Planifiquem un disseny experimental amb control de variables

Interactiu

Recomanat per:
 • Educació primària
Àrea de coneixement:
 • Ciència bàsica
 • Ciències de la naturalesa - Física i Química
Categoria
Contingut didàctic
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
12 minuts
Idioma
Català
Autor
Fundació bancària “la Caixa”
Drets d'autor
Fundació bancària “la Caixa”
Any
2017
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

El disseny experimental amb control de variables (DECV) és una estratègia de recollida de dades molt útil per a la ciència escolar, malgrat que no totes les investigacions empíriques que es poden arribar a plantejar a l'escola s'hagin de resoldre usant aquesta estratègia.

 

Sovint, els infants experimenten amb els materials del seu entorn comparant situacions, però no tenen cura de controlar totes les variables que poden intervenir en un fenomen. Per això, el recurs vol ajudar a prendre consciència que un bon disseny experimental necessita prestar atenció al control de les variables, i ensenya que el disseny experimental implica prendre moltes decisions.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs ensenya als alumnes a fer un bon disseny experimental, i proposa fer i posar a prova dos dissenys experimentals que permetin saber si és el pes o el tipus de material el que fa que un objecte suri o s'enfonsi.

 • Reconèixer la importància del control de variables en un disseny experimental.

 • Prendre consciència de la relació entre la qualitat d'un disseny experimental i la validesa de les conclusions que se n'obtenen.

 • Fer servir els elements bàsics que formen part d'un disseny experimental amb control de variables per planificar experiments.

 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competència per aprendre a aprendre

Aquest recurs es pot fer servir en una seqüència d'activitats en què l'objectiu d'aprenentatge sigui el disseny experimental. És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula i analitzi en quins moments considera oportú intervenir. Com a exemple d'ús, es proposen els moments clau següents:

 

 • Aturar l'interactiu quan es pregunta Què fa que els objectes surin? i anotar a la pissarra les respostes del grup classe.

 • Aturar l'interactiu i comentar amb els diversos grups els seus arguments sobre si el primer experiment que ha fet la colla està ben plantejat o mal plantejat, i posteriorment veure les raons que es presenten al propi recurs.

 • Abans de fer la planificació que es demana, avaluar si els alumnes han comprès el funcionament de la taula de planificació.

 • Al final del segon experiment, fer-los adonar de quina és la conclusió que realment avalen les dades que s'han obtingut.

 • La solució que els alumnes plantegen com a disseny experimental s'avalua automàticament, però seria bo fer un comentari col·lectiu dels apartats del disseny que no hagin solucionat satisfactòriament.

 

Un cop acabat el recurs, fer una reflexió final on es subratllin dues idees clau: a) en un bon disseny experimental, només podem canviar la variable que estem posant a prova i hem de controlar totes les altres perquè no interfereixin en les conclusions; b) la validesa de les conclusions que extraiem d'un experiment depèn del correcte plantejament de l'experiment.

Descripció del recurs

El disseny experimental amb control de variables (DECV) és una estratègia de recollida de dades molt útil per a la ciència escolar, malgrat que no totes les investigacions empíriques que es poden arribar a plantejar a l'escola s'hagin de resoldre usant aquesta estratègia.

 

Sovint, els infants experimenten amb els materials del seu entorn comparant situacions, però no tenen cura de controlar totes les variables que poden intervenir en un fenomen. Per això, el recurs vol ajudar a prendre consciència que un bon disseny experimental necessita prestar atenció al control de les variables, i ensenya que el disseny experimental implica prendre moltes decisions.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs ensenya als alumnes a fer un bon disseny experimental, i proposa fer i posar a prova dos dissenys experimentals que permetin saber si és el pes o el tipus de material el que fa que un objecte suri o s'enfonsi.

Objectius didàctics

 • Reconèixer la importància del control de variables en un disseny experimental.

 • Prendre consciència de la relació entre la qualitat d'un disseny experimental i la validesa de les conclusions que se n'obtenen.

 • Fer servir els elements bàsics que formen part d'un disseny experimental amb control de variables per planificar experiments.

Competències per adquirir

 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competència per aprendre a aprendre

Materials del recurs
Exemples d'ús

Aquest recurs es pot fer servir en una seqüència d'activitats en què l'objectiu d'aprenentatge sigui el disseny experimental. És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula i analitzi en quins moments considera oportú intervenir. Com a exemple d'ús, es proposen els moments clau següents:

 

 • Aturar l'interactiu quan es pregunta Què fa que els objectes surin? i anotar a la pissarra les respostes del grup classe.

 • Aturar l'interactiu i comentar amb els diversos grups els seus arguments sobre si el primer experiment que ha fet la colla està ben plantejat o mal plantejat, i posteriorment veure les raons que es presenten al propi recurs.

 • Abans de fer la planificació que es demana, avaluar si els alumnes han comprès el funcionament de la taula de planificació.

 • Al final del segon experiment, fer-los adonar de quina és la conclusió que realment avalen les dades que s'han obtingut.

 • La solució que els alumnes plantegen com a disseny experimental s'avalua automàticament, però seria bo fer un comentari col·lectiu dels apartats del disseny que no hagin solucionat satisfactòriament.

 

Un cop acabat el recurs, fer una reflexió final on es subratllin dues idees clau: a) en un bon disseny experimental, només podem canviar la variable que estem posant a prova i hem de controlar totes les altres perquè no interfereixin en les conclusions; b) la validesa de les conclusions que extraiem d'un experiment depèn del correcte plantejament de l'experiment.