Dades bàsiques

  •  
  • Nivell educatiu
  • Batxillerat i cicles formatius | Educació primària | ESO
  •  
  • Àrea de coneixement
  • Sensibilització social | Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia
  •  
  • Competències
  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia | Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
  •  
  • Any
  • 2014
  •  
  • Autor
  • Obra Social “la Caixa”
  •  
  • Llicència
  • Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya

Descripció

Amb aquesta imatge, l’alumnat podrà observar l’impacte de l’activitat antròpica a l’ecosistema litoral. El treball amb els continguts dels apartats «Una altra informació didàctica» i «Casos d’ús» li permetrà comprendre la manera com les infraestructures construïdes a la costa han causat danys irreparables: afecten la dinàmica de costes, eviten el flux de sorra i la regeneració natural de les platges, i provoquen, entre altres conseqüències mediambientals, la regressió de les praderies d’alga de vidriers.

Objectius

· Reconèixer la importància de l’alga de vidriers dins l’ecosistema litoral mediterrani.

· Reflexionar sobre l’impacte de la construcció humana al litoral sobre el medi ambient.

Competències

Competències a adquirir

 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnología

 

 

Materials i descàrregues

DESCARREGAR TOT

Exemples d'ús

Aquest recurs es planteja com una introducció a la temàtica de les praderies litorals d’alga de vidriers. A partir de la fotografia, es pot plantejar una pluja d’idees en forma de diferents preguntes que generin més preguntes, com ara:

• Què veieu a la fotografia?

• Per què es fan aquestes obres?

• Quins canvis creieu que s’han produït en aquesta platja?

• Aquests canvis, qui afecten positivament i qui negativament?

• Aquestes obres poden afectar els organismes que viuen al mar? De quina forma?

Després d’aquestes reflexions inicials, el professorat presentarà a l’alumnat la fanerògama Posidonia oceanica i la seva importància. Amb els alumnes de primària, pot ser el mateix professorat qui expliqui les seves característiques i la seva importància ecològica, mentre que l’alumnat de secundària i cicles superiors pot buscar la informació per ell mateix.

L’alumnat comprendrà la importància d’aquestes fanerògames marines, reconeixerà les amenaces a les quals estan sotmeses i les seves conseqüències per al litoral, i proposarà mesures per reduir aquestes amenaces. En acabar, el professorat pot obrir un debat a l’aula sobre quines mesures es podrien adoptar per minimitzar l’impacte de l’acció humana sobre l’ecosistema de l’alga de vidriers.

ALTRA INFORMACIÓ DIDÀCTICA

La Posidonia oceanica és una fanerògama marina, un tipus d’herba marina que viu generalment sobre fons de sorra més o menys estables, tant de platges obertes com de cales arrecerades. Com totes les plantes, necessita llum per viure. Prefereix, per tant, les aigües transparents. Les desembocadures dels rius són zones desfavorables per a l’alga de vidriers, ja que l’aigua hi sol ser molt tèrbola i el fons és inestable a causa de l’aportació constant de sediments.

La Posidonia oceanica desenvolupa un paper important per diferents raons: la producció d’oxigen i l’absorció de diòxid de carboni, la gran producció de biomassa, l’aportació de refugi i zones de reproducció per a moltes espècies marines, la consolidació dels fons sorrencs, l’esmorteïment de l’erosió costanera, etc. Malauradament, les praderies d’alga de vidriers estan en regressió a tot el Mediterrani, i aquest fenomen s’ha vist incrementat en els últims anys a causa de la pressió humana exercida sobre el litoral. Això comporta efectes negatius a tot l’ecosistema marí, a més de la pèrdua de biodiversitat. No obstant això, encara estem a temps d’invertir aquesta tendència si estem disposats a adoptar mesures de protecció i recuperació d’aquesta espècie a través d’accions personals, com ara tenir cura del medi ambient i procurar que les activitats marines recreatives hi deixin l’empremta més petita possible.

VOLS QUE T'AVISEM DE RECURSOS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?