La transició cap a un paradigma educatiu centrat en les competències s’estén cada cop amb més força. Entre aquestes, el pensament crític n’és de gran importància. El reconegut educador Robert Swartz explica com, malgrat que tot individu pensa, la gran majoria de les persones no ho fa de la manera més crítica, correcta i eficient.

El pensament crític no és una acció concreta, és una habilitat cognitiva que es constitueix a partir de diversos processos intel·lectuals, com ara conceptualitzar, comparar, aplicar, analitzar, inferir i sintetitzar informació de manera objectiva. Ser capaç de pensar de manera crítica i independent és clau per tenir èxit en la vida acadèmica professional i personal.

Per ser ciutadans apoderats, en ple dret i lliures, dia a dia hem de prendre decisions i posicions enfront de la multitud de situacions amb què ens trobem. Vacunar-se és important? Com hem de canviar els hàbits de consum per combatre el canvi climàtic? Com afecta el consum de drogues a la salut? En aquest sentit, l’educació és essencial, perquè, per mitjà d’aquesta, l’alumnat podrà adquirir les habilitats cognitives pròpies del pensament crític que li permetrà prendre tot tipus de decisions tant en el present com en el futur.

L’evidència científica demostra que entrenar les estratègies de pensament crític millora el rendiment de l’alumnat significativament. La transició cap al marc competencial com a eix de l’educació ha anat calant en els centres educatius. A dia d’avui és comú veure, en els plans d’estudi, en el currículum i en la missió-visió de les escoles, referències explícites al pensament crític i la seva importància. No obstant això, la pràctica a les aules –comprensiblement– va a un ritme una mica més lent. Si bé s’esmenta el pensament crític, aquest esment no va acompanyat d’una explicació detallada i rigorosa quant a com ensenyar-lo.

Swartz explica com hem de replantejar la manera com ensenyem el contingut curricular per fomentar els hàbits, les estratègies i les habilitats de pensament d’ordre superior pròpies del pensament crític en l’alumnat. Els punts clau són els següents:

  • El contingut s’ha d’introduir d’una manera significativa per motivar que l’alumnat investigui, debati i es formuli preguntes.

  • Les metodologies d’aprenentatge actives, cooperatives, per projectes i similars faciliten l’adquisició de coneixements i competències, perquè l’estudiant esdevé el centre de l’aprenentatge, i el procés pren més importància que el resultat.

  • Les diferents eines i els mètodes de representació gràfica són efectius a l’hora de fomentar i afermar les estratègies de pensament, com ara la síntesi, la comparació i l’anàlisi.


El resultat d’una educació basada en el pensament crític és, doncs, que l’alumnat adquireix habilitats que li serviran tota la vida, a més de comprendre el contingut que estudien en el currículum regular d’una manera molt més profunda que en l’educació tradicional. EduCaixa se suma a la comunitat educativa per afermar el marc competencial en l’educació. Si vols que el teu alumnat treballi i fomenti el pensament crític, et proposem descobrir i unir-te al programa «BigData» i participar en la nostra activitat «Creactivity».