Paràmetres tròfics i piràmides ecològiques

Interactiu

Recomanat per:
 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO
Àrea de coneixement:
 • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia
Categoria
Contingut didàctic
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
00:20:00 minuts
Idioma
Català
Autor
Obra Social “la Caixa”
Drets d'autor
Obra Social “la Caixa”
Any
2013
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

Pertany a:

Els paràmetres tròfics permeten avaluar l'acumulació i la transferència d'energia o matèria que es produeix en un ecosistema o en un determinat nivell tròfic.

La biomassa s'expressa en quantitat de matèria per unitat d'àrea o volum, i mesura la quantitat de matèria orgànica d'un nivell tròfic o de tot un ecosistema.

La producció mesura la quantitat d'energia que s'emmagatzema en forma de biomassa a cada nivell tròfic, o en el conjunt de l'ecosistema, per unitat de superfície o volum i per unitat de temps. Podem distingir entre producció primària (la producció dels organismes autòtrofs) i producció secundària (la dels organismes heteròtrofs) i entre producció bruta i producció neta, si considerem tota l'energia o descomptem la gastada en la respiració.

La productivitat expressa la rendibilitat d'un nivell tròfic o d'un ecosistema, en relacionar la producció amb la biomassa inicial.

Per representar gràficament aquests paràmetres tròfics s'utilitzen les piràmides ecològiques. Aquestes piràmides representen les dades sobre biomassa (piràmides de biomassa), producció (piràmides d'energia) o nombre d'individus (piràmides de nombres) dels diferents nivells tròfics (productors, consumidors primaris, consumidors secundaris i consumidors terciaris) d'un ecosistema.

 • Identificar els conceptes de biomassa, producció (neta i bruta, primària i secundària) i productivitat.
 • Reconèixer els factors que regulen la producció primària.
 • Interpretar els diferents tipus de piràmides tròfiques: piràmides de nombres, piràmides de biomassa i piràmides d'energia.

 • Competència en comunicació llingüística
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Descripció del recurs

Els paràmetres tròfics permeten avaluar l'acumulació i la transferència d'energia o matèria que es produeix en un ecosistema o en un determinat nivell tròfic.

La biomassa s'expressa en quantitat de matèria per unitat d'àrea o volum, i mesura la quantitat de matèria orgànica d'un nivell tròfic o de tot un ecosistema.

La producció mesura la quantitat d'energia que s'emmagatzema en forma de biomassa a cada nivell tròfic, o en el conjunt de l'ecosistema, per unitat de superfície o volum i per unitat de temps. Podem distingir entre producció primària (la producció dels organismes autòtrofs) i producció secundària (la dels organismes heteròtrofs) i entre producció bruta i producció neta, si considerem tota l'energia o descomptem la gastada en la respiració.

La productivitat expressa la rendibilitat d'un nivell tròfic o d'un ecosistema, en relacionar la producció amb la biomassa inicial.

Per representar gràficament aquests paràmetres tròfics s'utilitzen les piràmides ecològiques. Aquestes piràmides representen les dades sobre biomassa (piràmides de biomassa), producció (piràmides d'energia) o nombre d'individus (piràmides de nombres) dels diferents nivells tròfics (productors, consumidors primaris, consumidors secundaris i consumidors terciaris) d'un ecosistema.

Objectius

 • Identificar els conceptes de biomassa, producció (neta i bruta, primària i secundària) i productivitat.
 • Reconèixer els factors que regulen la producció primària.
 • Interpretar els diferents tipus de piràmides tròfiques: piràmides de nombres, piràmides de biomassa i piràmides d'energia.

Competències per adquirir

 • Competència en comunicació llingüística
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Materials del recurs