Els dotze treballs d'Hèracles

Interactiu

  • Descripció del recurs

   Un mite és un relat fabulós tradicional sobre els déus, els herois, els orígens d'un poble, etc. que expressa, d'una manera simbòlica, un concepte religiós, filosòfic o social. D'entre els herois (semidéus) grecs, sobresurt Hèracles, un dels més cèlebres i populars de tota la mitologia clàssica. Aquest recurs presenta una part important del seu mite i convida a completar els seus famosos "dotze treballs": els textos descriptius que acompanyen les imatges contenen les paraules clau que, amb paciència i habilitat, tal com va fer l'heroi, s'han d'associar als elements que falten a les escenes.

   El mite també encaixa amb la realitat històrica: els treballs d'Hèracles anticipen el capítol de la colonització grega. Els grecs, seguint l'heroi com a model mític de colonitzador, també es van llençar a l'exploració i l'ocupació de les terres que envolten el Mediterrani. Per tant, el seu mite descobreix la geografia del món grec: els sis primers treballs s'esdevenen a la Grècia continental, mentre que els altres sis es reparteixen pel Mediterrani. Fins i tot descriuen el paisatge: llacs, rius, muntanyes i vegetació.

   Mitjançant Hèracles, heroi viatger i civilitzador, els grecs racionalitzen la seva percepció del món. Es pot dir que representa un punt d'inflexió en la història del pensament: al s. VI aC, els grecs comencen a distanciar-se dels seus déus, superen les pors al que és desconegut i utilitzen la raó per descobrir la realitat que els envolta. L'heroi no només utilitza la força per superar els treballs, sinó també l'astúcia i la intel·ligència. El situem al límit entre el pla imaginari i el real.

   I entre línies, completant els dotze treballs, també es poden descobrir déus i deesses (Hera, Zeus, Atena, Àrtemis, Helios, Posidó, Gea, Hermes, Hades...), altres protagonistes (les amazones, les nimfes Hespèrides, el tità Atlas...), reis i reines (Euristeu, Augies, Minos, Diomedes, Hipòlita, Gerió...), i altres éssers i monstres mitològics (l'hidra, Ortre, el ca Cèrber ...).

  • Objectius didàctics

   • Aprofundir en el mite d'Hèracles.
   • Conèixer la geografia grega i l'expansió d'aquesta cultura pel Mediterrani.
   • Gaudir aprenent.

  • Competències per adquirir

   • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   • Tractament de la informació i competència digital
   • Competència social i ciutadana
   • Competència cultural i artística
   • Competència per aprendre a aprendre
   • Autonomia i iniciativa personal

  • Altres informacions didàctiques

   Per als docents:

   Considerem que aquest recurs és una bona eina per desenvolupar molts aspectes relacionats amb la mitologia:

   • acabar de completar el mite afegint-hi les aventures secundàries d'Hèracles i el final de la seva història.
   • treballar altres mites del món clàssic: entre altres, els que fan referència a herois semblants, com Jàson i Odisseu.
   • practicar la mitologia comparada establint els paral·lelismes entre cultures: el Melcart fenici, l'Hèracles grec i l'Hèrcules romà.

   També il·lustra la filosofia i la història del pensament:

   • permet reflexionar sobre la nova visió del món per part dels grecs, que comencen a entendre'l des de l'òptica racional.

   Es pot incloure en la història de l'art:

   • estudi de la representació iconogràfica grega: la indumentària, les sanefes, les armes i les eines, els pentinats, els costums...
   • estudi de la varietat d'objectes artístics que contenen les escenes del mite (ceràmiques, relleus, escultures, mosaics...): en el cas de l'interactiu, les imatges reprodueixen les figures negres amb què els grecs guarnien les seves ceràmiques de luxe.

   Des d'un punt de vista històric:

   • permet validar el llenguatge mític per recompondre la realitat històrica: en aquest cas, els relats de les navegacions gregues per la Mediterrània amb múltiples objectius, com ara la colonització agrària i comercial.

   Des del punt de vista geogràfic:

   • recerca de les antigues regions del Peloponès grec i dels diferents països que envolten el Mediterrani. És particularment interessant el treball número deu, que descriu Hèracles a la península Ibèrica.

   Més transversalitats, filant prim:

   • Els Jocs Olímpics: a Hèracles, com a personificació de la força física i en la seva qualitat d'heroi atlètic, se li atribueixen la fundació i l'establiment d'aquests jocs esportius.

  • Exemples d'ús

   Valorem l'ús del recurs interactiu com a eina potent per transmetre informació d'una manera atractiva per als participants. Desenvolupa la curiositat, la iniciativa personal, l'interès i la creativitat en l'aprenentatge.  Conté la informació endreçada (descripció del personatge i les seves gestes), les imatges apropiades, acompanyades dels textos que les fan entenedores, i un final que actua de compendi i alhora sorprèn, ja que fa tocar de peus a terra als participants (del mite a la realitat).

   Aquest interactiu el considerem adequat per a totes les edats, sempre partint de la base que els alumnes hagin assolit suficient capacitat de comprensió lectora. 

  • mite
  • mediterrani
  • mitologia
  • Hèracles
  • divinitat
  • heroi
  • antiga Grècia
  • colonització
  • Hèrcules

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer

Materials del recurs: