metodologies pedagògiques que s’utilitzen. En aquesta trobaràs diferents documents que permeten ampliar i aprofundir en cadascuna.

Programació didàctica

La guia de programació didàctica proposa dos possibles projectes per a cada etapa educativa i s’especifica la seqüenciació dels continguts amb la finalitat de facilitar al docent la posada en marxa del programa. A més, s’ofereix també la possibilitat d’aplicar aquestes propostes en diferents itineraris en funció del grau d’intensitat que es desitgi (baix, mitjà o alt). Cadascun d’aquests graus d’intensitat s’obté a partir de diferents combinacions de les programacions didàctiques facilitades en els PDF que es poden descarregar:

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

1. Itinerari d’intensitat alta. Un mínim de 17 sessions on utilitzaràs les programacions didàctiques “La música de les paraules” o “Hi havia una vegada” i adaptaràs un dels dos programes d’Educació Secundaria (“El debat a l’aula” o “El teatre a l’aula”).

2. Itinerari d’intensitat mitjana. Un mínim de 12 sessions on utilitzaràs les programacions didàctiques “La música de les paraules” i “Hi havia una vegada”.

3. Itinerari d’intensitat baixa. Un mínim de 5 o 7 sessions on utilitzaràs part de les programacions didàctiques “La música de les paraules” i “Hi havia una vegada”.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 

1. Itinerari d’intensitat alta. Un mínim de 21 sessions on utilitzaràs les programacions didàctiques “El debat a l’aula” o “El teatre a l’aula” i adaptaràs un dels dos programes d’Educació Primària (“La música de les paraules” o “Hi havia una vegada”).

2. Itinerari d’intensitat mitjana. Un mínim d’11 sessions on utilitzaràs les programacions didàctiques “El debat a l’aula” i “El teatre a l’aula”.

3. Itinerari d’intensitat baixa. Un mínim de 5 sessions on utilitzaràs part de les programacions didàctiques “El debat a l’aula” i “El teatre a l’aula”.

 

 

Itineraris

Número de sessions

Intensitat Baixa

Intensitat Mitjana

Intensitat Alta

5

12

17

 

 

Itineraris

Número de sessions

Intensitat Baixa

Intensitat Mitjana

Intensitat Alta

5

11

21

Sol·licitar material

Tal com s’ha explicat, des del programa Comunica s’ofereix una varietat de materials i recursos específics per a l’alumnat que contribueixen de manera efectiva a incrementar la seva motivació i la dinamització de l’aula. És per això que el programa inclou una maleta física que pots sol·licitar emplenant el formulari següent i que enviarem al teu centre educatiu.

El període de préstec és d’un trimestre, per la qual cosa, a més, la podràs compartir amb l’equip de professorat i utilitzar-la en diferents classes perquè tots us en pugueu beneficiar. Volem posar-t’ho fàcil: promoure l’educació és una tasca col·lectiva.

SOL·LICITAR MATERIAL SOL·LICITAR MATERIAL

Necessites ajuda?

Escriu-nos per correu electrònic o truca’ns al 610 469 650.

Ens trobaràs de dilluns a dijous de 8 h a 14 h i de 15 h a 17 h; divendres, de 8 h a 15 h.

VOLS QUE T'AVISEM DE PROGRAMES EDUCATIUS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?