Moure informació

Vídeo

  • Descripció del recurs

   El vídeo mostra com Internat canvia la manera que teníem de comunicar-nos, i convida a reflexionar sobre quins són els impactes de les tecnologies de la informació i quin és el seu balanç ambiental.

   Generem, cada cop més, uns volums insospitats d'informació. Necessitem quilòmetres de xarxes per transportar-la i grans centres per processar-la i emmagatzemar-la.

   Tenim un sistema productiu i social molt dependent de les matèries primeres i de l'electricitat, del qual els ordinadors, les xarxes i principalment els centres de dades no n'estan exempts. En total, el ciberconsum és responsable d'un 2% de les emissions globals de CO2 i es preveu que aquest percentatge arribarà al 2,8% l'any 2020.

   Això genera un escenari que planteja grans reptes a un sector clau de l'economia i la societat, als quals les "tecnologies de la informació verdes", la seva millora en l'operativitat i l'ús eficient d'aparells poden aportar solucions.

  • Objectius didàctics

   - Il·lustrar com l'impacte de les telecomunicacions ha canviat les formes de comunicació social.

   - Identificar les tendències de futur en relació amb l'ús de la xarxa per disminuir la mobilitat de persones i materials.

   - Reflexionar sobre el consum energètic, la generació de residus tecnològics i les emissions a l'atmosfera, associades a les tecnologies de la informació i la comunicació.

   - Valorar que l'existència de les tecnologies de la informació i la comunicació contribueix a estalviar emissions.

   - Prendre consciència de la necessitat d'adoptar mesures que contribueixin a les anomenades "tecnologies de la informació verdes".

  • Competències per adquirir

   • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer

Materials del recurs: