Els frescos virtuals

Tecnologia aplicada a la reconstrucció del patrimoni

Enllaç comentat

Recomanat per:
 • Batxillerat i cicles formatius
 • Educació primària
 • ESO
Àrea de coneixement:
 • Cultura visual
 • Tecnologia i Matemàtiques
 • Visual i plàstica
Idioma
Català
Font
Burzon*Comenge & Playmodes
Publicació
2016
Última verificació
19-02-2016
Descarregant àudio...

L'objectiu d'aquesta càpsula és donar a conèixer i entendre el video mapping (mapatge de vídeo) que avui es projecta a l'absis major de Sant Climent de Taüll. En destaca la proposta que ofereix de les pintures murals tal com devien ser a l'època romànica.

 

El recurs permet saber:

 • Què és un video mapping.

 • Per què s'ha utilitzat aquesta tecnologia a l'absis de Sant Climent de Taüll.

 • En què s'han basat per fer la reconstrucció de les pintures murals. Quins són els fragments originals i els refets.

 • Com s'han restaurat i completat digitalment les imatges.

 • Com s'ha muntat tècnicament el video mapping.

 • Quins temes tracta el seu contingut.

 • Com s'ha creat una banda sonora adequada.

 

El PDF que acompanya el recurs aporta la informació complementària necessària i guia l'activitat per tal d'anar descobrint, pas a pas, la raó de ser del video mapping, fet que permetrà comprendre'l i valorar-lo quan es visualitzi.

 

Més informació al Centre del Romànic de la Vall de Boí

 • Presentar un exemple de tecnologia digital al servei de l'art, en aquest cas per a la reconstrucció de les pintures murals de l'absis de Sant Climent de Taüll.

 • Competència artística i cultural
 • Competència digital

El recurs també aporta informació sobre:

 • Les actuacions prèvies al video mapping. En destaquem la restauració de les capes profundes.

 • L'espai de l'absis.

 • Els protagonistes de les diferents tasques.

 • Un enllaç que repassa i organitza tot el projecte.

 • Podem completar la càpsula:

 • Contrastant l'obra amb altres de semblants per investigar les parts reconstruïdes.

 • Observant altres projectes de video mapping i comparant-ne la funció.

 • Cercant altres solucions culturals per divulgar el patrimoni.

Per a totes les etapes educatives, a partir del cicle mitjà de primària:

 • Comprendre i valorar els recursos tecnològics emprats en l'estudi, la preservació i la divulgació del patrimoni cultural.

 • Entendre el treball cooperatiu en l'elaboració d'un projecte d'aquestes característiques.

 • Comprendre l'elaboració i l'objectiu d'una producció musical.

 

Per a l'ESO i batxillerat:

 • Analitzar en profunditat l'obra d'art romànica.

 • Conèixer i entendre l'aplicació de tècniques d'edició digital i de tractament de la imatge en format multimèdia per dissenyar i elaborar un projecte cultural. Valorar de forma crítica els avenços tecnològics i la seva aplicació.

 

Cada càpsula és una bona eina per a treballs de síntesi i projectes de recerca. També ho és el conjunt de totes set.

Descripció del recurs

L'objectiu d'aquesta càpsula és donar a conèixer i entendre el video mapping (mapatge de vídeo) que avui es projecta a l'absis major de Sant Climent de Taüll. En destaca la proposta que ofereix de les pintures murals tal com devien ser a l'època romànica.

 

El recurs permet saber:

 • Què és un video mapping.

 • Per què s'ha utilitzat aquesta tecnologia a l'absis de Sant Climent de Taüll.

 • En què s'han basat per fer la reconstrucció de les pintures murals. Quins són els fragments originals i els refets.

 • Com s'han restaurat i completat digitalment les imatges.

 • Com s'ha muntat tècnicament el video mapping.

 • Quins temes tracta el seu contingut.

 • Com s'ha creat una banda sonora adequada.

 

El PDF que acompanya el recurs aporta la informació complementària necessària i guia l'activitat per tal d'anar descobrint, pas a pas, la raó de ser del video mapping, fet que permetrà comprendre'l i valorar-lo quan es visualitzi.

 

Més informació al Centre del Romànic de la Vall de Boí

Objectius

 • Presentar un exemple de tecnologia digital al servei de l'art, en aquest cas per a la reconstrucció de les pintures murals de l'absis de Sant Climent de Taüll.

Competències per adquirir

 • Competència artística i cultural
 • Competència digital

Materials del recurs
Altres informacions didàctiques

El recurs també aporta informació sobre:

 • Les actuacions prèvies al video mapping. En destaquem la restauració de les capes profundes.

 • L'espai de l'absis.

 • Els protagonistes de les diferents tasques.

 • Un enllaç que repassa i organitza tot el projecte.

 • Podem completar la càpsula:

 • Contrastant l'obra amb altres de semblants per investigar les parts reconstruïdes.

 • Observant altres projectes de video mapping i comparant-ne la funció.

 • Cercant altres solucions culturals per divulgar el patrimoni.

Exemples d'ús

Per a totes les etapes educatives, a partir del cicle mitjà de primària:

 • Comprendre i valorar els recursos tecnològics emprats en l'estudi, la preservació i la divulgació del patrimoni cultural.

 • Entendre el treball cooperatiu en l'elaboració d'un projecte d'aquestes característiques.

 • Comprendre l'elaboració i l'objectiu d'una producció musical.

 

Per a l'ESO i batxillerat:

 • Analitzar en profunditat l'obra d'art romànica.

 • Conèixer i entendre l'aplicació de tècniques d'edició digital i de tractament de la imatge en format multimèdia per dissenyar i elaborar un projecte cultural. Valorar de forma crítica els avenços tecnològics i la seva aplicació.

 

Cada càpsula és una bona eina per a treballs de síntesi i projectes de recerca. També ho és el conjunt de totes set.