Mesurem el Sol

Mesura de la grandària aparent del Sol

Interactiu

  • Descripció del recurs

   Aquest recurs parteix d'una introducció que permet a l'alumne entendre el  concepte de cambra obscura i aporta informació històrica i dades de la seva aplicació com a instrument científic senzill per prendre mesures d'una magnitud real.

    

   L'interactiu Mesurem el Sol permet simular el funcionament de la cambra obscura aplicada a la mesura de la grandària aparent del Sol. A la vegada, el recurs conté també instruccions per a la construcció a l'aula d'una cambra obscura real.

    

   Amb aquesta activitat l'alumne pot treballar amb informació científica real i entendre les dificultats pròpies de qualsevol treball experimental com ara l'obtenció de dades o l'estimació de les incerteses i dels errors.

    

   Com a conceptes fonamentals aplicats a l'activitat cal destacar els conceptes d'angle i de magnitud angular, especialment emprats en astronomia però també amb moltes altres aplicacions tècniques i científiques, i el concepte del primer teorema de Tales («el triangle format pel diàmetre del Sol projectat i els raigs de llum entre l'orifici i la pantalla a dins de la cambra obscura és semblant al triangle real, de proporcions astronòmiques, que formen el diàmetre del Sol real i la seva distància al nostre planeta»).

    

   Habilitats que es practiquen:

   • Aplicar expressions trigonomètriques senzilles per resoldre un problema pràctic.

   • Aprendre a interpretar resultats científics i estimar les limitacions i els errors del mètode emprat.

   • Aprendre a construir un instrument científic  simple i entendre'n el funcionament.

  • Objectius didàctics

   • Treballar conceptes de trigonometria bàsica i aplicar-los al camp de l'astronomia.

   • Reforçar el coneixement de la trigonometria bàsica.

   • Aprendre a manipular dades científiques reals.

   • Interpretar els resultats i estimar els errors.

   • Entendre el funcionament d'una cambra obscura.

  • Competències per adquirir

   • Competència matemàtica
   • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   • Tractament de la informació i competència digital
   • Competència per aprendre a aprendre
   • Autonomia i iniciativa personal

  • astronomia
  • sol
  • proporcionalitat
  • trigonometria
  • tangent
  • aparent
  • angle
  • cambra
  • obscura
  • grandària
  • triangle

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer

Materials del recurs: