Programa Comunica

educaixa-search Portlet

Editor de continguts

Editor de continguts

Editor de continguts

Dades bàsiques

  •  
  • Nivell educatiu
  • Batxillerat i cicles formatius | Educació primària | ESO
  •  
  • Àrea de coneixement
  • Llengua i Literatura | Educació emocional
  •  
  • Competències
  • Competència en comunicació llingüística | Competència per aprendre a aprendre | Competències socials i cíviques

Descripció

Una de les necessitats més remarcades del desenvolupament competencial gira entorn de la comunicació oral, atès que constitueix un element transversal al currículum educatiu. Així com, saber comunicar, desenvolupar la capacitat d’argumentar i reflexionar de forma crítica serien algunes de les habilitats comunicatives que s’haurien de treballar de manera continuada en els centres educatius.

El programa educatiu Comunica focalitza l’interès en el desenvolupament de la capacitat d’argumentar i incideix especialment tant en la construcció sòlida del raonament, com en la comunicació persuasiva. Es pot vincular amb tots els nivells educatius i establir-se, d’aquesta manera, un entrenament gradual de les destreses comunicatives de l’alumne d’acord amb el seu procés de maduració. Així, la proposta es dirigeix tant a l’etapa d’educació primària com a la de secundària i batxillerat.

L’alumnat treballarà cinc aspectes clau que conformen l’esquelet bàsic sobre el qual se sustenta l’entrenament de la comunicació en aquest programa: treballar l’exposició, l’argumentació, la dramatització, el recitat i la narració.

El treball d’aquests aspectes clau es concretarà entorn d’un projecte específic per a cada centre d’interès, seqüenciat en sessions diferents. Aquest disseny permet que el docent modeli o redissenyi les propostes per poder afrontar-les, bé des d’un plantejament global amb caràcter interdisciplinari, bé des d’una perspectiva més autònoma, gràcies al fet que les propostes plantejades es poden treballar de manera independent. Aquest programa es pot aplicar d’una manera flexible i, per fer-ho, en els diversos materials per al docent proposem diferents tipus d’itineraris per implementar el programa segons el temps disponible i les necessitats de cada classe. A més, el programa disposa de tot tipus de materials (tant per al docent com per a l’alumnat) per facilitar-ne una aplicació fàcil i atractiva.

Objectius

El programa Comunica té com a objectiu potenciar la competència comunicativa de l’alumnat de manera integral amb la finalitat d’aconseguir els objectius didàctics següents:

 • Desenvolupar les habilitats comunicatives per millorar el desenvolupament tant personal com acadèmic.

 • Despertar la imaginació, la fantasia i la creativitat.

 • Descobrir el gust per la lectura i enriquir el llenguatge, en ampliar el vocabulari i les possibilitats expressives.

 • Elevar l’autoestima i l’autoconfiança.

 • Millorar la capacitat de l’empatia.

Competències

Malgrat que la proposta del programa Comunica guarda una relació directa amb la competència comunicativa, no hem d’oblidar que un acte de comunicació implica una interacció social i emocional. Per aquest motiu, tot treball comunicatiu entrena i reforça diferents competències.

COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA

 

COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES

 

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

 

 

Continguts

La proposta educativa se centra en els cinc aspectes clau de la tipologia textual: exposició, dramatització, recitat, narració i argumentació que es podran desenvolupar a partir de la guies didàctiques que contenen propostes per a diferents itineraris i els recursos materials que acompanyen aquest programa i que es poden rebre en préstec en el centre escolar.

La concepció metodològica partirà de l’alumne, per tant esdevindrà el centre de l’aprenentatge: en l’autèntic protagonista. Aquest enfocament holístic, complet i integrador ens permetrà treballar en la formació integral de l’alumne. Per fer-ho, emprarem eines i activitats pròpies de la metodologia activa, entre les quals en destaquem:

 • El treball cooperatiu.

 • L’aprenentatge basat en projectes.

 • L’aprenentatge basat en tècniques i jocs propis de les arts escèniques.

 • L’ús de les rutines de pensament.

Inscripció i materials

Inscriu-te

ACCEDEIX Al PROGRAMA PER A:
 • Desenvolupar projectes de comunicació oral atractius per a l’alumnat.
 • Disposar de materials actuals i de qualitat per potenciar les habilitats comunicatives de l’alumnat.
 • Consultar les guies digitalitzades i les propostes de programació didàctica.
 • Veure la informació metodològica.
Accedeix

Material per al docent

Es posen a la disposició del docent diferents materials i guies pràctiques per facilitar-li l’aplicació del programa d’una manera flexible i adaptable a les necessitats de la classe.

Orientació metodològica

Una Guia de capacitació docent on es detallen les orientacions metodològiques del programa, les metodologies que es fan servir, i s’ofereixen diferents documents que permeten ampliar i aprofundir en cadascuna d’aquestes.

Programació didàctica

La Guia de programació didàctica planteja dues propostes possibles per a cada etapa educativa i s’especifica la seqüenciació dels continguts amb la finalitat de facilitar al docent l’engegada del programa. A més, s’ofereix també la possibilitat d’aplicar aquestes propostes en diferents itineraris segons el grau d’intensitat que es desitgi (baix, mitjà o alt).

Sol·licitar material

La varietat de materials i recursos específics per a l’alumnat contribueix de manera efectiva a incrementar la motivació de l’alumne i la dinamització de l’aula. Així, el programa inclou una maleta de material físic, que es pot sol·licitar emplenant el formulari següent i que rebràs en el teu centre.

El període de préstec és d’un trimestre, per la qual cosa podràs compartir-lo amb la resta de l’equip docent i fer-lo servir en classes diferents perquè tots se’n puguin beneficiar.

 

SOL·LICITAR MATERIAL SOL·LICITAR MATERIAL

Necessites ajuda?

Contacta'ns a través del correu electrònic o del telèfon 902 70 20 36. 
De dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 15 a 17 h i els divendres de 8 a 15 h.

educaixa-contenido-relacionado Portlet

Editor de continguts

Editor de continguts

VOLS QUE T'AVISEM DE PROGRAMES EDUCATIUS SIMILARS?

Editor de continguts

educaixa-valoraciones Portlet

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?

Aplicacions anidades

Consentimiento GDPR