Descripció

Definim la participació parental com el compromís dels pares i mares per ajudar en l’aprenentatge acadèmic dels seus fills i filles. Inclou:

  • Plantejaments i programes que tenen com a objectiu desenvolupar certes capacitats parentals, com ara l’alfabetització o les habilitats tecnològiques.

  • Plantejaments generals que animen els pares i mares a ajudar els seus fills i filles amb la lectura o els deures, entre d’altres.

  • El compromís dels pares i mares en les activitats de lectura dels seus fills i filles.

  • Programes més intensius per famílies en crisi.

Quina eficàcia té?

Malgrat que la participació parental s’associa de forma sistemàtica amb l’èxit de l’alumnat als centres educatius, les evidències sobre com millorar el rendiment augmentant la participació parental són contradictòries i molt menys concloents, en especial per a les famílies amb desavantatges.

Dos metaanàlisis recents portades a terme als Estats Units proposen que l’augment de la participació parental als centres d’educació primària i secundària suposa, de mitjana, un impacte positiu d’entre dos i tres mesos. Hi ha algunes evidències que mantenen que l’ajuda parental al primer fill o filla serà beneficiós per als germans o germanes. Malgrat tot, també hi ha exemples en els quals combinar la participació parental amb altres estratègies de participació, com ara estendre l’educació a edats precoces, no s’ha associat amb un benefici educatiu addicional. Això demostra que desenvolupar una participació parental eficaç per millorar el rendiment dels seus fills i filles és tot un repte i que s’hi necessiten una supervisió i avaluació cauteloses.

Les aspiracions parentals també semblen ser importants per als resultats de l’alumnat, malgrat que hi ha poques evidències que demostrin que intervenir per canviar les aspiracions parentals augmentaria les aspiracions i el rendiment dels seus fills i filles a llarg termini.

Efectivitat

L’associació entre la participació parental i l’èxit educatiu d’un nen o nena està ben establerta i existeix una llarga trajectòria investigadora sobre programes de participació parental. No obstant això, sorprenentment, hi ha menys evidències sòlides sobre l’impacte dels plantejaments dissenyats per millorar l’aprenentatge a través de l’augment de la participació parental.

Les evidències que predominen procedeixen de primària i de les edats més precoces, malgrat que hi ha estudis que s’han centrat en els centres d’educació secundària. Els estudis de l’impacte tendeixen a centrar-se en el rendiment en lectura i matemàtiques.

Cost

Les despeses de les diferents metodologies difereixen de forma radical. Organitzar tallers amb les famílies, i millorar la comunicació entre aquestes i el centre (amb missatges de text, per exemple) és relativament econòmic, mentre que els programes intensius de suport a la família amb personal especialment capacitat, com ara contractar professorat comunitari o professorat que faci d’enllaç entre la casa i el centre que pugui treballi alhora amb diverses famílies, són més costosos.

En general, les despeses per alumne es consideren moderades.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. La participació sol ser més fàcil d’aconseguir amb pares i mares d’alumnat més jove. Com es mantindrà la participació parental quan aquest alumnat creixi?

  2. S’ha proporcionat un plantejament flexible que permeti que la participació parental s’adapti a les necessitats dels pares i mares? És possible que els pares i mares de l’alumnat més major apreciïn que hi hagi sessions curtes amb flexibilitat horària.

  3. Com s’aconseguirà que el centre educatiu sigui acollidor per als pares i mares, en especial per aquells amb una experiència escolar negativa?

  4. Quin tipus de suport pràctic, assessorament i orientació es donarà als pares i mares que no confien en la seva capacitat per ajudar en l’aprenentatge dels seus fills i filles, com ara estratègies simples per ajudar en la lectura durant les primeres etapes?

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?