Descripció

La participació en activitats artístiques es defineix com la intervenció en activitats artístiques i creatives, com ara dansa, teatre, música, pintura i escultura. Aquestes activitats es poden impartir com a part del pla d’estudis o com a activitat extraescolar. La participació es pot organitzar en forma d’activitats periòdiques setmanals o mensuals, o en programes més intensius, com ara escoles d’estiu o campaments.

Si bé aquestes activitats tenen un valor pedagògic en si mateixes, aquest article del Toolkit se centra en els beneficis que s’obtenen de la participació artística per assolir els objectius acadèmics bàsics.

Quina eficàcia té?

En general, l’impacte de la participació en activitats artístiques en l’aprenentatge acadèmic sembla que són positives, però escasses. S’ha identificat una millora en els resultats obtinguts en les àrees de llengua, matemàtiques i ciències. S’han observat beneficis tant en els centres d’educació primària com de secundària; els beneficis són més grans, de mitjana, en l’alumnat més jove i, en alguns casos, aquell amb desavantatges.

Algunes activitats artístiques s’han relacionat amb millores en resultats específics. Per exemple, hi ha certes evidències de l’existència d’una relació positiva entre la música i la percepció espacial, i entre el teatre i l’escriptura.

També s’han descrit sistemàticament beneficis més generals, com ara actituds més positives respecte de l’aprenentatge i una millora del benestar.

Efectivitat

Hi ha diversos estudis sistemàtics i metaanàlisis que han revelat que la participació en activitats artístiques aporta beneficis de poca rellevància. La xifra corresponent al progrés de dos mesos reflecteix aquest patró de resultats.

La qualitat de les evidències es valora com a moderada, perquè, si bé hi ha cinc estudis basats en estudis experimentals, les magnituds de l’efecte són molt diverses.

Cost

Les despeses varien de forma considerable, des de quotes anuals reduïdes per als grups de teatre juvenils o els grups de dansa per a joves que s’abonen per sessió, a la matrícula d’ensenyament musical de qualitat amb unes despeses per hora elevades.

En general, les despeses es consideren baixes.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. Les evidències dels estudis revelen una gran varietat d’efectes a partir dels programes analitzats. Quina relació hi ha entre la intervenció artística que s’ha seleccionat i els resultats que es volen millorar, i com se sabrà si ha funcionat?

  2. Sembla que els estudiants més joves tenen més facilitat per aconseguir millores en l’aprenentatge.

  3. Les evidències que donen suport a l’impacte acadèmic d’aprendre a tocar un instrument són especialment prometedores.

  4. Les metodologies basades en les activitats artístiques poden obrir una via perquè l’alumnat més major es torni a comprometre amb l’aprenentatge, però això no sempre es tradueix en un rendiment acadèmic més gran. Com s’aprofitarà aquest major compromís per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge que rep aquest alumnat?

  5. Les intervencions artístiques tenen un valor pedagògic en si mateixes, però, de mitjana, no són una forma gaire eficaç de millorar el rendiment acadèmic bàsic.

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?