Mesurem el Sol

Mesura de la grandària aparent del Sol

Interactiu

Recomanat per:
 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO
Àrea de coneixement:
 • Ciència bàsica
 • Ciències de la naturalesa - Física i Química
Categoria
Contingut didàctic
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
00:40:00 minuts
Idioma
Català
Autor
Obra Social “la Caixa”
Drets d'autor
Obra Social “la Caixa”
Any
2014
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

Aquest recurs parteix d'una introducció que permet a l'alumne entendre el  concepte de cambra obscura i aporta informació històrica i dades de la seva aplicació com a instrument científic senzill per prendre mesures d'una magnitud real.

 

L'interactiu Mesurem el Sol permet simular el funcionament de la cambra obscura aplicada a la mesura de la grandària aparent del Sol. A la vegada, el recurs conté també instruccions per a la construcció a l'aula d'una cambra obscura real.

 

Amb aquesta activitat l'alumne pot treballar amb informació científica real i entendre les dificultats pròpies de qualsevol treball experimental com ara l'obtenció de dades o l'estimació de les incerteses i dels errors.

 

Com a conceptes fonamentals aplicats a l'activitat cal destacar els conceptes d'angle i de magnitud angular, especialment emprats en astronomia però també amb moltes altres aplicacions tècniques i científiques, i el concepte del primer teorema de Tales («el triangle format pel diàmetre del Sol projectat i els raigs de llum entre l'orifici i la pantalla a dins de la cambra obscura és semblant al triangle real, de proporcions astronòmiques, que formen el diàmetre del Sol real i la seva distància al nostre planeta»).

 

Habilitats que es practiquen:

 • Aplicar expressions trigonomètriques senzilles per resoldre un problema pràctic.

 • Aprendre a interpretar resultats científics i estimar les limitacions i els errors del mètode emprat.

 • Aprendre a construir un instrument científic  simple i entendre'n el funcionament.

 • Treballar conceptes de trigonometria bàsica i aplicar-los al camp de l'astronomia.

 • Reforçar el coneixement de la trigonometria bàsica.

 • Aprendre a manipular dades científiques reals.

 • Interpretar els resultats i estimar els errors.

 • Entendre el funcionament d'una cambra obscura.

 • Competència digital
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competència per aprendre a aprendre
 • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

Descripció del recurs

Aquest recurs parteix d'una introducció que permet a l'alumne entendre el  concepte de cambra obscura i aporta informació històrica i dades de la seva aplicació com a instrument científic senzill per prendre mesures d'una magnitud real.

 

L'interactiu Mesurem el Sol permet simular el funcionament de la cambra obscura aplicada a la mesura de la grandària aparent del Sol. A la vegada, el recurs conté també instruccions per a la construcció a l'aula d'una cambra obscura real.

 

Amb aquesta activitat l'alumne pot treballar amb informació científica real i entendre les dificultats pròpies de qualsevol treball experimental com ara l'obtenció de dades o l'estimació de les incerteses i dels errors.

 

Com a conceptes fonamentals aplicats a l'activitat cal destacar els conceptes d'angle i de magnitud angular, especialment emprats en astronomia però també amb moltes altres aplicacions tècniques i científiques, i el concepte del primer teorema de Tales («el triangle format pel diàmetre del Sol projectat i els raigs de llum entre l'orifici i la pantalla a dins de la cambra obscura és semblant al triangle real, de proporcions astronòmiques, que formen el diàmetre del Sol real i la seva distància al nostre planeta»).

 

Habilitats que es practiquen:

 • Aplicar expressions trigonomètriques senzilles per resoldre un problema pràctic.

 • Aprendre a interpretar resultats científics i estimar les limitacions i els errors del mètode emprat.

 • Aprendre a construir un instrument científic  simple i entendre'n el funcionament.

Objectius

 • Treballar conceptes de trigonometria bàsica i aplicar-los al camp de l'astronomia.

 • Reforçar el coneixement de la trigonometria bàsica.

 • Aprendre a manipular dades científiques reals.

 • Interpretar els resultats i estimar els errors.

 • Entendre el funcionament d'una cambra obscura.

Competències per adquirir

 • Competència digital
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competència per aprendre a aprendre
 • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

Materials del recurs