Descripció

El principal objectiu de l'activitat científica és construir explicacions dels fets observats. Aquestes explicacions responen a preguntes de l'estil Com és que..?, i, normalment, comporten descriure els mecanismes que provoquen un determinat fenomen.

Les explicacions es construeixen usant models teòrics. Fruit de la recerca en didàctica de les ciències, sabem que els infants, des de ben petits, disposen de teories, sovint de caràcter intuïtiu, sobre diverses parcel·les de la realitat, i això és el que els permet construir explicacions i donar sentit als fenòmens que s'esdevenen al seu voltant. Així doncs, tant l'alumnat com els científics, disposen de les mateixes eines cognitives per generar explicacions. La finalitat del recurs és, justament, posar de manifest la capacitat dels nens i nenes de generar models teòrics per explicar un fenomen observat.

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas el recurs proposa a l'alumnat que construeixi un model sobre com s'imagina un gas, el qual li ha de permetre explicar una observació senzilla sobre el comportament dels gasos. El recurs posa de relleu la importància que els models imaginats siguin coherents amb l'evidència disponible.

Objectius

  • Reconèixer el rol dels models teòrics en la construcció d'explicacions científiques.

  • Reconèixer la importància que els models teòrics siguin coherents amb l'evidència disponible.

Competències

Competències a adquirir

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

 

 

Materials i descàrregues

DESCARREGAR TOT

Exemples d'ús

Aquest recurs es pot fer servir quan es vol introduir els infants en els processos implicats en la construcció d'explicacions científiques.

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú d'intervenir. Tanmateix, es recomana que s'aturi el recurs abans que els protagonistes ensenyin els seus dibuixos, i es proposi a l'alumnat de representar gràficament les seves propostes, que haurien de ser contrastades amb les que apareixen al recurs, i que responen al que sabem que els infants d'educació primària habitualment pensen sobre la naturalesa dels gasos.

Malgrat els usuaris podrien escollir de visualitzar una sola proposta de model i avaluar-ne la coherència amb els fets observats, és recomanable que totes les propostes siguin discutides i que s'analitzin a fons els arguments que serveixen per considerar un model millor que un altre. També és important que el mestre faci adonar l'alumnat que els models son fruit de la imaginació i que, per tant, tots som capaços de construir-ne. Igualment serà important que es reflexioni sobre el fet que es tracta de proposar models coherents amb els fets i no pas de proposar models "correctes" des del punt de vista científic. Aquest darrer aspecte és molt important, perquè normalment l'alumnat està massa preocupat per donar la "resposta correcta".

VOLS QUE T'AVISEM DE RECURSOS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?