Els boscos marins

Interactiu

Recomanat per:
  • Batxillerat i cicles formatius
  • ESO
Àrea de coneixement:
  • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia
Categoria
Contingut didàctic
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
00:40:00 minuts
Idioma
Català
Autor
Obra Social “la Caixa”
Drets d'autor
Obra Social “la Caixa”
Any
2013
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

Pertany a:

Molts organismes bentònics formen comunitats amb una aparença i amb unes funcions similars a les dels boscos terrestres. Per això diem que aquestes comunitats formen boscos marins.

 

A poca profunditat, a la zona il·luminada, hi ha boscos marins formats per algues o per plantes marines que serveixen de recer i d'aliment a molts organismes. Aquests boscos solen estar més sotmesos a l'onatge intens.

 

Els boscos profunds, com que estan en llocs amb molt poca llum on no es por fer la fotosíntesi, estan constituïts majoritàriament per animals que s'alimenten de partícules en suspensió a l'aigua (com ara les esponges i les gorgònies, entre d'altres). Els boscos marins profunds estan sotmesos a la influència dels corrents marins. 

 

No ha estat fins fa pocs anys, gràcies als avenços tecnològics que ens han permès estudiar el mar a profunditats més grans, que s'ha pres consciència de la importància d'aquests boscos marins profunds per a moltes espècies d'interès pesquer. L'augment del coneixement derivat dels estudis científics i la millora de la visualització mitjançant robots i vehicles submarins han fet possible que es creés una consciència global més àmplia sobre la importància de preservar-los. Això encara és més important si tenim en compte que, per exemple, molts dels boscos de coralls profunds del món, on s'arreceraven larves i juvenils de nombroses espècies, han estat alguns dels ecosistemes més devastats per la pesca. 

 

- Reconèixer els diferents tipus d'organismes que componen els boscos submarins

- Entendre els motius de les diferències entre els boscos vegetals i els boscos animals

- Comparar els boscos marins amb els boscos terrestres

- Conèixer la importància ecològica i econòmica dels boscos marins

- Reflexionar sobre les repercussions de les activitats humanes en aquests ecosistemes

- Comprendre textos de contingut científic de diferents fonts i fomentar criteris per analitzar-los críticament

- Buscar i seleccionar informació sobre temes científics, utilitzant diferents mitjans i fonts, valorar-la críticament i utilitzar-la per orientar i fomentar les pròpies opinions i actuacions

  • Competència en comunicació llingüística
  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Descripció del recurs

Molts organismes bentònics formen comunitats amb una aparença i amb unes funcions similars a les dels boscos terrestres. Per això diem que aquestes comunitats formen boscos marins.

 

A poca profunditat, a la zona il·luminada, hi ha boscos marins formats per algues o per plantes marines que serveixen de recer i d'aliment a molts organismes. Aquests boscos solen estar més sotmesos a l'onatge intens.

 

Els boscos profunds, com que estan en llocs amb molt poca llum on no es por fer la fotosíntesi, estan constituïts majoritàriament per animals que s'alimenten de partícules en suspensió a l'aigua (com ara les esponges i les gorgònies, entre d'altres). Els boscos marins profunds estan sotmesos a la influència dels corrents marins. 

 

No ha estat fins fa pocs anys, gràcies als avenços tecnològics que ens han permès estudiar el mar a profunditats més grans, que s'ha pres consciència de la importància d'aquests boscos marins profunds per a moltes espècies d'interès pesquer. L'augment del coneixement derivat dels estudis científics i la millora de la visualització mitjançant robots i vehicles submarins han fet possible que es creés una consciència global més àmplia sobre la importància de preservar-los. Això encara és més important si tenim en compte que, per exemple, molts dels boscos de coralls profunds del món, on s'arreceraven larves i juvenils de nombroses espècies, han estat alguns dels ecosistemes més devastats per la pesca. 

 

Objectius

- Reconèixer els diferents tipus d'organismes que componen els boscos submarins

- Entendre els motius de les diferències entre els boscos vegetals i els boscos animals

- Comparar els boscos marins amb els boscos terrestres

- Conèixer la importància ecològica i econòmica dels boscos marins

- Reflexionar sobre les repercussions de les activitats humanes en aquests ecosistemes

- Comprendre textos de contingut científic de diferents fonts i fomentar criteris per analitzar-los críticament

- Buscar i seleccionar informació sobre temes científics, utilitzant diferents mitjans i fonts, valorar-la críticament i utilitzar-la per orientar i fomentar les pròpies opinions i actuacions

Competències per adquirir

  • Competència en comunicació llingüística
  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Materials del recurs