Moure informació

Vídeo

Recomanat per:
  • Batxillerat i cicles formatius
  • ESO
Àrea de coneixement:
  • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia
  • Ciències socials
  • Història i societat
  • Tecnologia i Matemàtiques
Durada
06:11:00
Idioma
Català
Idioma subtítols
Català
Autor
Obra Social "la Caixa"
Drets d'autor
Obra Social "la Caixa"
Any
2012
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

El vídeo mostra com Internat canvia la manera que teníem de comunicar-nos, i convida a reflexionar sobre quins són els impactes de les tecnologies de la informació i quin és el seu balanç ambiental.

Generem, cada cop més, uns volums insospitats d'informació. Necessitem quilòmetres de xarxes per transportar-la i grans centres per processar-la i emmagatzemar-la.

Tenim un sistema productiu i social molt dependent de les matèries primeres i de l'electricitat, del qual els ordinadors, les xarxes i principalment els centres de dades no n'estan exempts. En total, el ciberconsum és responsable d'un 2% de les emissions globals de CO2 i es preveu que aquest percentatge arribarà al 2,8% l'any 2020.

Això genera un escenari que planteja grans reptes a un sector clau de l'economia i la societat, als quals les "tecnologies de la informació verdes", la seva millora en l'operativitat i l'ús eficient d'aparells poden aportar solucions.

- Il·lustrar com l'impacte de les telecomunicacions ha canviat les formes de comunicació social.

- Identificar les tendències de futur en relació amb l'ús de la xarxa per disminuir la mobilitat de persones i materials.

- Reflexionar sobre el consum energètic, la generació de residus tecnològics i les emissions a l'atmosfera, associades a les tecnologies de la informació i la comunicació.

- Valorar que l'existència de les tecnologies de la informació i la comunicació contribueix a estalviar emissions.

- Prendre consciència de la necessitat d'adoptar mesures que contribueixin a les anomenades "tecnologies de la informació verdes".

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Descripció del recurs

El vídeo mostra com Internat canvia la manera que teníem de comunicar-nos, i convida a reflexionar sobre quins són els impactes de les tecnologies de la informació i quin és el seu balanç ambiental.

Generem, cada cop més, uns volums insospitats d'informació. Necessitem quilòmetres de xarxes per transportar-la i grans centres per processar-la i emmagatzemar-la.

Tenim un sistema productiu i social molt dependent de les matèries primeres i de l'electricitat, del qual els ordinadors, les xarxes i principalment els centres de dades no n'estan exempts. En total, el ciberconsum és responsable d'un 2% de les emissions globals de CO2 i es preveu que aquest percentatge arribarà al 2,8% l'any 2020.

Això genera un escenari que planteja grans reptes a un sector clau de l'economia i la societat, als quals les "tecnologies de la informació verdes", la seva millora en l'operativitat i l'ús eficient d'aparells poden aportar solucions.

Objectius

- Il·lustrar com l'impacte de les telecomunicacions ha canviat les formes de comunicació social.

- Identificar les tendències de futur en relació amb l'ús de la xarxa per disminuir la mobilitat de persones i materials.

- Reflexionar sobre el consum energètic, la generació de residus tecnològics i les emissions a l'atmosfera, associades a les tecnologies de la informació i la comunicació.

- Valorar que l'existència de les tecnologies de la informació i la comunicació contribueix a estalviar emissions.

- Prendre consciència de la necessitat d'adoptar mesures que contribueixin a les anomenades "tecnologies de la informació verdes".

Competències per adquirir

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Materials del recurs