Descripció

Les intervencions en participació esportiva motiven l’alumnat a practicar esport com un mitjà per augmentar el compromís educatiu i el rendiment, mitjançant activitats extraescolars o un programa organitzat per un club o una associació esportiva local.

De vegades, les activitats esportives s’utilitzen per motivar la gent jove a participar en activitats d’aprenentatge addicionals, com ara entrenaments de futbol en clubs de futbol locals combinats amb classes d’habilitats per a l’estudi, TIC, alfabetització o matemàtiques.

Quina eficàcia té?

L’impacte general de la participació esportiva en els resultats acadèmics tendeix a ser positiu, però baix (uns dos mesos addicionals de progrés). Malgrat tot, hi ha certes evidències recents al Regne Unit que indiquen que la participació esportiva pot tenir un efecte major, per exemple, en l’aprenentatge de les matemàtiques si es combina amb un programa d’aritmètica estructurat (amb un estudi que mostra un impacte de fins deu mesos addicionals de progrés). En aquestes circumstàncies, la “participació” va suposar un incentiu per portar a terme una formació addicional.

La variabilitat dels efectes indica que la qualitat del programa i l’èmfasi o connexió d’aquest amb l’aprenentatge acadèmic pot marcar més la diferència que el tipus concret de metodologia o d’activitat esportiva que s’hi inclou. És probable que practicar esport i fer activitats físiques tingui beneficis socials i per a la salut més amplis.

Efectivitat

Hi ha una sèrie de revisions que vinculen els beneficis de practicar esport amb els acadèmics. Malgrat tot, hi ha variacions considerables en l’impacte, amb alguns estudis que mostren efectes negatius. En general, les evidències es valoren com a limitades.

Cost

Les despeses anuals per alumne poden calcular-se sense comptar les despeses relatives a la roba, l’equipament i els desplaçaments, i varien en funció de l’equipament, el lloc i la mida del grup. També hi hauria diferències entre les despeses d’oferir activitats esportives a les instal·lacions del centre i que l’alumnat realitzi les activitats a altres emplaçaments existents.

En general, les despeses es consideren moderades.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. Participar en activitats esportives extraescolars pot augmentar l’assistència i la retenció.

  2. L’impacte varia de forma considerable entre els diferents tipus d’intervenció i practicar esport no es transfereix directament a l’aprenentatge acadèmic. És probable que la qualitat del programa i l’èmfasi o connexió d’aquest amb l’aprenentatge acadèmic marqui més la diferència que el tipus concret de metodologia o activitat que s’hi inclou.

  3. Les activitats extraescolars planificades que inclouen un ensenyament breu, regular i estructurat en alfabetització i matemàtiques (tant tutories com ensenyament en grup) que formen part d’un programa esportiu, com ara una associació extraescolar o una escola d’estiu, tenen més probabilitats d’oferir beneficis acadèmics que les activitats esportives per si soles.

  4. Si s’està considerant la pràctica d’esport com una metodologia per millorar l’assistència, la participació i el rendiment, s’ha tingut en compte com n’avaluarà l’impacte?

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?